• DOLAR 7.424
  • EURO 8.993
  • ALTIN 439.02
  • ...

Ölümlerin en güzeli ve en şereflisi şehid olmaktır.

Şehidler Allah’ın misafirleridir.

Şehidler Allah katında rızıklanırlar.

Şehidler için Peygamberlerin bile gıpta ettiği makamlar vardır.

O halde Şehid kimdir?

Peygamberlerin bile gıpta ettiği bu ulvi makam için maalesef kavram kargaşalığı mevzubahistir. Herkes şehidlik kavramına farklı bir anlam yüklüyor. Oysa Şehidlik tamamıyla dini bir kavramdır. Allah’ın hükmünü her şeyin üstüne çıkarmak için mücadele edip canını verenler için Allah’ın verdiği bir unvandır. Bu unvanın tanımını Allah Resulü’nden (s.a.v) dinleyelim.

Ebu Musa el Eş`ari’nin rivayetine göre; bir gün Efendimiz (s.a.v)`e ”Ya Resûlullah! Bir adam ganimet için, diğeri şöhret için, öbürü riya, gösteriş veya ırkı için savaşırsa, hangisi Allah yolundadır? (şehiddir)” diye sorunca, Hz. Peygamber (s.a.v) şu cevabı vermiştir: “Kim Allah’ın adını, hükmünü yüceltmek, her şeyin üstüne çıkarmak için savaşırsa, o Allah yolundadır (Şehiddir)” (Buhari-Müslim)

Şehidlik kavramını bizzat Allah Resulü (s.a.v) tanımlamıştır. Dolayısıyla bu kavram ile ilgili Müslümanları bağlayan tek tanım efendimizin tanımı olmalıdır.

Mezkur tanıma uyan ve mücadeleleriyle tarihte iz bırakan birçok müstesna şahsiyet Şubat ayında şehid olmuşlardır. Bunun için “Şubat Ayı”na “ Şehadet Ayı” diyoruz. Hasan El-Benna, Malcom X, İzzeddin El-Kassam, Abbas Musavi, İskilipli Atıf Hoca, Şeyh Said ve Molla Zeki bu şehitlerden bazılarıdır.

“Şehitler, İslami hareketlerin motor gücüdür” diyor Şehid Mustafa Çamran. Dolayısıyla İslami çalışma için şehadet, gerileme değil ilerlemektir, durağanlaşmak değil ivme kazanmaktır, ümitsizliğe düşmek değil aşka gelerek İslami hizmette level atlamaktır.

Tarih boyunca hangi İslami dava, şehidlerin aziz kanlarıyla sulanmışsa o dava kök salmış, büyümüş ve meyvesini vermiştir.

Bir beden için kalp ne ise bir toplum için de şehid odur. Nasıl kalp vücudun tüm organlarına kan pompalayıp canlı tutuyorsa, şehidler de toplumların kurumuş damarlarına aziz kanlarını ulaştırarak canlı tutarlar. Dolayısıyla şehidler, İslam toplumunu hep diri tutar, vahdet ve birliklerini sağlamlaştırır, müstekbirlere karşı teyakkuza geçirir ve İslam’a düşmanlık edenlerle dost olunamayacağını tesciller.

Şehidler aynı zamanda turnusol kâğıdı gibidirler. Aziz kanları, dost ve düşmanı birbirinden ayırır ve âlem-i İslam üzerinde oyun kuranların oyunlarını açığa çıkarır.  İslam tarihinden buna yüzlerce örnek verebiliriz, ancak 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara örneği ile yetineceğim.

Bilindiği gibi Mavi Marmara şehidlerinin kanları, Türkiye kamuoyunun işgalci israil`e bakış açısını değiştirdiğini ve Türkiye`deki Müslümanların da vahdet içerisinde tek ses olmasına vesile olduğuna hepimiz şahidiz. 

Bu kadar ulvi olan Şehadet makamı elbette ucuza elde edilebilecek bir makam değildir. Şehadet’e namzet olanlar, şehid gibi yaşamalı ve Rıza-ı İlahi için maldan ve candan vazgeçmeyi bilmelidir.

En şerefli ölüm olan şehadete kavuşma temennisiyle...