Selahaddin Yıldırım

Hz. Peygamber (SAV)’den Öğütler

08.02.2021 07:00:57 / Selahaddin Yıldırım

Ebu Zerr (ra) diyor ki:

"Hz. Peygamber'e (s.a.v.) şunu sordum; 'Ey Allah'ın Resulü! Hz. İbrahim'e inen sahifede neler vardı?'

  Efendimiz şöyle cevap verdi: 'Hepsi öğütlerdi, faziletlerdi.' Ve şöyle dedi: "Ey gururlu, güçlü ve ağır imtihana tutulmuş imparator! Ben seni dünyayı üst üste yığasın diye göndermedim. Seni mazlumun bana yakarışını gideresin diye gönderdim.”

"Nefsine mağlup olmadıkça akıllı insanın gününü şu şekilde planlaması gerekir: Günün bir bölümünde Rabbine yalvaracak, diğerinde nefsini hesaba çekecek, bir süre de yüce Allah'ın yarattığı kainatı düşünecek, bir de yemek ve içmek için zaman ayıracak."

"Akıllı insan üç şey için yurdundan çıkar, göçer: Ya ahiret yurduna güç kazanmak ya geçimini temin etmek veya haram olmayan bir arzusuna kavuşmak için."

"Akıllı insan zamanını iyi bilecek, halini görecek, diline hakim olacak, gerekmeyen konuda konuşmayacak."

   ‘Dedim ki; 'Ey Allah'ın Peygamberi! Hz. Musa'nın sahifesinde neler vardı?'

Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: "Hepsi ibretlerdi. Şunun gibi: Ölümün olduğunu bildiği halde sevinene şaşarım. Ateşin olduğunu bildiği halde gülene şaşarım. Kadere inanmasına rağmen telaşa kapılana şaşarım. Dünyanın nasıl dönüştüğünü, insanları nasıl eğip büktüğünü görüp de hâlâ dünyaya sarılana şaşarım. Yarın hesaba çekileceğine inanıp da iyi amel işlemeyene şaşarım.'

    Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Bana tavsiyede bulun.

- Sana takvayı tavsiye ederim. O her işin başıdır.

   Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Kur'an oku. Allah (cc)'ı zikret. O senin için yeryüzünde nur, gökte sevaptır.

    Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Fazla gülme. Zira ölçüsüz gülme kalbi öldürür. Yüzünün nurunu giderir.

    Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Allah için cihad etmeni tavsiye ederim. Çünkü o ümmetimin ruhbanlığıdır.

    Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Miskinleri sev ve onlarla otur.

     Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Hep senden daha düşkün olana bak. Üstte olana bakma. Böyle yaparsan Allah'ın verdiği nimetini küçümsemezsin.

   Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Acı da olsa gerçeği söyle.

   Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! Daha da söyleyin.

- Kendinde olan ayıpları görüp de insanlarla uğraşmaman doğru olandır. Sana ayıp olarak; kendi hatanı görmeyip insanların kusurlarıyla uğraşman yeterlidir.

Sonra Efendimiz (s.a.v.) elini göğsüne vurup buyurdu: "Tedbirli olan insandan akıllısı yoktur. Gereksiz şeylerden el çeken insandan takvalısı yoktur. Güzel ahlâktan daha büyük bir şey yoktur."                                (Ebu Nuaym Kenz, İbn-i Hibban)

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar