• DOLAR 7.66
  • EURO 8.912
  • ALTIN 458.62
  • ...
Peygamber sevdalıları Vakfı Siyer Sınav Soruları - 3. Kategori  - B KİTAPCIĞI

Kaynak gösterilmeden yayınlamak kesinlikle yasaktır

Doğruhaber - Haber Merkezi

Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği siyer sınavı 17 Şubat'ta Türkiye genelinde bugün yapıldı.

İşte 2019 Siyer sınavda çıkan o sorular

Siyer sınavı 3. kategori B Kitapcığı

1. Medine İslam devletinin anayasası çerçevesinde Yahudilerle birtakım anlaşmalar yapılmıştır. Fakat Yahudi kabileleri bu antlaşmalara uymamışlardır. Bu kabilelerden; ……………………. Peygamber Efendimiz’e (sav) suikast planı yapıp uygulamaya çalıştıkları için; ………………….Hendek savaşında Medine’ye saldıran müşriklere yardım ettikleri için cezalandırılmışlardır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kaynukaoğulları - Kurayzaoğulları

B) Kurayzaoğulları - Nadiroğulları

C) Kurayzaoğulları - Kaynukaoğulları

D) Nadiroğulları - Kaynukaoğulları

E) Nadiroğulları - Kurayzaoğulları

 

2. Peygamber Efendimiz'in (sav) güzel ahlakından biri de hayatı boyunca önemli kararları vermede mutlaka çevresindekilere danışması, fikirlerini almasıydı.

Peygamber Efendimiz’in (sav) örnek alınması gereken bu davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihare

B) İstişare

C) Mukabele

D) İstiğfar

E) Murakabe
 
3.“ Ya Resulullah (sav) kendimden başka, seni her şeyden çok seviyorum” deyince Peygamber Efendimiz’in (sav) “ Hayır sana, senden daha sevimli olmadığım müddetçe olmaz” diyerek, kendisini sevmenin vacipliği konusunda uyardığı sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebubekir (ra)

B) Hz. Ömer (ra)

C) Hz. Osman (ra)

D) Hz. Ali (ra)

E) Hz. Zeyd (ra)

 

4. Arabistan yarımadası müşrikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hanif dinini terk edip putperestliğe

     yönelmişlerdi.

B) Hac ibadetini Hz. İbrahim’den (as)

     öğrendikleri gibi yapmaya devam etmişlerdi.

C) Putların Allah’ın (cc) ortağı olduğuna

     inanıyorlardı.

D) Kâbe’yi ibadet merkezi olarak

     benimsemişlerdi.

E) Kabe’nin içini putlarla doldurmuşlardı.


5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’e (sav), peygamberliği boyunca verilen mucizelerinden biri değildir?

A) Ebrehe ordusunun ebabil kuşlarıyla

     helak olması

B) Parmağıyla Ay’ı ikiye ayırması

C) İsra ve Miraç olayı

D) Parmaklarından su akması

E) Cansız varlıkların onunla konuşması

 

6. Daha üstünü olmayan her boyun eğiş, bu kavram içinde değerlendirilir. Kişinin yüksek ve galebe sahibi birine karşı baş eğmesi, itaat etmesi, isyanı terk etmesi, tam bir bağlılıkla bağlanması, onun anlamları içinde bulunmaktadır.  Nitekim insan, ait olduğu kişinin değeriyle değer bulur.  Yüce Rabbimiz birçok ayette Peygamberinin bu durumuna da değinmektedir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşer olma

B) Mütevazı olma

C) Arınmış olma

D) Ümmi olma

E) Kul olma
 
7. Gerek doğmadan ve doğumu esnasında, gerek peygamberliğine kadar geçen sürede, gerekse de peygamberliği döneminde,

Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliğini gösteren birçok alamet (delil) mevcuttur.

Aşağıdakilerden hangisi bu alametlerden biri değildir?

A) Geçmiş milletlerin O’nu (sav) haber vermesi

B) Kur’an-ı Kerim’in geçmiş milletlerden haber

     vermesi

C) Göğsünün yarılması

D) Çobanlık yapması

E) Ay’ın ikiye ayrılması

 

8. Peygamber Efendimiz (sav): “Ben Allah’ın (cc) bu müşriklerin soyundan yalnız Allah’a (cc) ibadet eden ve Allah’a (cc) hiçbir şeyi ortak kılmayan bir nesil ortaya çıkarmasını arzu ederim.” sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?

A) Yasir ailesinin Mekkeli müşriklerce

      işkenceyle şehid edilmesi üzerine

B) Hz. Hamza’nın Mekkeli müşriklerce

     şehid edilmesi üzerine

C) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara

     ambargo uygulamaları üzerine

D) Taif’te ayak takımının Peygamber

     Efendimiz’i (sav) taşlarla yaralamaları üzerine

E) Peygamber Efendimiz’in (sav) secdede iken

     sırtına hayvan pisliği atılması üzerine   


9. Bütün Peygamberler gibi Peygamber Efendimiz’in (sav) de insanları tevhide davet ile ilgili bazı görevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav)  insanları İslam’a davet ederken sorumlu olduğu görevlerden değildir? 

A) İnsanlara Allah’ın (cc) ayetlerini okumak

B) İnsanları şirkin ve cehaletin kirinden

     arındırmak

C) İnsanlara Kur’an’ı ve hikmeti öğretmek

D) İnsanlara bilgi sahibi olmadıkları konuları

     bildirmek

E) İnsanları inkardan kurtarıp hidayete erdirmek

 

10. Allah’ın (cc) peygamberlere indirdiği vahiy, kavimlerinin dünya ve ahiretle ilgili inanmaları ve yapmaları gereken şeyleri bildiriyordu. Bu ilahi mesajları 100 sahife ve 4 kutsal kitap halinde peygamberlerine göndermiştir.

Aşağıda verilen peygamber - sahife eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Hz. Adem (as)- 10 sahife

B) Hz. İbrahim (as)- 10 sahife

C) Hz. Nuh (as)- 30 sahife

D) Hz. İdris (as)- 30 sahife

E) Hz. Şit (as)- 50 sahife


 
11.  Peygamber Efendimiz (sav), hayatının son zamanlarında yakalandığı hastalığı süresince, cemaate namaz kıldırması için ashabından kimi yerine imam olarak görevlendirmiştir?

A) Hz. Ebubekir (ra)

B) Hz. Ömer (ra)

C) Hz. Ali (ra)

D) Hz. Ebu Musa el-Eşari (ra)

E)  Hz. Ummi Mektum (ra)

 

12. Kıyamet gününde insanlar, içinde bulundukları meşakkatten kurtulmak maksadıyla, şefaatçi olmaları için bazı peygamberlere başvuracaklardır.

Şefaat için insanların başvuracağı peygamberler, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed

B) Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Davud, Hz. İsa,

     Hz. Muhammed

C) Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Musa,

     Hz. Muhammed

D) Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Musa,

     Hz. Muhammed

E) Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Nuh,

     Hz. Muhammed


13. Muaz bin Cebel’den rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz’in (sav); işin başı, temel direği ve tepesinin zirvesi olarak nitelediği kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman - İslam - Cihad

B) İslam -Namaz - Cihad

C) İhlas -İman- İslam

D) Cihad - Namaz - Ahlak

E) Namaz -Ahlak - Cihad

 

14. Bir eşi, Peygamber Efendimiz’in (sav) bir sırrını gördü ve Peygamber Efendimiz (sav) bunu gizlemesini kendisinden istediği halde gidip diğer bir eşine söyledi. Bu yüzden Allahu Teâlâ peygamberini sahiplenmek ve bu eşleri uyarmak için ayet indirdi.

Tahrim suresi 4. ayette ‘’ Eğer ikiniz Allah’a tevbe ederseniz ( Allah tevbelerinizi kabul eder)” denilerek uyarılan, Peygamber Efendimiz’in (sav) sırrını kendi aralarında konuşan eşleri kimlerdir?

A) Hz. Sevde - Hz. Zeynep

B) Hz. Hafsa- Hz.  Aişe

C) Hz. Meymune - Hz. Maria

D) Hz. Hafsa- Hz. Sevde

E) Hz. Aişe - Hz. Zeynep
 
15. İki kardeş Peygamber Efendimiz’in (sav) yanına varıp hicret etmek üzere biat etmek isteyince Peygamber Efendimiz (sav) hicretin bittiğini söylemiş ve onlardan farklı iki şey üzerine biat almıştır.

Bu iki şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam ve cihad

B) İslam ve uhuvvet

C) İslam ve iman

D) İslam ve tebliğ

E) Tebliğ ve  irşad

 

16.  I. Müşriklerin baskısından kurtulmak

II. Allah’ın (cc) istediği şekilde ibadet edebilmek

III. Hicret’in Allah (cc) tarafından zorunlu kılınması              

Mekke’den Medine’ye yapılan hicrette, yukarıda verilen sebeplerden hangisi etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

 

17. Yüce Allah (cc)  Müslümanlara hicret izni verince Medine’ye ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Musab bin Umeyr

B) Ebu Seleme

C) Hz. Ömer

D) Abdullah bin Mesud

E) Hz. Ali


18. I. Yemen valisi Ebrehe fillerle desteklenmiş büyük bir orduyla Kabe’yi yıkmak için gelmiştir.

II. Mekkeliler Kabe’yi korumak için, dağlarda bir savunma hattı oluşturmuşlardır.

III. Kabe’yi korumaya insanların gücü yetmeyince, Allah (cc) Kabe’yi korumak için Ebabil kuşlarını göndermiştir.

IV. Yemen valisi Ebrehe, aldığı darbelerle hemen oracıkta, etleri döküle döküle ibretlik bir şekilde ölmüştür.

Yukarıda Fil Olayı’yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II, III              B) I, III, IV             C) I ve II                 D) I ve III               E) I, II, III, IV

 

19. Uhud Savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Peygamber Efendimiz (sav), bir tepeye elli

     okçu yerleştirmiş olup onlara yerlerinden

     hiçbir şekilde ayrılmamalarını emretmiştir.

B) Tepeye yerleştirilen okçular, komutanları

     Abdullah bin Cübeyr’in tüm uyarılarına

     rağmen, ganimet toplamak için yerlerini terk

     etmişlerdir.

C) Mekkeli müşrikler savaştan hemen sonra,

     Medine üzerine yürüyüp şehri kuşatmış ancak

     daha sonra geri dönmüşlerdir.

D) Peygamber Efendimiz’e (sav) itaatsizliğin

     sonucu olarak, Müslümanlar ağır bir yenilgiye

    uğramış böylece müşrikler, Bedir’in intikamını

     almışlardır.

E) Müslümanlar, savaştan sonra Mekkeli

     müşrikleri Hamrau’l-Esed denen yere kadar

     takip etmişlerdir.
 
20. I. Medine, Hendek Savaşında, müşriklerden oluşan on bin kişilik bir ordunun saldırısına uğramıştır.

II. Yahudiler, Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaya Hendek Savaşı’nda ihanet etmişlerdir.

III. Selman-ı Farisi’nin önerisiyle Medine’nin etrafında hendekler kazılmıştır.

IV. Kalelerinden indirilen Beni Kaynuka Yahudilerinin savaşçılarından bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da esir alınmıştır.

Yukarıda Hendek savaşı ile ilgili verilen öncüllerden hangisi doğrudur?

A) I, II, III              B) I ve III               C) I ve II

D) I, III, IV             E)I, II, III, IV

 

21. I. Önceki ümmetlere ganimetler helal kılınmamıştır.

II. Ganimetlerin beşte biri Allah’a (cc), Peygamber Efendimiz’e (sav), Peygamber Efendimiz’in (sav) akrabalarına, fakirlere, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara verilir.

III. Ganimetlerle ilgili ayetler, Uhud savaşından sonra indirilmiştir.

IV. Ganimetlerin beşte dört payı, savaşa katılan mücahitlere bölüştürülür.

Buna göre savaşta elde edilen ganimetlerle ilgili yukarıdakilerin hangisi söylenemez?

A)Yalnız III           B) Yalnız II            C) Yalnız I                D) I ve III               E) I ve IV


22. “Dediler ki: Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Artık sen (istediğini) yap, biz de yapmaktayız!” (Fussilet-5)

Yukarıdaki ayet mealinde, müşriklerin durumu ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Kur’an’ın manasını anlayabilecek

     seviyede olmadıkları

B) Kur’an’ın mesajını anlamak için yeterince

     gayret sarf etmedikleri

C) Bilerek ve isteyerek kendilerini Kur’an’ın

     mesajlarına kapatmış oldukları

D) Kur’an’ı anlamalarına, cahiliye âdet ve

     alışkanlıklarının engel olduğu

E) Kur’an’ın kendisine değil, Kur’an’ı getiren

     Peygamberimize (sav) karşı oldukları

 

23. Peygamber Efendimiz’in (sav) oğlu Kasım vefat ettiğinde, müşrikler bunu fırsat bilip üzüntüsünü artırma gayreti içine girmişlerdir. Bunu yapanlardan biri de azgın müşriklerden …………………… olup,  “Bırakın onu; O, soyu kesik bir adamdır, nesli devam etmeyecek.” demiştir. Bunun üzerine de “Kuşkusuz, asıl ebter/soyu kesik olan, sana kin besleyendir!” (Kevser;3) ayeti nazil olmuştur.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) As bin Vail

B) Ebu Cehil

C) Cellas bin Süveyd

D) Ebu Leheb

E) Velid bin Muğire
 
24.  Cubeyr bin Mutim’den rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz’in (sav), 5 tane ismi olduğu zikredilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

A) Muhammed

B) El-Mahi

C) Haşir

D) Mansur

E) Akib

 

 25. - Peygamber Efendimiz (sav), cihat görevini ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür.

-  Peygamber Efendimiz (sav) vefat etmeden hemen önce, büyük bir ordu hazırlayıp ordunun başına, yirmi yaşlarında bulunan Usame bin Zeyd’i komutan tayin etmiştir.

- Peygamber Efendimiz’in (sav) vefatından sonra Hz. Ebu Bekir (ra), halifeliğinin ilk günlerinde Usame’nin ordusunu cihada göndermiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) İslam’ın ordu komutanları en takvalılardan

     seçilmiştir.

B) Cihat etmek, ömür boyunca Müslümanların

     üzerinde bir görevdir.

C) Peygamber Efendimiz (sav) gençlere büyük

     sorumluluklar yüklemiştir.

D) Hz. Ebu Bekir (ra), cihada önem verme

     hususunda, Hz. Muhammed’in (sav) yolunu

     takip etmiştir.

E) Peygamber Efendimiz’in (sav) terbiyesiyle

     yetişen bir genç, olgunlukla büyük görevler

     üstlenebilir.


26. “O, hevadan/arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.” (Necm: 3-4)

Yukarıdaki ayet mealinde Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Allah’tan (cc) aldıklarını, değiştirmeden

     tebliğ ettiği

B) Başkalarını kendi nefsine tercih ettiği

C) İstişare ile hareket ettiği

D) Vahyi insanlara ulaştırma konusunda

     kimseden çekinmediği

E) Ümmi bir peygamber olduğu

 

27. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamber Efendimiz’e (sav) peygamberlik

     verildikten sonra kendisi, Mekke’de on üç yıl

     kalmıştır.

B) Müslümanlar için Habeşistan’a yapılan Hicret

     zorunlu iken Medine’ye yapılan zorunlu

     değildir.

C) Mekke’de, Müslümanlara baskı ve zulüm

     yapılmasına rağmen, Müslümanlara savaş izni

     verilmemiştir.

D) Medine’ye hicretten sonra, kendilerini

     savunmaları için Müslümanlara cihat izni

     verilmiştir.

E) İslam dininin yayılmasına ve insanların İslam’ı

     kabul etmesine engel olanların bundan

     vazgeçirilmesi için Peygamber Efendimiz’e

     (sav) savaş etmesi emredilmiştir.
 
28.  I. Oku! Rabbin, en üstün kerem sahibidir.
II. İnsana bilmediğini öğretti.
III. Oku, yaratan Rabbinin adıyla!
IV. O, kalemle (yazmayı) öğretti.
V. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.

Peygamber Efendimiz (sav), Hira Mağarası’nda iken kendisine Alak suresinin ilk beş ayeti vahyedilmiştir.

Yukarıda karışık olarak verilen bu ayetlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I, III, V, IV, II

B) III, IV, II, I, V

C) III, IV, II, V, I

D) III, V, IV, I, II

E) III, V, I, IV, II

 

29. Şüphesiz benim velim Kitap’ı indiren Allah’tır. O, salih kimselere de velilik yapar. Ondan başka yalvarmakta olduklarınız ise ne size yardıma güçleri yeter ne de kendi nefislerine yardım edebilirler. (A’raf 196-197)

Ayetleriyle müşriklerin;

I. Putları kendilerine ilah kabul etmeleri

II. Kabe’yi kutsal saymaları

III. Rasulullah’ı sahipsiz sanmaları

yukarıdaki durumlarından hangileri arasında ilgi kurulabilir?

A) I, II ve III

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve III

E) Yalnız I


30. --Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların: «Allah, elçi olarak bir beşer mi gönderdi?» demelerinden başkası değildir. İsra: 94

--De ki: Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kehf:110

--De ki: Rabbimi yüceltirim; ben, elçi olan bir beşerden başkası mıyım? İsra: 93

Yukarıdaki ayetlerden çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamber Efendimiz’e (sav), diğer insanlarda

     bulunmayan mucizeler, ismet sıfatı gibi beşer

     üstü özellikler verilmiştir. 

B) Peygamberler Allah'ın elçisi olarak görev

     yapmak ve insanlara doğruyu göstermek ile

    görevlidirler.

C) Bütün peygamberler vahyi taşıma ve

     örneklendirme konusunda görevlerini sabırla

     yerine getirmişlerdir.

D) Peygamber Efendimiz (sav), insanların tüm

     aşağılamalarına rağmen sabırla tebliğini

     sürdürmüştür.

E) Peygamber Efendimiz (sav), ilahi vahye mazhar

    olan insan-resul diyebileceğimiz bir hakikat

    alanındadır.

 

31. I.  İnsanlara karşı hoşgörülü davranıp, kendisine

     eziyet edildiğinde bile sabrederdi.

II. Öfkelendiğinde kendisine hâkim olup,

     Allah’ın (cc) hoşlanmadığı kelimeler

      ağzından çıkmazdı.

III. Adaletten hiç sapmadığı gibi, adaletsizliğe de

      müsaade etmezdi.

IV. Yahudi ve müşrikleri her zaman affederdi.

V. Kendisine yakın veya uzak olsun tüm

     insanların haklarına riayet ederdi.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri Peygamber Efendimiz’in (sav) özelliklerindendir?

A) I, III, IV, V

B) II, III, IV, V

C) I, II, III

D) I, II, III, V

E) III, IV, V

 

32. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz (sav) üstün mertebelere ulaştığında, Yüce Allah (cc) O’na (sav) şöyle vahyetti. “Ey Muhammed! Seni neyle şereflendirmemizi istersin?”

Bu soruya Peygamber Efendimiz’in (sav) cevabı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Katından sonsuz bir mülk vermekle

     şereflendir.

B) Rabbim ilmimi arttırmakla beni şereflendir.

C) Beni kulun olmakla şereflendir.

D) Beni katındaki ordularınla destekleyerek

     şereflendir.

E) Cemalini görmeyi nasip etmekle şereflendir.


33. “Benim ve benden önceki peygamberlerin misali şuna benzer: Adamın birisi çok güzel bir ev yaptırmıştır. Ancak duvarında bir köşe taşının yerini eksik bırakmıştır. O evi görmeye gelenler, binanın içinde gezip dolaşırken, gözleri bu eksik kalan yere ilişince: “Şuraya bir tuğla konulması gerekmez miydi?” derler. İşte ben o tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

Hadis-i Şerif’inde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamber Efendimiz (sav), peygamberlik

    makamının en zirvesindeki şahsiyettir.

B) Peygamber Efendimiz’in (sav) getirdiği

     mesajlar diğer resullerin mesajlarından

     daha geniş kapsamlıdır.

C) Peygamber Efendimiz (sav) diğer

     peygamberler gibi yüce Allah tarafından

     gönderilen bir elçidir.

D) Peygamber Efendimiz (sav), peygamberlik

     vazifesini kemale ulaştıran en son

     peygamberdir.

E) Peygamber Efendimiz (sav) ve diğer tüm

     peygamberler Allah’tan vahyi tebliği en güzel

     biçimde yapmışlardır.

 

34. Allah (cc), değerli olduğunu ve dikkat çekilmesi gereken bir şey olduğunu bildirmek için kitabında bazı şeyler üzerine yemin etmiştir.

Aşağıdakilerin hangisi, Allah’ın (cc) Kur’an-ı Kerim’de üzerine yemin ettiklerinden biri değildir?

A) Güneş

B) Hz. Rasulullah’ın ömrü

C) Kuşluk vakti

D) Arı

E)  Mekke Şehri 
 
35. “O cennetteki bir nehirdir. Kenarları altındandır. İnci ve yakutun üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzel kokulu, suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Kim ondan bir defa içerse, artık ebediyen susamaz.”

Yukarıdaki hadisi şerifte aşağıdakilerden hangisi betimlenmiştir?

A) Selsebil

B) Firdevs

C) Kevser

D) Tesnim

E) Zemzem

 

36. Ahiretteki yaşam, insanların dünyada iken yapıp ettiklerine göre şekillenecektir. Ahiretteki cennet bahçelerinin tohumları ve köşklerinin yapı malzemeleri ile cehennem kuyularındaki ateşi tutuşturan yakıtlar, bu dünyadaki söz ve davranışlarla gönderilmektedir.

Aşağıdakilerin hangisi, yukarıdaki metinde vurgulanmak istenen düşünceyi içermektedir?

A) Rüzgâr eken, fırtına biçer.

B) Ne oldum deme, ne olacağım de.

C) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste!

D) Dünya ahiretin tarlasıdır.

E) Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır.


37. Mütevazı, kimsenin elindekine göz dikmeyen, Allah’a karşı çok edepli, insanlara karşı çok hayâlı, doğru sözlü… Açıkta ve gizlide Allah’tan korkan, rıza (hoşnutluk) ve gazab (kızgınlık) hâllerinde dahi adaletten ayrılmayan, zenginlikte ve fakirlikte iktisadı ve itidali elden bırakmayan, akraba alâkasını kesse bile, onlarla alâkayı kesmeyen… Kendisini mahrum edene dahi ihsan eden, kendisine zulmedene bile af ile muamele eden… Ahdine vefa gösteren, düşmanları tarafından bile El-Emin olarak isimlendirilen, insanların fikirlerine değer veren, yakın uzak herkesin haklarına riayet eden… Kısacası; ……………………………………………

Yukarıda verilen parçanın sonunun, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması en uygun olur?

A) Kendini başkalarından üstün görmemesi,

     Kuran'ın öğüt ve yasaklarını yaşamında

     uygulaması onun ne kadar üstün bir insan

     oluşuna en güzel örnektir. 

B) Peygamber Efendimiz’in (sav) güvenilirliğini,

     hakkı gözetmesini, insana değer vermesini,

     üstün kişiliğini anlamak için hayatına bakmak

     yeterlidir.

C) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle

    çağırarak ve onlarla en güzel biçimde mücadele

    ederek sonraki nesillere örnek olmuştur.

D) Bozulmamış bir aklın, ölmemiş bir vicdanın ve

     yoldan çıkmamış bir kalbin arzulayıp hoş

     karşılayacağı tüm güzellikler Rasulullah’ta (sav)

     toplanmıştır.

E) Bir ümmetin en hayırlı ümmet olması, o

    ümmetin uyduğu peygamberinin de en üstün

    varlık olmasını gerektirir.

 
 
38. Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen hadiste: İnsanları en çok cennete götüren amelin ne olduğu Peygamber Efendimiz’e (sav) sorulduğunda  şöyle buyurdu: ‘‘Allah’tan korkmak ve ……………………….’’ buyurdu.

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Namaz kılmaktır.

B) Tefekkür etmektir.

C) Güzel ahlaktır.

D) Cihad etmektir.

E) Ana babaya itaat etmektir.

 

39. Dünyayı ahiretten üstün tutan, peşinden gittikleri kâfirlerin hoşnutluğunu Allah’ın (cc) hoşnutluğuna tercih eden, sefil ve beyinsiz bazı insan kılıklılar, İslam adına bir takım zehirli fikirleri Müslümanlar arasında dillendirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu zehirli fikirlerden biri değildir?

A) Kurtuluş için sadece Allah’a (cc) iman

     etmenin yeterli olacağı

B) Peygamber Efendimiz’e (sav) iman etmenin

     zorunlu olmadığı

C) İslam’ı bildiği halde Müslüman olmasa bile

     ehli kitap olan Yahudi ve Hıristiyanların

     cennete girebileceği

D) Kabul edilebilir bir imana sahip olmak için her

     konuda Rabbimizin emirlerine uyulması

     gerektiği

E) Peygamber Efendimiz’in (sav) sünnetiyle amel

     etmenin zorunlu olmadığı


40.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) Tevrat ve İncil’de geçen özelliklerinden biri değildir?

A) Sadaka kabul etmemesi

B) Kibirden uzak olması

C) Tevekkül sahibi olması

D) Adaletli olması

E) Bağışlayıcı olması          

 

41. Mustafa, göl kenarında oturmuş; durgun suyun derinliklerine dalmıştı. Eline aldığı çakıl taşlarını birkaç saniye arayla bir bir suya atmaya başladı. Bir şey dikkatini çekti: Suya attığı taşlar, suda küçük halkalar oluşturuyor ve etrafına yayıldıkça halkalar büyüyordu. Sudaki halkalar, Hz. Muhammed’in (sav) davet metodunu aklına getirmişti. Bir davetçi olarak ne yapacağını biliyordu artık.

Yukarıdaki metinde, Mustafa’nın ulaşmış olduğu davet metodu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Davetçi yumuşak bir üslupla, insanları

     incitmeden davetini sürdürmelidir.

B) Davetçi, en zor şartlarda bile, davasına

     korkusuzca sahip çıkmalıdır.

C) Davetçi bıkmadan, usanmadan, yorulmadan,

     gece gündüz tebliğ yapmalıdır.

D) Davetçi kendi nefsinden başlayarak; ailesine,

     yakın akrabalarına,  uzak akrabalarına sonra da

     diğer insanlara ulaşmalı ve onları ıslah etmeye

     çalışmalıdır.

E) Davetçi, hak yolda yürürken tuzaklara

     düşmeden, imtihanın zorlukları içinde

     umudunu yitirmeden, amacına ulaşmayı

     hedeflemelidir.
 
42. - (Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilendir. (Nahl-125)

-  … Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten dosdoğru bir hidayet (yol) üzerindesin. (Hac-67)

- Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. (Kaf-45)

Yukarıdaki ayet meallerine göre aşağıdakilerin hangisine varılamaz?

A) Dinde zorlama yoktur.

B) Davet (tebliğ), Allah’ın (cc) üzerimize

     yüklediği bir görevdir.

C) Kur’an’ın öğüdü, Allah’tan (cc) korkanlara

     etki eder.

D) Davetçinin görevi, insanları hidayete

     erdirmek değil; insanlara güzellikle öğüt

     vermektir.

E) Allah’ın (cc) yolundan sapanlar, her iki alemde

     de azabı tadacaklardır.

 

43. I. İçki ve kumar

II. İnfak

III. Hilal

Yukarıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz’e (sav) soru sorulan ve bu nedenle hakkında ayet inen meselelerdendir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) II ve III


44. Resul ve Nebi kavramları arasındaki fark dikkate alındığında aşağıda verilen peygamberlerden hangisinin bir Resul olduğu söylenemez?

A) Hz. Muhammed (sav)

B) Hz. Davud (as)

C) Hz. Süleyman (as)

D) Hz. İsa (as)

E) Hz. Musa (as)

 

45. Peygamber Efendimiz’den (sav) önceki peygamberlerin muhatapları, küfür ve şirk üzerinde kalmaya devam ettiklerinde çeşitli şekillerde toptan helak olmuşlardır. Kavimlerin helak ediliş şekilleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nuh Kavmi / Tufan

B) Ad Kavmi / Kavurucu bir rüzgar

C) Semud Kavmi / Gökten indirilen ateş

D) Medyen Kavmi / Korkunç bir çığlık

E) Lut Kavmi / Taş yağmuru, memleketlerin

    alt üst edilmesi
 
46. Birçok olumsuzluk ve sıkıntıdan, Allah’ın (cc) lütuf ve ihsanıyla kurtulan Peygamber Efendimiz (sav), bu lütuf ve ihsanların karşılığında;

I. Öyleyse, sakın yetimi üzüp kahretme

II. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma

III. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat

emirlerinden hangilerini Allah’tan (cc) almıştır?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) I ve II                 D) II ve III             E) I, II, ve III

 

47. “Ey İsrailoğulları, gerçekten ben sizin için Allah’tan (cc) gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi ‘Ahmed’ olan bir elçinin de müjdecisiyim.” diyerek Peygamber Efendimiz’in (sav) gelişini müjdeleyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Nuh( as)

B) Hz. İsa (as)

C) Hz. Musa (as)

D) Hz. İbrahim (as)

E) Hz. İsmail (as)

 

48. Peygamber Efendimiz (sav), Medine’ye varınca ilk iş olarak aşağıdakilerin hangisini yapmıştır?

A) Evs ve Hazrec kabilelerini kardeş yapmıştır.

B) Yahudilerle antlaşma yapmıştır.

C) Mescidini inşa etmiştir.

D) Müslümanların nüfus sayımını yapmıştır.

E) İstişare meclisi niyetiyle bir ev tutmuştur.


49. Peygamber Efendimiz’in (sav):  “Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ben bu hakkımı ahirette ………………………… için saklıyorum.” diyerek buyurduğu Hadis-i şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki dualardan hangisi gelmelidir?

A) Allah’ın (cc) cemalini görmek

B) Ümmetime şefaat etmeyi dilemek

C) Anne ve babam için Allah’tan (cc)

     şefaat dilemek

D) Allah’tan (cc) bağışlanma dilemek

E) Müşriklerin ebedi bir azap ile

     cezalandırılmasını dilemek

 

50. Peygamber Efendimiz (sav) görevini en mükemmel şekilde yapıyordu. Peygamberlik görevi esnasında her peygamber gibi kendisi de birtakım sıkıntılarla karşılaşıyordu. Neticede o da bir beşerdi ve karşılaştığı sıkıntılardan etkileniyordu. Allah (cc) ise zaman zaman peygamberini böylesi durumlarda teselli etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav), Allah (cc) tarafından teselli edildiği konulardan biri değildir?

A) Müşrikler tarafından yalanlanması

B) Müşrikler tarafından alay edilmesi

C) Yapılan savaşlarda müşriklerin öldürülmesi

D) Müşriklerin iman etmemesi

E) Müşriklerin cehalet ve kibir içinde kalmaları


 
51. I. Malınızın zekatını verin.

II. Düşmanınızla savaşın.

III. Mescidlerinizi ma’mur tutun.

IV. Önce kendi nefsinize sonra kardeşlerinize

      nasihat edin.

V. Kısasta haddi aşmayın.

Peygamber Efendimiz’in (sav),  “Ey insanlar! Bilin ki bu dünyadan göçme vaktim geldiği bana haber verildi.”  diyerek vefatına yakın verdiği bir hutbesinde ashabına verdiği tavsiyeler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır?

A) I, II, III, IV       

B) II, III, V            

C) II, III, IV 

D) I, II, IV             

E) I, II, III, IV, V 

 

 

52. Bir grup Yahudi fitne çıkarmak için Peygamber Efendimiz’e (sav) geldiler ve; “ Ey Muhammed! Biliyorsun ki biz Yahudilerin ileri gelenleriyiz. Bizimle kavmimiz arasında bir dava var. Bizim lehimize karar verirsen sana iman ederiz. Kavmimiz de bize muhalefet etmez sana tabi olurlar” demişlerdi.

Peygamber Efendimiz (sav) Yahudilerin bu teklifini reddetmiştir. Bu teklifin Peygamber Efendimiz (sav) tarafından reddedilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Allah’ın (cc) indirdikleriyle hükmetmesi

B) Davetin evrensel olması

C) Sadece tebliği ön plana alması

D) Allah (cc) yolunda cihat etmesi

E) Müjdeci ve uyarıcı olması


53.  I. Hz. Muhammed (sav) sadece bir kavme

     gönderilmiştir.

II. Kuran’ı Kerim Arapça olarak ve bütün insanlara

     indirilmiştir.

III. Hz. Muhammed (sav) sadece kendi

      dönemindeki insanları değil, kendinden sonra

      gelecek olanları da irşad edip uyarmıştır.

IV. Hz. Muhammed (sav) peygamberlerin,

      Kur’an’ı Kerim de kitapların sonuncusudur.

V. Kur’an’dan önceki kitaplar değiştirildiği gibi

     Kur’an’ı Kerim de ileride değiştirilebilir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I, II, III

B) I, III, IV

C) II, IV, V

D) III, IV, V

E) II, III, IV

 

54. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: ‘’Benden önce hiç kimseye verilmeyen şu beş şey bana bahşedildi: ………………………………’’

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelebilecek beş şeyden biri değildir?

A) Bir aylık zamanda kat edilecek uzaklıkta

     bulunan düşmanlarımın kalbine korku

     salmakla desteklendim.

B) Yeryüzü benim için mescid ve temizleyici

     kılındı.

C) Bana şefaat hakkı tanındı.

D) Ganimetler benim için helal kılındı.

E) Bana Allah ile aracısız konuşmak lütfedildi.


 
55. Peygamber Efendimiz’e (sav) gelen vahiyle ilgili olarak;

I.  Kur’an 610 yılında vahyedilmeye başlanmış

     olup 23 senede tamamlanmıştır.

II.  Vahyin başlaması önce sadık rüyalar

      şekliyle olmuştur.

III. Kur’an’ı Kerim ayetleri peyderpey fasıl fasıl

      indirilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I                  B) I ve II               C) I ve III   

D) II ve III              E) I, II ve III

 

56. Peygamber Efendimiz (sav) insanların kurtuluşu için gecesini gündüzüne katarak onları Allah’ın (cc) birliğine davet ediyordu. Öte yandan şirkte ve küfürde kalmakta inat edenler, Peygamber Efendimiz’den (sav) akıl almaz taleplerde bulunuyorlardı. 

Aşağıdakilerden hangisi inanmayanların iman etme karşılığında Peygamber Efendimiz’den (sav) talep ettikleri akıl almaz isteklerden biri değildir?

A) Peygamber Efendimiz’in (sav), hurma

     ağaçlarından ve üzüm bağlarından bir

     bahçesinin olup aralarından ırmaklar

     fışkırtması

B) Atalarını kendisine şahit olmak üzere

     diriltmesi

C) Göğü üzerlerine parça parça düşürmesi

D) Allah’ı ve melekleri (davasının doğruluğuna

     şahitlik edecek) kefiller olarak getirmesi

E) Altından bir evinin olması


57. Kureyş’in ileri gelenleri bir ziyafette bir araya gelip Hz. Muhammed (sav)’in hac mevsiminde insanları Allah’ın (cc) dinine davet etmesine karşılık, insanları O’ndan uzaklaştırmak için bazı iftiralar düşündüler.

Aşağıdakiler hangisi bunlardan biri değildir?

A) Kahin

B) Deli

C) Sihirbaz

D) Yalancı

E) Şair

 

58. Bir bütün olarak en son indirilen ve indirildiğinde Peygamber Efendimiz’in (sav), “Ölümüm bana haber verildi” diye buyurduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nas suresi   

B) Felak suresi

C) Nasr suresi

D) Fetih suresi

E) Fatiha suresi
 
59.  I. Hz. Nuh (as)

II. Hz. İbrahim (as)

III. Hz. Lut (as)

IV. Hz. Hud (as)

V. Hz. Yunus (as)

Yukarıda isimleri verilen peygamberlerden hangilerinin kavimleri helak edilmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) III ve V

D) I, III ve IV

E) III, IV ve V

 

60. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de; “Kuşkusuz Allah ve melekleri, Peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler!  Siz de ona salat ve selam getirin.” buyurmaktadır. (Ahzab:56) 

Buna göre salât ve selamla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın (cc) salât etmesi, rahmet etmesidir.

B) Meleklerin salât etmesi,  bağışlanma

     dilemeleridir.

C) Müminlerin salât etmesi, dua etmeleridir.

D) Selam, afet, bela ve eksikliklerden selamettir.

E) Selam, şefaat dilemedir.


61.  I. Tebliğ: Allah’tan aldıkları mesajları

                 insanlara bildirmeleri

II. İsmet : Akıllı ve zeki olmaları

III. Sıdk : Doğru ve dürüst olmaları

IV. Emanet : Güvenilir olmaları

V. Fetanet : Günahlardan korunmuş olmaları

Yukarıda peygamberlerin ortak özelliklerinden olan kavramlardan hangilerinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) II ve IV

E) II ve V

 

62. Peygamber Efendimiz (sav), namazı müminin Allah’a (cc) yükselmesi, Allah’la (cc) buluşması ve konuşması için bir araç olarak görüyordu.

Aşağıdakilerin hangisi bu gerçeği ifade etmektedir?

A) Namaz, dinin direğidir.

B) Namaz, gözümün nurudur.

C) Huşu olmadan kılınan namaz az fayda verir.

D) Namaz, müminin miracıdır.

E) Namaz, insanı kötülüklerden arındırır.
 
63. Aşağıdakilerin hangisi, Peygamber Efendimiz’e (sav) iman etmenin bir gereği değildir?

A) O’nu (sav) sevmek; O’na (sav) saygı gösterip

      salât ve selam getirmek

B) O’nun (sav) soyundan olanlara koşulsuz

      itaat etmek

C) Allah’tan (cc) vahiy aldığını kalp ile tasdik,

     dil ile ikrar etmek

D) Tüm insanlara gönderilen son elçi olduğuna

      inanmak

E) Allah’tan (cc) getirdiklerini hayata geçirmek

 

64. Bir gece, Peygamber Efendimiz’i (sav) ayakları şişene kadar namaz kılarken gören Hz. Aişe annemiz: “Ey Allah’ın Resulü, geçmiş ve gelecek tüm günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (sav): “Ey Aişe, Rabbime çokça şükreden bir kul olmayayım mı?” karşılığını vermiştir.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamber Efendimiz (sav), görenleri

     şaşırtacak kadar Allah’a (cc) çokça ibadet

     etmiştir.

B) Namaz sadece farz olduğu için değil, Allah’a

     (cc) teşekkür etmenin bir gereği olarak da

     kılınır.

C) Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ın (cc)

     affına ve mağfiretine ulaşmıştır.

D) Peygamber Efendimiz’e (sav), ümmetinden

     ayrı olarak gece namazı farz kılınmıştır.

E) Hz. Aişe annemiz, Peygamber Efendimiz’in

     (sav) namazı çokça kılarak bedenini

     incitmesine üzülmüş ve şaşırmıştır.


65. Yüce Allah Tevbe suresi 128. ayetinde Peygamber Efendimiz’in (sav) yumuşak huyluluğundan bahsederken kendisine ait olan iki sıfatı, peygamber Efendimiz (sav) için de kullanmıştır.

Bu ayette, Yüce Rabbimizin, sadece O’na has olmak üzere Peygamber Efendimiz’e (sav) verdiği iki sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rauf-Rahim

B) Rauf-Rahman

C) Rahman-Rahim

D) Latif-Halim

E) Gafur-Latif

 

66. Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste, Peygamber Efendimiz (sav): “ Kaçınanlar hariç, ümmetimin her bir ferdi cennete girecektir.” diye buyurmuştur. Orada hazır bulunanlar: “Ya Resulullah! Kaçınanlar kimdir?” diye sorunca. Resulullah (sav) cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?

A) İslam ordusu küfürle savaşırken savaşın kızıştığı zamanda firar edenler

B) Namazı bazen kılıp bazen kılmayanlar

C) Ramazan orucunun farziyetine inandığı halde oruç tutmayanlar

D) Bana karşı gelenler

E) Ümmetimden fitne çıkaranlar
 
67. De ki: "Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum." (En'am:50)

Yukarıdaki ayette Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Merhameti

B) Takvası

C) Mütevazılığı

D) Dürüstlüğü

E) Samimiyeti

 

68. - Deki "Şüphesiz ben eğer rabbime isyan edersem (karşı gelirsem) büyük bir günün azabından korkarım (En'am:15)

- Deki  " (O) Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah’a iman eder, müminlere güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir(Tövbe:61)

- Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin(Kalem:4)

- Deki "Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin şuuruna da varamazlar.(Neml:65)

- Hamd, Kitabı kulu üzerine indiren ve onda hiç bir çarpıklık kılmayan Allaha aittir.(Kehf:1)

Yukarıdaki ayetler sırasıyla Peygamber Efendimiz’in (sav) hangi özelliğine değinmektedir?

A) Merhamet-Tevazu-Ahlak-Takva - Kulluk

B) Takva-Merhamet-Ahlak-Tevazu - Kulluk

C) Merhamet- Takva-Ahlak-Tevazu - Kulluk

D) Takva-Tevazu-Ahlak-Merhamet - Kulluk

E) Kulluk-Merhamet-Ahlak-Tevazu - Kulluk


69.  Ebu Davud, Nesai ve Ahmed b. Hanbel’de rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz’in (sav), gerçek muhacir olarak nitelediği kimseler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın (cc) yasakladıklarından uzaklaşan ve

     haramları terk edenler

B) Dinini yaşayamadığı zaman vatanını terk

     edenler

C) Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirler

D) İhtiyarlığı düşünüp gençliğine güvenmeyenler

E) Habeşistan’a hicret eden muhacirler

 

70. Nebi: İnsanları Allah’ın (cc) dinine davet etmekle yükümlü olduğu halde kendisine bir şeriat verilmemiş peygamberlerdir. Önceki Peygamberlerin şeriatını devam ettirirler.

Resul: Allah (cc) tarafından kendisine yeni bir şeriat verilmiş olup bu şeriatı insanlara tebliğ etmesi istenen peygamberlerdir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler insanları Allah’ın (cc) dinine

     davetle görevlidirler.

B) Her Nebi aynı zamanda bir Resuldür.

C) Her Resule aynı zamanda yeni bir şeriat

     verilmiştir.

D) Nebiler kendilerinden önceki şeriatı

     uygulamaya devam etmişler.

E) Resul ve Nebilerin hepsi birer peygamberdir.
 

71. Bir kişi gelip Peygamber Efendimiz’e (sav) hicret üzere biat etmeyi söylediğinde hicretin artık bitmiş olduğu ve başka hususlar üzerine biat edeceği söylenmişse bu kişinin kesin olarak hangi olaydan sonra geldiği söylenebilir?

A) Bedir savaşı

B) Hendek Savaşı

C) Hudeybiye Anlaşması

D) Hayber Kalesinin Fethi

E) Mekke’nin Fethi

 

72. “Sevginin alameti, sevilene uymak ve ona muhalefet etmekten kaçınmaktır.” sözü hangi islam büyüğüne aittir?

A) Hasan El Benna

B) Rabiatü’l Adeviyye

C) Bediüzzaman Said Nursi

D) Malcom X

E) Mevlana

 

73. Peygamber Efendimiz’e (sav) göstereceğimiz saygı ve edep hususunda, aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) O’nun sünnetine uymaktan vazgeçmemek

B) Onun sözleri okunduğunda kendi sözlerimizi

     ikinci plana atmak

C) Kendi söz ve düşüncelerimizi ayet ve

     hadislerden üstün görmemek

D) Hakkında ayet veya hadis olan bir konuda

     farklı fikirde isek ayet ve hadisleri kendi

     görüşümüze uydurmak

E) O’nun adını andığımızda salat-u selam

     getirmek


74. I. Gazve: Peygamber Efendimiz’in (sav) katılmayıp

                 sahabeleri gönderdiği savaşlara denir.

II. Seriye: Peygamber Efendimiz’in (sav) bizzat  

                  katıldığı savaşlara denir.

III. El Emin: Güvenilir olmak.

IV. Ümmi: Okuma yazma bilmeyen kimseye  

                   denir.                                                                                             

Yukarıda tanımları verilen terimlerden hangisi doğrudur?

A) III

B) I, II, III

C) III, IV

D) II,  III, IV

E) I, II, III, IV

 

75. Bir Müslümanın olmazsa olmazı namazıdır. Namaz İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir. Namaz konusunda da Peygamber Efendimiz (sav) bize en iyi örnektir ve namazın önemi hakkında çok sayıda hadisi vardır.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in (sav) namaz hakkındaki sözlerinden biri değildir?

A) Namaz dinin direğidir.

B) Herkesten ayrılıp vedalaşacak kimse

     gibi namaz kıl.

C) Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir

     rahatı vardır.

D) Kulun Allah’a (cc) en yakın olduğu an

     secde anıdır.

E) Allah’ı (cc) görür gibi namaz kıl.
 
76. Kılınması sünnet olan bir namazdır. Allah (cc) bu namazı kılanlara büyük mükafat vadetmiştir. İslamiyet’in ilk yıllarında farz olup, Müslümanlara ağır bir yük olmasından dolayı farz olmaktan çıkarılan bu namaz hangisidir?

A) Cenaze namazı

B) Duha namazı

C) Teravih namazı

D) Teheccüd namazı

E) Hacet namazı

77. Peygamber Efendimiz’in (sav) doğduğu gece İran hükümdarı Herakliyus’un sarayı sallanmış ve 14 sütunu yıkılmıştır. Mecûsilerin tapındığı bin yıldır yanmakta olan ateş sönmüştür. Semave Gölü kurumuştur.

 

 Verilen bu metindeki yanlışlıkların giderilmesi için;

I. İran hükümdarı Herakliyus değil Kisra olarak

    değiştirilmelidir.

II. Yıkılan 14 değil 4 sütun olarak

     değiştirilmelidir.

III. Kuruyan göl Semave değil Sava olarak

      değiştirilmelidir.

IV. Sönen ateş Mecusilerin değil Kıptilerin

      olmalıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış düzeltmelerden hangilerinin yapılması gerekir?     

A) I, III ve IV

B) I ve III

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) II ve III


78. Bir hadiste Peygamber Efendimiz (sav): “Şüphesiz ben de sizin gibi bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki, sizden biriniz hüccetini diğerinden daha açık ve düzgün ifade etmiş olur, ben de işitmekte olduğum delil üzerine onun lehine hükmederim. Binaenaleyh ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şey hükmetmiş isem, o kimse bu hakkı almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça kesmişimdir.” buyurmuştur.

Buna göre bu parçadan;

I. İnsanlar Peygamber Efendimiz’e (sav) daima haber verileceğini bildiklerinden davalarda asla yalan söyleyemezlerdi.

II. Delilini daha doğru şekilde ifade eden daima haklı olan değildir.

III. Peygamber Efendimiz (sav) beşer olduğunu vurgulayarak bazı hususlarda yanılabileceğini belirtmiştir.

yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

79. “Ben; ……… duası, …………… müjdesi ve

………… rüyasıyım.”

Yukarıdaki Hadis-i şerifte boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yakub’un (as) – Yusuf’un (as)  - dedemin

B) Adem’in (as)  – İshak’ın (as)  -  annemin

C) İsmail’in (as)  – İsa’nın (as)  - babamın

D) Nuh’un (as) – Musa’nın (as) - amcamım

E) İbrahim’in (as) – İsa’nın (as) - annemin
 
80. “Ben sekiz yaşındaydım. Bilirim ki bir gün sabah vaktinde Medine’de bir Yahudi, diğer Yahudilere bağırıp: ‘ Bu gece Ahmed’in yıldızı doğdu’ dedi.  Sonra hesapladım ki O gün Resulullah’ın (sav) doğduğu geceye denk geldi” diyerek daha önceki kitaplarda Peygamber Efendimiz’in (sav) gelişinin müjdelendiği ve kitap ehlinin bunu çok iyi bildiğini bize gösteren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeyd bin Sabit

B) Esad bin Zurare

C) Hassan bin Sabit

D) Sad bin Muaz

E) Abdullah bin Mesud

 

SORULARINIZ BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumunuzu Yazın

Yorumunuz başarıyla gönderildi.
Moderatörlerimiz tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum gönderilirken bir hata gerçekleşti.