• DOLAR 6.819
  • EURO 7.557
  • ALTIN 377.187
  • ...
"Karma eğitim` modeli çocuklarda negatif etkilere neden oluyor"

Uzun yıllardır uygulanmakta olan karma eğitim uygulamaları, Türkiye'nin inanç, ahlaki ve kültürel değerleriyle bağdaşmadığı için hiçbir dönemde istenen faydayı sağlayamadı. Karma eğitim modeliyle çocuklarda ve gençlerde amaçlananın aksine, sosyal ve psikolojik olarak negatif etkiler görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Karma eğitimin ortadan kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Fakat belli okullarda kız-erkek ayrımı şeklinde eğitim verilmesine imkân sağlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin daraltılması değil çoğaltılması söz konusu." dedi.

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM), birçok ülkede önemli bir "reform" olarak sunulan karma eğitim uygulamasını değerlendirdiği raporunda "Günümüzde ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanan, bazı ülkelerde alternatifleri oluşturulan, bazı ülkelerde ise kaldırılan karma eğitim modelinin, çocuklar ve gençler üzerindeki zararlarına ve olumsuz etkilerine" dikkat çekti.

Yapılan araştırmada şu görüşlere yer verildi:

Özgüvensizlik, utangaçlık, içine kapanıklık gibi psikolojik problemler

Erkek ve kız çocukların kişiliklerinin oluştuğu en kritik süreçler olan okul dönemlerinde, ruhi ve psikolojik farklılıklar ve yönelimler göz ardı edildiği için bireylerde psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle aynı ortamı paylaşan kız ve erkek öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeme problemi; utangaçlık, içine kapanıklık, özgüven eksiklikleri başarısızlığa sebebiyet vermektedir. Bu dönemde daha duygusal olan kız çocuklarının bu olumsuzluklardan daha fazla etkilendiği söylenebilir.

Cinsel tacizlere zemin hazırlama

Ergenlik dönemindeki öğrencilerde biyolojik farklılıklardan kaynaklı değişimler aynı ortamda bulunan karşı cinsteki öğrencileri yoğun cinsel dürtülere maruz bırakmaktadır. Bu durum birçok cinsel taciz olayına sebebiyet vermektedir. Özellikle kız öğrenciler bu noktada ciddi problemler yaşamaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerin maruz kaldığı cinsel taciz vakaları sıklıkla gündeme gelmiştir. Geçmiş yıllara nazaran cinsel taciz vakalarının artış göstermesi, acil ve ciddi tedbirler alınmasını gerektirmektedir. 26 Eğitim Sen'in de 2000-2009 yılları arasında yaptığı araştırmaya göre, okullardaki taciz ve tecavüz vakalarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Yine bu konuda Türk Eğitim Sen'in 2006 yılında muhtelif illerden 1136 ilköğretim okulunun 7 ve 8'inci sınıf öğrencileriyle yaptığı ankete göre, öğrenciler arasındaki cinsel taciz olaylarının yüzde 92'lere çıktığı tespit edilmiştir.

Erkek ve kız çocuklarının farklılıklarının göz ardı edilmesi

Karma eğitim modelinde kız ve erkek öğrenciler, ruhi ve bedensel farklılıkları göz ardı edilerek aynı eğitim modeline zorlanmaktadır. Oysa kadın ve erkeğin beyin yapıları ve öğrenme stilleri birbirinden farklılık arz etmektedir. Birçok bilimsel araştırma ile ispatlanmış bu gerçeklik, karma ve tek cinsiyetli eğitim modellerindeki başarı oranlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tablo daha net ortaya çıkmaktadır.

Eğitim tercihi hakkına aykırı olması

Karma eğitim, eğitim tercihi hakkı açısından hak ihlâlleri oluşturmaktadır. İnançları dolayısıyla karma eğitim uygulamasını istemeyen aileler ve öğrencilere karma eğitim dayatmasında bulunmak, açık bir insan hakları ihlâlidir. Kız ve erkek öğrencilerin kendilerini daha rahat hissedebilecekleri bir ortamda eğitim görme hakları olmalıdır. Karma eğitimin zorunlu olması bu hakkı engellemektedir.

İnanç özgürlüğü ve dini eğitime aykırı oluşu

İnanç özgürlüğü bağlamında her bireyin dinî eğitim hakkı bulunmalıdır. Toplumun ezici çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede İslâmî eğitim hakkı ve bunun gerektirdiği ortam sağlanmalıdır. Özellikle imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde karma eğitim uygulamalarının bulunması, insanî açıdan çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kur'an-ı Kerim derslerinde kız öğrencilerin erkek öğrencilerin bulunduğu bir ortamda -insan haklarına aykırı bir şekilde- bazen özel hâlleriyle ilgili açıklamalar yapmak durumunda kaldıkları bilinmektedir.

Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle kız çocuklarının okula gönderilmemesinin arka planında dinî gerekçeler bulunmaktadır. Eğitim-Bir Sen'in Diyarbakır, Van, Bitlis, Siirt, Mardin, Batman başta olmak üzere okuma-yazma oranı en düşük illerde yüz yüze görüşerek yaptırdığı ankette bulunan "Neden kız çocuklarınızı okula göndermiyorsunuz?" sorusuna velilerin yüzde 60'ı şu cevabı vermiştir: "Ahlaki değerlerimizi korumak istiyoruz, okullardaki eğitime güvenmiyoruz." Ayrıca Eğitim ve Halkla İlişkileri Geliştirme Derneği'nin "Kız Çocuklarının Okullaşması" kampanyası çerçevesinde yaptığı ankete katılanların yüzde 59'u ahlâkî değerlerin korunması konusunda endişeli olduklarından dolayı kızlarını okula göndermediklerini ifade etmişlerdir.

Cinsel rol değişimi ve meslekî hedef sapmaları

Aynı ortamı paylaşan kız ve erkek öğrencilerin gerek cinsiyete özgü davranışlarında ve gerekse de meslek seçimine dönük yönelimlerinde hedef sapmalarının olduğu gözlemlenmektedir.

Aile ve okul ikilemi

Türkiye özelinde birçok öğrencinin aileden aldığı terbiye ve eğitimin okulda gördüğü karma eğitim modeli ve bu uygulamanın getirdikleriyle uyuşmaması, öğrencileri ikileme düşürmektedir. Bu ikilem aynı zamanda öğrenciler üzerinde birçok olumsuz davranışın ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Flört olarak adlandırılan ilişkilerin yaygınlaşması

Karma eğitim ortamının karşı cinsle duygusal bir bağ kurmaya sebep olan olumsuz yönü neticesinde öğrencilerde başarı seviyesi düşmektedir. Medyanın özendirici etkisiyle "flört" olarak adlandırılan gayr-ı ahlaki ilişkilerin beraberinde getirdiği cinsel tacizler ve istenmeyen gebelikler önemli sorunlar oluşturmaktadır.

Ekonomik farklılıkların ön plana çıkması

Karma eğitim, sosyal ve ekonomik farklılıkların ön plana çıkarıldığı ve bu yönden kendini yetersiz hisseden gençlerin psikolojik bunalımlar yaşadığı bir ortam oluşturmaktadır. Karma eğitim modeli uygulayan okullarda öğrencilerin velilerinden daha fazla ekonomik isteklerde bulundukları gözlemlenmektedir. Bunun altında yatan asıl sebep, karşı cinsi etkileme güdüsüdür. Ailelerin bu maddi istekleri karşılayamamaları, gençlerde intihara kadar giden birçok psikolojik sorunlar oluşturmaktadır.

Fizikî ve görsel farklılıkların psikolojik sorunları tetiklemesi

Fiziki ve görsel farklılıklar, karma eğitim modeliyle eğitilen gençlerde daha fazla psikolojik bunalımlara sebebiyet vermektedir. Kendini diğer arkadaşlarına göre daha çirkin hisseden kız öğrencileri ya da kendini diğer arkadaşlarına göre daha az yakışıklı gören erkek öğrenciler, psikolojik bunalımlar geçirmekte ve aşağılık kompleksi yaşamaktadır.

Disiplin suçlarının artması

Karma eğitim uygulayan okullarda disiplin sorunları daha fazla ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler arasındaki tartışma, kavga ve hatta sonu ölümle biten vakaların arka planındaki nedenler, çoğu kez kız-erkek ilişkileriyle bağlantılıdır. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görmesi, öğretmenin sınıf içerisindeki otoritesine de olumsuz etki etmektedir. (İLKHA) 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir