• DOLAR 6.861
  • EURO 7.752
  • ALTIN 392.135
  • ...

Dün HÜDA PAR’ın yedinci kuruluş yıldönümüydü. Parti, kuruluş yıldönümünü Diyarbakır’da düzenlediği bir program ile kutladı. Bizler de programdaydık, partiyi daha iyi tanıma açısından güzel ve faydalı bir program oldu. Bu vesileyle Genel Başkan Sayın İshak Sağlam şahsında partiye yeni kuruluş yıl dönümünde muvaffakiyetler dilerim. 

19 Aralık 2012’de “Dürüst Siyaset Gerçek Adalet” şiarıyla kurulan HÜDA PAR, “Sistemin değil, halkın partisiyiz. Huzurun, barışın, adaletin ve kardeşliğin tesisi için çalışacağız” diyerek yola revan olmuştu. Aradan yedi yıl geçti. Türkiye’de siyasetin zor olduğu ve siyasetçilerin de çabuk yıpratıldığı bir zaman diliminde yedi yıl boyunca ilkelerinden ve değerlerinden taviz vermeden siyaset yapmak kolay değil elbette.

Ölçüsünü aziz İslam’dan alan HÜDA PAR tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. İmkânsızlıkları sorun etmedi. Bahaneler üretmedi. Bahanenin var olduğu yerde başarının yok olacağı fikriyatıyla hareket etti. Siyasi alanın zorluklarına rağmen ilkelerinden taviz vermedi. Doğru bildiğinden şaşmadı. Doğru kimden gelirse gelsin destek verdi, yanlışlara da karşı çıktı.

HÜDA PAR, kurulduğu günden beri topluma faydalı işler yaptı. Topluma, karşılıksız hizmet yapmanın önemini belirtti ve bunun gereğini sahaya yansıtarak farkını ortaya koydu. Halkın faydasına olacak projeleri müspet yönden değerlendirdi. Fark gözetmeksizin haksızlıklara uğramışların mağduriyetlerinin giderilmesi ve seslerinin duyulması için çalışmalar yaptı. Mevcut sorunlara adalet, kardeşlik ve hakkaniyet doğrultusunda çözümler üretmeye çalıştı. Daima mazlumun yanında, zalimin de karşısında oldu.

Dünya Müslümanlarının maruz kaldığı zulümlere de sessiz kalmadı. İmkânları nispetince yardımlarda bulundu. Çeşitli aktivitelerle yanlarında olduğunu gösterdi. Ortadoğu diye adlandırılan İslam coğrafyasındaki gelişmelerle yakından ilgilendi. Suriye ve Irak başta olmak üzere savaş ve çatışmanın olduğu ülkelerde, sorunların çözülmesi ve halkın beklentilerinin karşılanması adına evvela silahların bırakılması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR, İslam beldelerindeki sorunlara emperyalistlerin müdahale etmesine sürekli karşı çıktı. Emperyalistlerin Müslüman âleminin dostu olmadığını vurguladı. İslam ülkelerinin birbirleriyle çalışması gerektiğinin altını çizdi. Eğer Müslümanlar arasında bir sorun varsa velev ki bu sorun çok büyük bir sorun olsa bile bunun çözümü için emperyalistlere başvurulmaması, Müslümanların bunu kendi aralarında çözmesi gerektiğini dillendirdi.  

Çağın kirlenmiş siyasetini dine alet etmeyen HÜDA PAR, siyaseti dine alet ve dost yaptı ve de İslami siyaseti millet ve memleketin ıslahı ve faydası için yaptı. Vatandaşların menfaatleri doğrultusunda, halka hizmeti Hak Teâlâ’nın rıza ve hoşnutluğuna ulaşmak için yaptı.

Adaleti yeniden tesis etmek, devleti ve siyaseti yeniden tanımlamak, toplumun temel değerlerini siyasete taşımak, toplumu sistemle değil sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek, Kürd meselesinin çözümünü sağlamak, toplumsal huzur ve barışa katkı sunmak, yargının adil ve bağımsız olmasını sağlamak, inanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak, can, mal, ırz, akıl ve nesil emniyetini sağlamak HÜDA PAR’ın parti programında yer verdiği ilke ve hedefleri arasında yer aldı.

HÜDA PAR, duruşu ve ortaya koyduğu çalışmalarla, kavramların içinin boşaltıldığı, değerlerin eskitildiği ve önemsizleştirildiği bu dönemde iç ve dış gelişmelere dair yaptığı haftalık gündem değerlendirmeleriyle Türkiye siyasetine çok önemli katkılar sağladı ve kimi meselelerde çözümün bir parçası oldu.

HÜDA PAR kurulduğu günden bugüne; tavır ve davranışıyla, fikir ve görüşüyle, söylem ve eylemiyle, çalışkanlık ve cesaretiyle, duyarlılık ve hassasiyetiyle ve de ibadet ve ihlasıyla topluma yük olan değil toplumun yükünü hafifleten bir neslin yetişmesi ve muhafazası için çaba ve gayret sarf etmeye, imkânsızlıklara ve karşılaştığı engellere rağmen, ilke ve hedeflerinden taviz vermeden insan ve adalet merkezli yürüyüşüne devam etmektedir.

Siyaseti topluma ulaşmaya vesile kılan, milletin ve memleketin sorunlarının çözümü için karşılık beklemeden hizmet eden ve davası hidayet, hürriyet, hakkaniyet, adalet, huzur, barış, insanların kaynaşması ve zulmün sona ermesi olan HÜDA PAR ülkenin geleceği için bir şanstır. İşte bu fikriyatın ülke siyasetinde etkin olması, sorunların çözümüne ve gerçek adaletin tesisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.