• DOLAR 31.191
  • EURO 33.825
  • ALTIN 2038.136
  • ...

İmam Nevevi’nin Riyâzü’s-Salihin isimli hadis kitabı başucu kitaplarımdan biridir. Hadislere ulaşmada çok kolaylık sağlıyor. Zaman zaman tefeül eder orada geçen ve büyük çoğunluğu Buhari ve Müslim’den derlenen 1900 Hadisten karşıma çıkanları okurum.

Yine öyle yaptım ve ‘Allah Teâlâ’nın Cennet’te Müminlere hazırladığı şeyler’ bölümüyle karşılaştım. Okuduğum ayetleri ve hadisleri elbette sizler de okumuşsunuzdur ama ben yine de paylaşım babından bir kaçını buraya yazmak istedim.

“Muttakiler Cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Onlara, oraya emniyet ve selametle girin, denilir. Biz onların göğüslerindeki kini söküp attık. Artık onlar köşkler üzerinde karşılıklı otururlar. Onlara orada ne bir yorgunluk dokunur ne de oradan çıkarılırlar.” (Hucurat 45-48)

***

“İman edip Salih ameller işleyenlere gelince, imanları sebebiyle Rabbleri onları nimet dolu cennetlerde altlarından akan köşklere eriştirir. Onların oradaki duası, Allah’ım Sen’i noksan sıfatlardan tenzih ederimdir. Orada birbirlerine sağlık dilekleri, selamdır. Onların dualarının sonu da ‘Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır’ (Yunus 9-10)

‘Cennet ahalisi Cennet’e girdikten sonra bir münadi nida eder:

Sizler Cennet’te ebedi yaşayacaksınız, asla ölmeyeceksiniz, sıhhatli olacaksınız, asla hasta olmayacaksınız. Genç kalacaksınız, asla yaşlanmayacaksınız. Mutluluk ve nimet içinde olacaksınız. Keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. (Müslim)

***

“Muhakkak ki; Allah Azze ve Celle Cennet ahalisine şöyle buyurur:

Ey Cennet Ahalisi!

Cennet ahalisi, ‘Buyur ya Rabbi, emret, hayırlar senin yed-i kudretindedir’ derler.   Allah, ‘Razı oldunuz mu?’ Diye sorar

‘Niçin razı olmayalım ki ya Rabbi? Kullarından kimseye vermediğini bize verdin’ derler.

‘Size bundan daha efdalini vereyim mi?’ diye buyurur.

‘Bundan daha efdal olan şey de ne ki?’ Derler.

‘Üzerinize rıdvanımı indiriyorum. Bundan sonra size ebeden azap etmeyeceğim’ buyurur. (Buhari, Müslim)

***

“İçinizde Cennet’teki makamı en düşük olan kişiye, ‘Dile’ denir. O da diler de diler. Ona, diledin mi? diye sorulur.

Evet, der. Ona denilir ki; Sana dilediğin verilecek. Dilediğinle birlikte bir misli de verilecek, denilir.” (Müslim)

***

“Cennet’e ilk giren zümrenin yüzleri ayın on dördüncü gecesindeki dolunay gibi olacak. Onlardan sonrakilerin yüzleri gökyüzündeki en parlak yıldız gibi olacak”(Buhari, Müslim)

***

“Muhakkak ki, cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz ki, o derecelerin en yücesi, Firdevs’tir. En faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak ki, Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Buna müteakiben siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin!” (İbn-i Mace)

***

“Her kim cennete girerse nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez.” (Müslim)

 Rabbim Cennet ile nasiplenenlerden eylesin inşallah…