• DOLAR 7.292
  • EURO 8.536
  • ALTIN 477.2
  • ...
Peygamber sevdalıları Vakfı Siyer Sınav Soruları - 4. Kategori  - B KİTAPCIĞI


21. Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Fethi’nden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

A) Mekke’nin Fethiyle Müslümanların

     müşriklerle olan savaşı bitmiştir.

B) Putperestliğin Arabistan’daki en büyük kalesi

     yıkılmıştır.

C) Mekke ve çevresinde bulunan müşriklerin

     İslam’la tanışmaları hızlanmıştır.

D) Galip iken affetmenin gücünün, intikam ile

     elde edilen güçten daha üstün olduğu

     görülmüştür.

E) Müslümanlar Arabistan’ın dışına seferler

    yapması kolaylaşmıştır.

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nda, hendeğin en dar geçidinden atlayıp Müslümanların tarafına geçen dört müşrikten biri değildir?

A) Amr bin Abdi Vedd     B) Nevfel Bin Abdullah

C) İkrime Bİn Ebu Cehil   D) Dırar Bin Hattab

E) Amr Bin As

 

23. 1-Şahitliği ebediyen kabul edilmeyecek

2-İftiracıya recm cezası uygulanacak

3-İftiracıya seksen sopa vurulacak

4-Allah’ın itaatinden çıktığı için fasıklıkla vasıflandırılacak

İfk Hadisesi’nde Peygamber Efendimiz (sav), konuyla ilgili vahiy geldikten sonra çıkıp halka bir hutbe irad etti. İnen ayetlerde, zina iftirası atanlar için yukarıdaki hükümlerden hangileri belirtilmiştir?

A) 1,2,3                B) 1,3,4                 C) 2,3,4

D) 1,2,4              E) 1,2,3,4


 
24. Bir sahabe Hendek Savaşı’nda, “Ya Resulullah! Okumamız için bize bir dua öğretmez misin? Şartların zorluğu altında büyük sıkıntı çekiyoruz” dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav),  aşağıdaki verilen dualardan hangisinin yapılmasını istemiştir?

A) Ya Rabbi! Cihat etmek ve yolunda

     çarpışmak için bize güç ver.

B) Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi

     seversin, bizleri affet.

C) Ya Rabbi! Bize sükûnet ver ve bizi düşmana

     karşı kimsesiz bırakma.

D) Ya Rabbi! Az olan dostlarını düşman

     gözünde çok eyle ve düşmana karşı bizi

     muzaffer kıl.

E) Ya Rabbi! Bu korumasızlıktan bizi koru,

    emniyetsizlikten  bize huzur ve emniyet ver.

 

25. Hendek Savaşı’nın son günlerinde Peygamber Efendimiz (sav) “Gidip düşmandan bana haber getirecek kimse yok mu? Bu işine karşılık Allah Teâlâ’nın onu Cennet’te bana arkadaş yapması için dua edeceğim.”  Dediği halde hiç kimseden ses çıkmamıştır. 

Hz. Huzeyfe’ye göre sahabelerin bu talebe cevap vermelerine mani olan üç önemli sebep aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Açlık –Korku – Soğuk

B) Açlık – İhanet – Karanlık

C) Karanlık – Düşman – Korku

D) Soğuk – İhanet – Düşman

E) karanlık – Korku – Fırtına


26. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye anlaşması öncesinde  müslümanlar ve  müşriklerin birbirlerine gönderdikleri elçilerden biri değildir?

A) Remle binti Haris

B) Buveyl bin Verka

C) Urve bin Mesud

D) Hiraş bin Ümeyye

E) Huleys bin Alkame

 

27. Rıdvan biatı sırasında Resulullah(sav)’e ilk biat eden sahabe ile develerin arasına saklanıp biat etmekten kaçınan münafık hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Hiraş Bin Ümeyye   - Abdullah bin Übeyy

B) Mikrez bin Hafs  - Cedd Bin Kays

C) Abdullah bin Mesud  - Sinan Bin Ebi sinan

D) Sinan Bin Ebi Sinan  - Cedd Bin Kays

E) Huleys Bin Alkame    - Abdullah bin Übeyy

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye anlaşmasından çıkarılabilecek sonuçlardan değildir?

A) Müminler, aleyhlerinde olsa bile

     anlaşmalarına bağlı olmalıdır.

B) Mümin liderler geleceği görebilen ferasete

     sahip olmalıdır.

C) İslam düşmanları, yaptıkları anlaşmalara

     sadık kalmazlar

D) Müşriklerle anlaşma yapmak doğru değildir.

E) Müminler, önderlerinin aldıkları kararlara,

    gönül hoşnutluğu ile uymalıdır.
 
29. Hudeybiye’de yapılan anlaşmanın ikinci maddesine göre; ‘’Mekkelilerden biri büyüklerinin izni olmadan Medine’ye kaçıp Müslüman olursa Mekke’ye iade edilecek, Medine’den Mekke’ye kaçanlar ise iade edilmeyecektir.’’ maddesinin ilk uygulandığı şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Basir

B) Ebu Cendel

C) Hanzala

D) Abdullah bin Hûzafe

E)  Abdullah Bin Revaha

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Resulullah’ın (sav) uzak ülkelere elçi göndermesindeki maksatlarından biri değildir?

A) İslam’ı uzak beldelere ulaştırmak

B) Allah ile kulları arasındaki tüm engelleri

     kaldırmak

C) İslam’ın Araplarla sınırlı olmadığını

     göstermek

D) Araplara Allah’ın üstünlüğünü göstermek

E) Tebliğ vazifesine Allah’ı şahit kılmak

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz başarıyla gönderildi.
Moderatörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum gönderilirken bir hata gerçekleşti.