• DOLAR 5,8025
  • EURO 6,6095
  • ALTIN 263,951
  • ...

İslam dini, Resulullah`ın(sav) şahsında iki mağaradan geçerek insanlığa ulaşmış. Umre ziyaretinde; kitaplardan okuduklarımdan farklı manzaralar gördüm, dersler aldım.

Her iki mağaranın kendine göre şekli, içeriği vardır. Mağaralar; Dava`nın ulaştığı her diyarda kendine özgü şekilde tezahür edebilir.

Şeyh Şamil`in Kafkas dağlarında; Ömer Muhtar`ın Çöllerinde; Yesevi`nin sağlığında kazdığı mezarda; Bediüzzaman`ın sürgün ve zindanlarda yaptığı hesaplar bunun meyvelerindendir.

*Birinci Mağara; Hira Dağındaki Nur Mağarasıdır; Maddeye hükmedecek mana mektebidir.

Birinci mağara yolunda olanlardan hareketle; Kâinatın Sahibi, peygamberini hazırlamıştır diyebiliriz.

Resulullah`ın “çobanlığı, Ficar Harbine katılması, Hılf`ul Fudul, ticaret hayatı, Kâbe inşaatına katılması…” hayatın içinde olduğunun kanıtıdır.

Kayıtlarda; Nebi(a); bu mağaranın içeriğini Haniflerden, hatta dedesi Abdulmuttalip`ten duyduğu yazılır. Hira, bir arınma, huzur bulma mektebiydi.

Peygamberimiz (sav) geçmiştekilerden farklı olarak; hayatın içinde ve dışında haller görüyor; korkuyor, endişeleniyor ama çirkeflikler, insanlığın hazin durumu, davanın rüzgârı onu tekrar tekrar mağaraya yönlendiriyordu.

Orada, günlerce az bir azıkla yetiniyor; gece ve gündüz, mağaranın karanlıklarında kâinatın melekutuna ait dersler, ibretler alıyordu. Dünyanın çekim merkezi olan Beytullah`ı seyrederek pak vücuduyla doldukça doluyordu.

 “Amînê go Kudek`ê min ma yetîm… (Amine dedi ki; yavrum yetim/kimsesiz kaldı). Âlemlerin Rabbi dedi ki; “Çêtirim bo wî`j xeyr a da u bav” (onun için anne ve babadan daha hayırlıyım; korkma- (Bateî)).

Âmine`nin bir anne yüreğiyle endişelenmesi doğal ama boşunaymış. Hira`da; huzur, sabır, ilim doluyor; irfan doluyordu. İnsan ve cinlerin şerrinden Rabbin sarsılmaz kalelerine sığınıyordu. Zindana, günaha boğulmuş korunaksız, sütunsuz dünyadan kâinatın enginlerine pervaz ediyordu.

Gecenin çöl, mağaranın zifiri karanlığında, Arş-ı Ala`nın derinliklerindeki Rahman`ın ilim ve irfan sofralarına konuk oluyordu. Esasen o tükenmeyen aşkın ateşiyle kendisi de neler olduğunu bilemiyordu ama her defasında ballar balının baki bir başka çeşidini buluyor; fani kovanları yağma ediyordu.

En zor zamanlarındaki gönlünün tesellisi, asalet abidesi Hatice annemize dediği; “Beni örtünüz! Beni örtünüz…!” sözlerinden bu büyük inkılabın tesirini görebiliriz.

Mağara mektebinin ilk mezunu verilmiştir; savaş, barış ve rahmet peygamberi; “Ahmet, Muhammed, Mustafa,” Yürek Devleti`ni orada kurdu. “Ehlen ve sehlen merhaba!” Bin bir cilve yapan nefsin kör oklarını; İblis`in vesveselerini orada çeldi.

Küfür ve şirkin putlarına inecek İbrahimî Balta`yı orada kaldırdı; zulüm ve zalimin tahtını yıkacak darbeyi orada hazırladı.

*İkinci Mağara; Sevr dağındaki mana mağarasının yönelttiği bir madde mektebidir.

Allah, Peygamberini durup dururken kurtarmamıştır. Sevr; kaledir, sığınaktır, kaçıp bir yerlere, Medinelere yetişeceğin uğraş ve çabalar mektebidir. Çıkışları olan, akılıca seçilmiş stratejik bir yerdir.

Oraya gitmek için tam teçhizatlı, tedbirli olacaksın. Önceden yoldaşını seçeceksin; Ebubekir gibi. Çoban Fuheyr`in sürüsünü dağın eteklerinde iz karıştırmak için günlerce dolaştıracaksın. Esma`nın Kuşağından bohça yapıp azığını koyacaksın. Arapların kaylule anında buluşup terk-i diyar edeceksin.

Halkın emanetlerini daha 22`sindeki Şîr-i Yezdan Ali`ye verecek ve onu ölüm yeri demek olan yatağında hayatının en tatlı uykusuna -gönüllü- yatıracaksın!

Önceden hazırlanmış bineklerle, önceden belirlenmiş sığınağa en gizli bir şekilde kan ter içinde varacak; bekleyeceksin…

Bunca tedbirin ardından yine seni bulacak sırtlan kümesinin kılıcını boynunda hissedeceksin. Göreceksin;

“Güvercin yuvası örümcek ağı / Böyle şey gördün mü ey Sevr dağı /Hayretin yeri yok ibret vaktidir.” (Niyazi ).

…ve “Allah bizimle! Korkma!” diyecek; “Tuzak Kuranların en Hayırlısının seni yalnız bırakmadığını göreceksin! Yürek Devleti`nden Medine`deki Bilek Develeti`ne yürüyeceksin!

Seni bekliyor; “Bedirler, Uhudlar; müşrik ve Yahudiler… oralarda!

Tarihin tekerrür etmemesi; ashabın Kufe`ye, yerinin Kerbela`ya dönmemesi için “dert ve ders” gerek vesselam.