Sait Şahin

Bilinç Meselesi ve Sorunu

26.01.2021 08:00:05 / Sait Şahin

İnsanoğluna yönelik yapılan en büyük operasyonlardan biri, bilinç operasyonudur. Özellikle İslam toplumlarına yapılan bilinç operasyonları ile tabir-i caizse İslam toplumlarının, başta din olmak üzere tarih, siyaset, sosyoloji, ekonomi bilinci sıfırlandı. Toplumsal hafıza ve bilincimizin üzerinden silindir geçirdiler ve var olan bilincimizi sıfırladılar.

Bunu kim yaptı ve amaçları neydi?

Uzun bir konu ama kısa bir cevabını yazının sonuna bırakarak, bilinç konusunu biraz açmak istiyorum.

Bilinç, insanoğlu için bilgi ve yaşamdır.

İnsanoğlunu hayvanlardan, hatta meleklerden ayıran en temel özelliktir bilinç. Hayvanlarda bilgi yok, meleklerde ise bilgi var ama bildikleri her şeyi yapamaz ve yaşayamazlar. İnsanoğlu ise, bildiği ile yaşar veya yaşayabilir.

Bilinç, bilginin yaşam ile buluşması, yaşama dönüşmesidir.

Yaşama dönüşmeyen bir bilgi, kuru bir bilgidir; sahibine yüktür. Böyle bir insan, bilgiyi sadece yük olarak taşıyor. Bilgiyi hayata dönüştürmüyor ve yaşamıyor. Bu sebeple bilgi bu insanlarda sadece yüktür.

Yüce Allah buna binaen ayette, bilgiyi yük olarak taşıyan kimseleri, kitap yüklü eşeklere benzetiyor. (Cuma Suresi:5)

Bilinç; tarih, siyaset, sosyoloji, psikoloji, sağlık, ekonomi, tarım, sanayi, teknoloji bilgi ve kültürüne sahip olmak ve bu bilgi ve kültür ile yaşamaktır. Bu bilgi ve kültür ile yaşayan fertler ve toplumlar, bilinçli fertler ve toplumlar olur. Dünyada üretken ve başarılı olurlar. Sürekli ilerler ve gelişirler.

Bir de bu bilgi ve kültüre ek olarak; yaratılışın amaç ve bilgisine sahip olan ve bunu yaşayanlar, dünyanın yanında ahirette de kazançlı olurlar.

Hayattan amaç da bu değil midir? Dünyada başarılı, ahirette kazançlı olma bilinci ile yaşamak. Bu, bilincin kemal seviyesidir.

Bu bilinç var mı yeryüzünde?

İnsanlık aleminde fertler düzeyinde istisnai denebilecek oranda bu bilinç varsa da, fertlerin genelinde ve toplumlarda bu bilinç yok ve olduğu kadarı ile de yaşanmıyor.

Batı toplumları dünya (tarih, siyaset, sosyoloji, psikoloji, sağlık, ekonomi, tarım, sanayi, teknoloji) konusunda bilinçliler. Bu bilinçle dünyada başarılılar. Ahiret gibi dertleri olmadığı gibi bu konu ile ilişkili, insanın yaratılış amacı konusunda bilinçleri yok.  

İslam toplumlarında ise, insanın yaratılış amacı hususunda bilgi varsa da kamil manada yaşama dönüşen bir din bilinci yok maalesef.

Ahirete dair bilinçli bir yaşam olmadığı gibi, dünyaya dair konularda tam bir bilinç sorunu var. Bu konularda bilinçli toplumlar ve fertler değiliz.

Bunun sebebine gelince; uluslararası egemen ve yerel güçler, İslam toplumlarına yönelik, yazımın başında belirttiğim, bilinç operasyonlarını yaptılar.

Amaçları malum: İslam toplumlarını zayıf düşürmek, birbirine kırdırmak, bu vesile ile kolayca idare etmek ve sömürmek.

Çünkü bilinçsiz toplumlar geri kalmaya mahkum, her türlü algı operasyonları yapılmaya ve birbirlerine kırdırılmaya müsait toplumlardır.

Çözüm: Tekrardan bilinç, bilinç, bilinç...         

    

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar