• DOLAR 7.337
  • EURO 8.7
  • ALTIN 457.236
  • ...
Peygamber sevdalıları Vakfı Siyer Sınav Soruları - 4. Kategori  - B KİTAPCIĞI

41. Mekke fethedilirken Allah Resulü (sav) halka merhametli ve yumuşak davranmış, onları affetmiştir. Fakat İslam’a ve Peygambere yıllarca düşmanlık yapan, Müslüman kanı döken bazı müşrikler affedilmeyip öldürülmüşlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi öldürülen bu müşriklerden biri değildir?

A) Abdullah bin Hatal

B) Haris bin Tulaytıla

C) Safvan bin Ümeyye

D) Huveyris bin Nukayz

E) Mıkyes bin Subabe


42. Ümmü Habibe annemizin, Peygamber Efendimizin (sav), son anlarında birkaç defa tekrarladığını işittiği tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namaza ve elleriniz altında bulunan

     kölelerinizin haklarına riayet edin!              

B) Kimin yanında bir emanet varsa onu

     sahibine versin.

C) Kimin, üzerimde hakkı varsa alsın.

D) Kadınların haklarına riayet edin ve bu

     hususta Allah’tan korkun!
E) Müslüman Müslümanın kardeşidir ve bütün

    Müslümanlar kardeştir.

 

43. Araplarda kadınların savaşa katılma geleneği yoktu. Ancak Uhud Savaşına Mekkeli kadınlar da katılmıştı. Mekkeli kadınların Uhud Savaşına katılma sebebi ve katılanların sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Eşlerinin bunu emretmiş olması -

     Sayıları on iki idi.

B) Savaşta eşlerinin kahramanlıklarını görmek

     istemeleri - Sayıları on iki idi.

C) Ordunun kendilerini koruyacağından

     emin olmaları - Sayıları on dört idi.

D) Ordudan emin olamamaları –

     Sayıları on dört idi.

E) Kazanacakları zaferi yerinde görmek

     istemeleri - Sayıları on dört idi.
 
44.
1- Her iki sefer de Bizans’a karşı yapılmıştır.

2- İki sefere de çıkılmadan önce Hz. Muhammed (sav)  savaş için gidilecek yeri ashabına açık bir şekilde söylemiştir.

3- Mute savaşı hicretin 8. Yılında Tebük seferi ise hicretin 9.yılında meydana gelmiştir

4- Hz. Muhammed(sav) iki savaşa da katılmıştır.                                                                           

Tebük ve Mute savaşlarıyla alakalı yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

   A) 2-4        B) 3-4       C) 1-3       D) 1-4       E) 1-2

 

45. “Bir peygamberin zırhını giyip kılıcını kuşattıktan sonra savaşmadıkça zırhını sırtından çıkarması uygun olmaz” sözü Peygamber Efendimizin (sav) hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Kararlılığını

B) İleri görüşlülüğünü

C) Güvenilirliğini

D) Hoşgörülü olmasını

E)  Ashabına olan sevgisini

46. Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

A) Habeşistan muhacirlerinin Medine’ye

     dönüşü

B) Rumlarla yapılan ilk savaş

C) Mekke müşriklerine genel af ilan edilmesi

D) İslam davetinin evrenselleşmesi

E) Mekke müşrikleri ile barış anlaşması

     yapılması
 

47.
47. ve 48. Soruları Aşağıdaki Okuma Parçasına Göre Cevaplayınız.

İslam dini her yönüyle güzel ve mükemmel bir dindir. Ancak insan inancını yaşamak hususunda gaflete düşüp zamanla yaşadığını doğru kabul etmeye başlayınca birtakım hükümleri beğenmemeye, zamanın ruhuna uymadığını düşünmeye başlar. Günümüzde Müslüman olduğunu iddia ettikleri halde tesettürün farz olmaması gerektiğini,  günümüz ekonomik düzeninin faizsiz olamayacağını veya en yaygın şekliyle kalbin temizliğinden dem vurup ibadetlerin şart olmadığını düşünenler yaygınlaşmaktadır.  Bu istek ve arzuların benzeri Peygamber Efendimizin (sav) Sakif kabilesinin temsilcileri ile yaptığı görüşmede dile getirilmişse de Efendimiz(sav), tavizsiz bir şekilde hiçbir hükmün devre dışı bırakılamayacağı dersini çok net bir şekilde belirtmiştir. Hal böyle iken, İslam’ın çağlar üstü bir din olduğu ve hükümlerinin her zamana ve zemine uygun olduğu bilinmeli; amelde eksiklikler olsa da kabulde ve tasdikte hiçbir hükmün eksik kalamayacağı unutulmamalıdır.

I. İnsanlar inandığını yaşamayınca yaşadığı gibi inanmaya başlar.

II. İslam bir bütündür parçalanamaz.

III. İslam dini kıyamete dek tüm ihtiyaçlara cevap verecek niteliktedir.

Verilen bilgilerden yola çıkarak yukarıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Yalnız I             B)I ve II                 C) I ve III                D) II ve III             E) I, II ve III

 
 
48. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen Sakif temsilcilerinin, Peygamber Efendimizden (sav) talep ettiği tavizlerden biri değildir?

A) Zina hususunda serbest bırakılmaları

B) Putlarının bir müddet daha kalması

C) Namaz ibadetinden muaf tutulmaları

D) Cihada çıkmaktan muaf tutulmaları

E) Şarabın kendilerine yasaklanmaması

 

49. Kötü hemşehrilerdi onlar. Ne hakaretler ettiler, ne işkenceler çektirdiler. Risaletini yalanlayıp evinden dışarı ettiler onu. Sığındığı yerde dahi rahat bırakmayıp savaştılar onunla. birçok ashabının kanını akıttılar, cesetlerini parçaladılar. Ancak onlar Aziz olan Allah’ın nelere kadir olduğunu bilemediler.  Ve Allah onlara, katında aziz olanın, yardımıyla düşmanlarını nasıl zelil kıldığını gösterecekti.

Allah Resulü’ne bunca eziyet edenler mağlub olduktan sonra, Allah Resulü’nün karşısında ümitsizce durup beklediği sırada;

I. Bugün size sorgulama, kınama yoktur.

II. Sizi bağışlayıp ayaklarınızdaki bağı çözüyorum.

III. Gidiniz, hepiniz özgürsünüz!

Yukarıdaki öncüllerde verilen sözlerden hangisini Peygamber Efendimizden (sav) işittiler.

A) Yalnız I            B) Yalnız III          C) I ve III                D) II ve III             E) I, II ve III


50. Hayber zaferinden sonra savaşa katılmadıkları halde, Resulullah (sav)’ın teklifi ile savaş ganimetinden pay alan sahabe grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ensardan Hazrec kabilesi

B) Habeşistan’dan  dönen muhacirler

C) Savaşa katılmama konusunda mazereti

     olanlar       

D) Savaşın cephe gerisinde bulunan kadınlar

E) Yetim kalan çocuklar

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz başarıyla gönderildi.
Moderatörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum gönderilirken bir hata gerçekleşti.