• DOLAR 16.192
  • EURO 17.466
  • ALTIN 965.283
  • ...

Şuur, lügatte: Bir şeyi anlama, tanıma ve kavrama gücü olarak tarif edilmiştir. Söz konusu kavram, kişinin kendi varlığından, benliğinden haberdar olma hissi gibi manaları da havidir. Şuur kavramının eş anlamlısı, uydurukça bir kelime olan bilinçtir. Karar veren, irade sahibi olan ve düşüncelerimizin değerlendirildiği bölüm şuurdur. İnsan zihni şuur, şuuraltı ve üst şuur olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Nörologlar, hayatımızı şuurdan çok şuuraltı zihnimizin yönlendirdiğini, hatta şuuraltı zihnin, bilinçli zihinden 30.000 kat daha güçlü olduğu gerçeğini ispatlamışlardır. Evet, rabbimizin mucizevi bir eseri olan zihnimiz %10 bilinç, %90 bilinçaltımızdan oluşuyor.

Şuurun Ana İşlevleri:
1. Zihnimiz iradenin yeridir.
2. Mantık yürütür, akılcı karar vermeyi sağlar.
3. Farkındalığı gelişmiştir.
4. Espriyi, alayı anlayabilir.
5. Bilgiyi seri halde işler.
6. Duyusal girişleri analiz edip, değerlendirir.
7. Yavaş ve belirsizdir.
8. Yeni şeyleri denemeye ve öğrenmeye meraklıdır.

Şuuraltının İşlevleri:

1)Hatıralarımızı depolar: Şuuraltı zihnimiz hatıraların depolanmasını programlar. Mucizevi bir varlık olan insanın hafızasına her şey doğru bir şekilde kaydedilir. Hatıraların bu şekilde düzenlenmesinden ve onlara erişilmesinden sorumlu olan şuuraltı zihnin ta kendisidir.

2)Tüm Hatıralarımızı Düzenler: Şuuraltı zihin sinir sisteminde saklanan tüm hatıraları düzenler. Bu hatıraları düzenlerken depolanmış hatıralara işaret eden ve bu hatıralara erişimimizi kolaylaştırmak ve bunu mümkün kılmak için dizinler kullanır.  

3)Duyguların Merkezi: Şuuraltı zihin duyguların merkezidir. Şuurlu olarak hissedilmelerine rağmen duyguların merkezi bilinçli zihin değildir. Şuuraltı zihin tarafından üretilir, sürdürülür ve onun sorumluluğu altındadırlar.

4)Bastırılan Duyguları Korumak İçin: Şuuraltı zihnin hatıraları bastırılmış şekilde tutmak gibi bir seçeneği de vardır. Bazı durumlarda bilinçaltının yaptığı budur. Bu bir kısa dönem işlevidir fakat uzun vadede şuuraltı zihin bu hatıraları serbest kalmaları için sunmayı dener çünkü bastırılmış duygular beden için iyi değildir.

5)Vücudu Çalıştırır / Kontrol Eder: Şuuraltı zihne aynı zamanda vücudun zihni veya zihin – vücut adı da verilir ve bu işlevi yürütürken bilince vücudun yönetilmesi için direktifler sağlar.

6)Vücudu Korumak: Şuuraltı zihnimiz vücudu korumakla da görevlidir. Yani sokağa çıkıp bir arabanın önüne geçerseniz bilinçaltı zihniniz geri sıçramanıza sebep olacaktır ve güvende olacaksınız. Aşırı tehlike durumlarında birçok kişi şuuraltı zihnin kontrolü ele aldığını fark eder.

7)Ahlaklı Bir İnsan Olmak: Şuuraltı zihin ona öğretilen ve doğru olduğuna inandığı ahlak kurallarını zorlayacaktır. Eğer şuuraltı zihin kötü olduğunuzu düşünürse tabi ki cezalandırılmak zorunda kalacaksınız. Bunun için iyileştirmede şuuraltı zihnin cezalandırıp cezalandırmadığını bilmek de önemlidir.  

8)Algıları Kontrol Etme ve Muhafaza Etme: Duyusal algılarımız vücudun dışından bilinçli algılara dönüşmeleri için önce şuuraltı zihinden geçmeleri gerekir. Şuuraltı zihin, içeri giren muazzam ölçüdeki verileri süzmekle ve bunları bilinçli zihnin yönetmesi için anlayabileceği duruma getirmekle yükümlüdür. Tüm duyusal kanallarımızdan ortalama iki milyon parça bilgi girmektedir.   

9)Enerjiyi Üretmek, Depolamak, Dağıtmak ve İletmek: Vücudun "Yöneticisi" olarak görev yapan şuuraltı zihin, aynı zamanda vücudun enerjisini kontrol etmekle görevlidir. Hakeza vücuttaki enerjinin çoğunluğu oksijenin glikozla birleşmesi sonucu oluşur. Şuuraltı, vücuttaki enerjiden sorumlu olduğuna göre kilo verme ya da iyileşme gibi çeşitli amaçlar için enerjiyi arttırması istenebilir.

10)Davranışlar İçin Tekrara İhtiyaç Duyar: Bir davranışı geliştirirken şuuraltı zihnin kontrolüne girene kadar onu sık sık tekrar etmek iyi bir fikirdir. Şuuraltı zihin sürekli devam eden bir "şimdi" içindedir ve bunun için bir davranış oluştururken kayda değer tekrar gerektirir.

11)Devamlı Fazlasını Aramak: Şuuraltı zihnimiz sürekli olarak daha fazla aramaya yönlendirilmiştir.

 12)Az Efor Sarf etme Prensipleri Üzerine Çalışmalar: Şuuraltı zihnimiz en az efor sarf etme kaidesiyle çalışır ve bu zihne enerji tasarrufu konusunda iyi hizmet eder. Mesela zihne bazı semptomları (belirti, bulguları) temizlemesini söylerseniz, bu işlemi ne zaman başlatacağını ve ne zaman bitireceğini sorduğunuzda örneğin altı ay sonra işlemin tamamlanmamış olduğunu görürsünüz. "Neden?" diye sorduğunuzda şuuraltı cevaben, "henüz başlamadım" diyebilir.

Yazarın Diğer Yazıları