• DOLAR 8.087
  • EURO 9.752
  • ALTIN 460.481
  • ...

Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a Selat u Selam Aziz peygambere ve onun davasını omuzlayan Mü’minlerin üzerine olsun.

Evet, kıymetli okurlar! Dünyadaki cennetimiz aileden bahsediyorduk, tabi konu aile olunca, ne kelam biter, ne de mürekkep... Zira toplumu şekillendiren, yön veren, ailedir.

Aile, bağrında cennetleri yetiştiren bir gülistandır.

Bu nedenle ailede ahlaki değerleri korumak da, çok önemlidir. Ailede çocuklarımıza verilecek güzel ahlak eğitiminde, anne-babaya büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu anlamda ahlak öğretmenimiz şöyle buyuruyor:” Bir ebeveyn çocuklarına güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır.” “İslam güzel ahlaktır.” Diyerek güzel ahlakın nedenli önemli olduğuna işaret etmektedir. Zira ahlak toplumu yakından ilgilendiren önemli bir kavramdır.

Toplumların ıslahı da, ifsadı da, ahlaki ilkelerden geçer. Bu ilkelerin tohumları ise aile bahçesinde ekilerek, olumlu ya da, olumsuz anlamda, birçok kişi ve toplumları etki alanına çeker.

Bu nedenle biz ebeveynler ektiğimiz tohumlara dikkat etmeli, onları suni değil de, doğal aile ortamların da, yetiştirmeye gayret etmeliyiz.

“Zira kıyamet günü, mizanda en ağır basacak amel, güzel ahlaktır”.(Buhari) Ailede, şefkat ve merhamet deryası olmak… Aile içindeki dengeyi sağlamanın en önemli kavramlarından birisi de, şefkat ummanı olabilmek.

Aile içerisindeki, tüm fertleri adeta şefkat deryasına gark etmeliyiz ki, Rabbim de, bizleri şefkatine mazhar eylesin. Zira öyle buyuruyor şefkat peygamberim! “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” Bilahare, sevgi ve şefkat insanlar arasındaki, sağlıklı iletişimi sağlayan önemli bir duygudur. Hakeza toplum ve ailede, barış ve uzlaşmanın yolu sevgi ve şefkatten geçer.

Sevgi ve şefkatin hakim olduğu yuvalarda yetişen çocuklar, kendisine ve çevresine güvenen, seven sayan ve sayılan sevgi ve şefkatle dolu verimli birer, birey olarak yetişirler. Ancak bu şefkatimizi yanlış yerde kullanmayıp, çocuklarımızı Rabbimize layık salih kullar olarak yetiştirmeliyiz.

Ailede, hayâ ve edebi korumak… Evet kıymetli kardeşlerim, son ve en önemli kavram, haya kavramıdır.

Zira haya hayattır. Haya imandandır. Hayâ üç kısma ayrılır. a-Allah’a karşı haya b-İnsanlara karşı haya c-Kişinin kendisine karşı hayası.

Allaha karşı hayâ, bizleri her türlü günah ve hatalardan korur. Hayâ bizi günah ve nisyandan koruyan bir zırh bir kalkan misalidir. Öyleyse tüm aile fertlerine bu bilinci vermeli, onlara karşı canlı bir model olmalıyız.

Hayâ ve edebi başkalarına öğretmeden, önce kendi nefsimize öğretmeliyiz. İnsanlara karşı hayâ ise hem Rabbimizin katındaki, saygınlığımızı, hem de insanlar nazarındaki saygınlığımızı arttırır.

Hayâlı olun ki, dostlarınız artsın. İnsanlara karşı hayâ, onların sahip olduğu değerlere saygı göstermek, bu anlamda edep ve saygıda kusur etmemektir.

Unutmayalım ki, nebevi metot bizlere bunu öğretti. “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.” Kişinin kendine karşı hayâsı ise edep ve hayâ libasına bürünmektir. Hayat bulmak ve hayat olmak için, hayâlı olmak lazım. Zira hayâ, ölü toplumlara ve ailelere kan pompalar. Hayâ hayattır.

Hayâsız hayat idame ettirmek çok zordur. Bu anlamda aile ve çocuklarımıza Hayâ, edep ve iffet kavramlarını iyi belletmeliyiz ki, aile ortamında dengeyi sağlayabilelim.

Yukarıda, tahlil ettiğimiz önemli kavramlar, aile kurumunu ayakta tutacak kolonlar mesabesindedirler.

Öyleyse biliyorum diyerek, bu önemli kavramları göz ardı etmeden, tekrar tekrar okuyalım ve uygulayalım. Zira aile küçük bir devlettir. Bu devleti fethetmeden, başka toplumları ve fertleri fethetmemiz mümkün değildir.

Önce kendi gönlümüzün fatihi olacağız ki, başka gönüllerin fatihi olabilelim. Dolayısıyla kendi nefsine ve ailesine söz geçiremeyen, başkalarına hiç dinletemez.

Biz diyoruz ki, gelin ıslah etmek için, önce İslam olalım. Rabbim bizleri ıslah eylesin. Selam ve Dua ile...

Esma Akbalık - Doğruhaber