Mehmed Göktaş

israil Oradan Sürülmelidir!

11.05.2021 05:00:38 / Mehmed Göktaş

İslam dünyasının orta yerinde kalbine saplanmış paslı bir bıçaktır bu terör devleti. Var olduğu günden bu yana bu coğrafyada huzur namına hiç bir şey bırakmamıştır.

Aslında sadece İslam dünyası için bir çıbanbaşı değil, bütün bir insanlık âlemi için gerçekten bir problemdir.

Bunun bir tek çözümü, yani yeryüzünün ve orta doğu coğrafyasının huzura kavuşmasının bir tek yolu bu terör yuvasının dağıtılması, bulunduğu yerden sürülüp çıkarılmasıdır.

Peki, bu mümkün mü? Mümkün olup olmamasından öte bu bir zarurettir Hem de mümkündür.

Peygamber Aleyhisselam Medine’de bulunan üç Yahudi kabilesini sürüp çıkarmak suretiyle huzura kavuşturmuştur. Beni Nadr, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza Yahudilerinin Medine’den sürülüp çıkarılmasının her birinin ayrı ayrı sebebi vardır. Söz konusu sürgünleri hak ettiklerini kendileri de kabullenmişlerdir. Hayber Yahudileri de sürülmüşlerdir.

Aslında bulundukları yerlerden sürülüp çıkarılmaları Yahudilerin değişmez bir karakterleridir. İsrail oğullarının tarihine bakıldığında Müslümanlardan çok önce defalarca sürüldüklerini görürsünüz. Hak edip etmedikleri ayrı bir konu ama Asur, Babil, Roma, İspanya sürgünleri bunların en önemlilerindendir.

Gelelim bugün sürülüp sürülemeyeceği meselesine. Bunu gerçekleştirecek olan bizzat Filistinlilerdir. Filistinliler asla Gazze ve Batı Yaka’da yaşayan birkaç milyondan ibaret değildir. Sürgündekilerle birlikte en azından on milyon Filistinli olduğu unutulmamalıdır. Bunların önemli bir kısmı Ürdün’de, Lübnan’da, Suriye’de, diğer Arap ülkelerinde ve Avrupa’dadır. Bunlar mülteci durumundalar, her biri bir gün sürüldükleri Filistin’e dönme hayaliyle yaşamaktadır.

Sadece Kudüs’ün evlatları bugün büyük bir destan yazmışlardır, alınlarından öpüyoruz, onlar Müslümanların gerçekten yüz akıdırlar.

Kudüs’ün bu vefakâr kadınlarının, kızlarının ve gençlerinin gösterdiği kahramanlık bütün dünya Müslümanları için bir umut olduğu gibi, sürgünde yaşamakta olan diğer Filistinliler için de tekrar yuvalarına dönme aşkını uyandıracaktır.

Yani Siyonist teröristleri sürüp çıkaracak olanlar o toprakların gerçek sahipleridir ve hiç birisi yurdundan ve Mescid-i Aksa’dan vaz geçmemiştir.

Bugün dünya Müslümanlarının ayağa kalkması önemli bir şeydir ama bu eşkıyayı sürüp çıkaracak olan bizzat Filistin’in çocuklarıdır, ona göre tahkim edilmelidirler.

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar