• DOLAR 6.788
  • EURO 7.466
  • ALTIN 375.263
  • ...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Tahmin edildiği gibi; evlilik oranları azaldı, boşanma oranları arttı. Aynı zamanda ilk evlenme yaşında da artış yaşandı.

Her yıl istatistikler açıklandıktan sonra, son rakamlarla ilgili açıklamalar yapılır, yazılar yazılır, televizyon ekranlarında bu konu masaya yatırılır, konuyu gündemine alanlar kendi düşünce ve tecrübelerine göre değerlendirme ve tavsiyelerde bulunur.

Evliliğin gerekliliği, ailenin önemi âlim ve hocalar tarafından konuşulur, Cuma hutbelerinde konunun üzerinde durulur, çok az da olsa yıl içinde kamu spotları hazırlanır, bazı Sivil Toplum Kuruluşları çeşitli programlar düzenler, kampanyalar başlatır, seminer ve sohbetlerde evlenecek gençlere zorluklar çıkarılmaması konusunu sıklıkla işler. Tüm bu çalışmalarla birlikte farklı çalışmalar da yapılır.

Ancak bu çalışmalara rağmen her yıl bir önceki yıla oranla rakamlarda yükselişler meydana gelir; boşanmalar artar, evlilikler azalır. Demek bir yerlerde yanlışlıklar var, aile kurumunun ehemmiyetiyle ilgili yapılan çalışmalarda eksiklikler var.

Gençliğin, neslin geleceğini direkt ilgilendirdiği için bu konu çok önemlidir. Bundan ötürü, planlı ve programlı bir şekilde evlilik ve aile kurumunun önemini yıl içinde daha fazla işlemek gerekir.

Ailesiz bir toplumu hedefleyen ifsad ediciler, zehirlerini gençliğe zerk etmek adına yoğun bir çalışma içerisindedirler. Bu zihniyetin asıl hedefi, toplumsal ahlaksızlıktır, toplumu benliğinden uzaklaştırmaktır, beşeri ideolojilerin benimsediği bir yaşam şeklini genç nesle empoze etmektir.

Toplumu İslamsızlaştırmak, değerlerinden uzaklaştırmak isteyen zihniyet, uzun yıllardır aile kurumuna ve evlilik dışı birlikteliğin normalleşmesine yönelik projeler geliştirmekte ve bu projeleri uygulamak için girişimlerde bulunmaktadır.

Televizyon dizileri, sinemalar, tiyatrolar ve çeşitli yollarla aile kurumuna yönelik ciddi bir saldırı söz konusudur. Son dönemlerde ekranlarda gösterilen dizi ve filmlerin hangisinde ahlaksızlık yoktur, hangisinde Müslüman toplumun değerlerine hakaret yoktur, hangisinde flört diye adlandırılan gayri ahlaki, gayri İslami ilişkiler yoktur!

Dizi ve filmler için yazılan senaryolarla ifsad çalışmalarını makyajlayarak, asıl niyetlerini kamufle ederek ve ortaya koydukları projelerin toplumun yararına olduğunu göstererek yapmaktadırlar.

Toplum arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını hedefleyen ifsad ediciler, Müslüman nesle yönelik dört koladan bir saldırı furyası başlatmışlardır. En fazla ailesiz bir toplum üzerinde durmaktadırlar.

Son yıllarda yürürlüğe giren kanunlar, gençleri evlenme konusunda korkutmaktadır. Kanunların aileyi bir arada tutmaya yönelik olmadığını, eşler arasındaki ülfet ve muhabbeti ortadan kaldırmayı ve daha çok çıkar birlikteliğini öncelediğini gören gençler evlenmeye çekinmektedirler.

Doğru insanı bulabilir miyim, onunla anlaşabilir miyim, evlenirsem geçinebilir miyim, düğün masraflarını karşılayabilir miyim soruları da gençleri evlenmekten alıkoymakta ya da evlenmeyi ertelemelerine sebep olmaktadır.

Tüm bu hakikatleri göz önünde bulundurarak, aile kurumuna yönelik saldırıların bertaraf edilmesi için yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olmak gerekir. Çünkü aile kurumumuz tehdit ve tehlike altındadır.

Gençlerimizin evlenmemesi, evlilik dışı birlikteliklere yönelmesi için ortaya konulmuş şeytani projeler toplumumuz arasında hızla yayılmaktadır.

Bir toplumun aydınlık geleceği, değerlerinden haberdar imanlı nesillerin yetişmesine bağlıdır. Müslüman toplumun değerlerine savaş açan güçler, imanlı, ihlâslı ve duyarlı nesillerin yetişmesini engellemek için evliliği zorlaştırmakta, aileyi ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.

Bu saldırıların nereden geldiğini ve nasıl yapıldığını bilmeden, saldırıları bertaraf etmek çok zordur. O yüzden, Müslüman toplum olarak aile kurumumuza sahip çıkabilmek için saldırıların nereden geldiğini ve nasıl yapıldığını bilmemiz, evliliği kolaylaştırmak adına toplumsal bir bilinç oluşturmamız ve evlilik yaşı gelmiş gençleri evlendirmek için bir seferberlik başlatmamız gerekmektedir.