Sait Şahin

Birlik Meselesi

05.01.2021 07:29:01 / Sait Şahin

Farklı türlerden oluşan koca canlılar aleminde, yapısal ve işlevsel olarak çok ilginç benzerlikler vardır.

Başka bir ifade ile bunu dile getirecek olursak; insanın dışındaki canlılar aleminde, insanoğlu için çok büyük dersler ve ibretler vardır.

Nedir bu benzerlik veya ibretler, dersler derseniz; bunlardan biri “birlik”tir.  

Biraz daha açacak olursak; canlılar aleminde bir düzen ve intizam içinde birlikte yaşayan türlerin (yani birlik oluşturanların) yaşamlarında bereket ve hatta güç vardır.

Bu hakikati, koloni halinde bir düzen ve intizam içinde yaşayan pek çok hayvan türünde net olarak görmekteyiz.

Arılar ve karıncalar bunun en bariz örneği.

Karıncalar koloni halinde çalıştıkları için, inanılmaz işler başarırlar. Hakeza arılar da. Bunlar güçlerini ve bereketlerini birlikten alırlar.

Her bir arı ve karınca, fert bağlamında bağımsız ve farklı bir iş görüyor görünse de, bir koordinasyon ve düzen içinde hareket ettikleri için, işin semeresi, toplamda birliğin hanesine yazılır.

Birlikteki bereket ve güç, sadece hayvanlarda yoktur. Bitkiler aleminde de aynı şey söz konusudur.    

Tek ağaç, bulunduğu yerde zayıf iken, ağaçlardan oluşan koloni berekettir ve güçtür. Çünkü ağaçlar, dışarının olumsuz şartlarına karşı, birbirlerinden güç alırlar.

Birlik, onlara sadece dış olumsuzluklara karşı ayakta kalma gücü sağlamaz. Ağaçların birliği, aynı zamanda içerde toprak zemini de kaymaktan korur. Yani zemini konsolide eder, bir arada tutar.

Ağaçlardaki birlik, içeride sağlam bir zemin oluşturur. Bu birlik ortadan kalksa, zemin sarsılır, kayma yaşanır. Burada dikkate değer bir husus; ağaçların tek türden veya farklı türlerden oluşu önemli değildir. Önemli olan, farklı türlerden de olsa bir arada oluşları ve birlik oluşturmalarıdır.

Ağaç topluluğu içinde her birinin türü, rengi, şekli, meyvesi farklı olsa da önemli olan, bir arada oluşları ve beslendikleri, varlıklarını sürdürdükleri aynı toprağı/zemini tutmaları, muhafaza etmeleridir.

Hayvanlar ve bitkiler alemindeki bu örnekler insanlar için büyük bir ibret, ders ve örnekliktir. Yüce Allah, hayvanlar ve bitkiler alemindeki bu örnekler üzerinden insanoğluna şu mesajı vermektedir: “Birlik”te güç, kuvvet, bereket, emniyet, korunma ve beka vardır.

Aslında insanoğlu bunu kendi aleminin geçmiş tarihinde çok defalar yaşamış ve bugünkü dünyasında da bunu çok net yaşamaktadır. Dünya üzerinde bir olan ve birlik oluşturan milletler ve devletler güçlüdür, hayatlarında bereket vardır.  

Bir olamamış ve birlik oluşturamamış milletler ve devletlerin durumları ise zaten ortadadır.        

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar