• DOLAR 7.782
  • EURO 9.128
  • ALTIN 473.71
  • ...

Matematikte karmaşık ve zor problemler sadeleştirilerek çözülür. Örneğin kesirli bir sayıda sıfırlar atılarak sadeleştirme yapılır. Mühendislikte sistemler alt modeller oluşturularak analiz edilir. Sonuç olarak matematik, mühendislik, sosyal bilimler gibi tüm alanlarda meseleler, problemler en basit ve en kısa kolay yoldan çözülecek şekilde halledilir.

Bugün dünya; ekonomik, sosyal ve felsefi sorunlarla karşı karşıyadır ve dahi insanlık bunlarla boğuşurken çözüm konusunda sağlıklı bir yöntem ortaya koymaktan acizdir. Çünkü Hak'kın usulüne tam manasıyla vakıf olmamakla beraber vakıf oldukları konularda da kasıtlı bir şekilde meseleyi karmaşık hale getirerek çözümü zorlaştırıyorlar.

Hak'kın “EL-BASIT” ismi; sorunları basitleştiren, sadeleştiren anlamına da gelir. Hak teala insan için sorunları ve hayatı bast ederek bir anlamda basitleştirir, kolayca çözülmesini sağlar, bu manada EL-BASIT ismi varlık sahipleri için genişliği ifade ederken sıkıntıda olanlar için sorunu basitleştirme şeklinde tecellisini buluyor.

Basitleştirmek için sıfırlardan ve fazla rakamlardan kurtulmak gerekir. Böyle yapıldığında çok karmaşık ve zor görülen sorunların sadeleştiği ve basitleştiği görülür.

Genel olarak bütün dünyada özelde de İslam aleminde mevcut sorunları sadeleştirme sorunu vardır, çünkü sürekli teferruatla iştigal etmekten meselenin ucu kaçıp asıl soruna çözüm üretilememektedir. Mesela bugün dünya nüfusunun yüzde birini dahi ilgilendirmeyen cinsiyetçi eylemler sanki dünyadaki tek sorunmuş gibi algı oluşturulup bunun yanında neredeyse dünyanın tamamını ilgilendiren ekonomik ve sosyal adalet meseleleri hiç gündeme getirilmiyor. Kadına şiddet meselesi sürekli gündemde tutularak sağlıklı aile kurumu göz ardı ediliyor. Daha da çoğaltmamız mümkün olan bu örneklerden  anlaşılabileceği gibi bugün dünyayı yöneten güçler asıl meseleleri göz ardı etmek için uç ve teferruatlı konuları öne sürüyorlar. Böyle olunca sadeleştirme ve de basitleştirme olmadan problemler çözüme kavuşturulamıyor, bu da fazladan emek ve zaman kaybına yol açarak yorgunluğa ve hayal kırıklığına sebep oluyor.

Hak; bast eder, sadeleştirir ve basitleştirir. Buna binaen olsa gerek Allah Resulü, "kolaylaştırın zorlaştırmayın" buyurmuştur. Ama insanlar bu usulü bilmedikleri veya ihmal ettikleri için meselelere tutkuyla değil tutuk bir şekilde başlarlar, çünkü daha ilk  emirde işi zor ve karmaşık görürler, bu da onların azmini kırar.

Kadın meselesi, ahlak, hukuk, idare, ekonomi, değerler ve her şey bu usulle ele alınırsa çözümsüz bir şey kalmayacağı gibi insanlar  daha az yorulup netice aldıklarından dolayı daha mutlu ve başarılı olmanın kıvancını yaşayacaklar.