• DOLAR 32.577
  • EURO 34.925
  • ALTIN 2432.34
  • ...
Gaziantep Valiliği’nden “yolsuzluk” iddialarına yanıt
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerin zorunluluk arz etmediği müddetçe açık ihale yöntemiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, ihalelere katılımın en üst seviyeye çıkarılması adına 2021 yılının ortasından itibaren ihalelerin tüm süreçlerinin e-ihale yöntemi üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Nizip Kültür Merkezi’nin yapım işi ihalesinin 18 Ekim 2018 tarihinde açık ihale yöntemiyle yapıldığı ifade edilen açıklamada, ihaleye 5 istekli teklif zarfının sunulduğunun, şartnamede istenilen şartları taşıyan 3 firmanın teklifinin geçerli sayıldığı bildirildi.

Geçerli tekliflerin içerisinden ekonomik açıdan en avantajlı olanın 16 milyon 884 bin TL ile söz konusu firma ve bir başka firmanın ortaklığı tarafından verildiği, bahse konu firmaların ihaleyi aldığı ve 19 Kasım 2018 tarihinde sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İşin toplam yapım süresinin 450 gün olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak yapılan teknik incelemede projeye uygun olarak ihtiyaç duyulan revizyonların gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın uygun görüşüne istinaden Covid-19 salgınından dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerekçeleriyle ve yüklenici ortaklığın talebi üzerine 3 defa süre uzatımı verilmiş, bu kapsamda iş bitim tarihi 13.01.2021 olarak revize edilmiştir.” denildi.

Kontrol elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin tamamlatılması amacıyla yüklenici ortaklığa 30 gün süre verildiği belirtilen açıklamada, “Bu süreçte yapılan incelemelerde; Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hak ediş ödemeleri yapılmış olan yaklaşık 2.400.000 TL değerindeki bazı malzemelerin şantiye sahasından müteahhit firma tarafından çalındığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili de tutanak tutulmuştur. 24.12.2021 tarihinde kontrol elemanlarınca yerinde yapılan incelemede eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılıp durum tutanak altına alınmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20’inci Maddesi kapsamında, başkanlık makamının 30.12.2021 tarih ve 1814 sayılı oluru ile Nizip Kültür Merkezi yapım işi feshedilmiştir. Fesih oluru 07.01.2022 tarih ve 46471 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edilmiştir.” şu ifadeler yer aldı.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24’üncü Maddesine göre yapım işi kapsamında yapılabilecek toplam iş artış miktarının sözleşme bedelinin yüzde 10’unun geçemediği bildirilen açıklamada, “Nizip Kültür Merkezi yapım işi ile ilgili olarak projede yapılan toplam revizyonlar yapım işinin yüzde 9,6951’lik kısma denk gelmektedir. Nizip Kültür Merkezi yapım işinde yapılan iş artışı miktarı da bu yasal çerçevede kalmıştır. İdareler yasal hüküm çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla mükelleftirler. Yüklenici başvuru dilekçesinde ileri sürdüğü üzere tutanak altına alınan iş artışı haricinde iş kapsamında fazla imalatları gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür. Yaptığını ileri sürdüğü fazla imalatlar hakkında idarenin herhangi bir talimatı ya da yazılı emri bulunmamaktadır. Yapıldığı ileri sürülen bu imalatlardan idarenin bir bilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yüzde 10 iş artışı dışında kurum tarafından mahkeme kararı olmaksızın yüklenici firma fazla iş yapmış olsa bile ek bir ödeme yapılması mümkün değildir. Yüklenici firmanın yaptığı imalatlar yapılan incelemelere göre yüzde 10’luk iş artış haddini zaten aşmamaktadır. Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12’inci Maddesi kapsamında idare tarafından yaptırılacak ekstra imalat değişikliklerinin yükleniciye iletilmesinin ardından, yüklenicinin belli şartlar çerçevesinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda ileri sürülen iddialar gibi varsa projede olmayan fazla imalatları ve yüzde 10 iş artışını geçecek idari talepleri, yüklenicinin idareye zamanında itiraz ederek bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durum da gerçekleşmemiştir.”

Nizip Kültür Merkezi yapım işi kapsamında ilgili yükleniciye 23 adet hak ediş düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “Bu kapsamda kendilerine toplamda 17 milyar 712 milyon 706 bin 17 TL (KDV+ fiyat farkı dahil) ödeme gerçekleştirilmiştir. Yüklenicinin yaptığı imalatlar çerçevesinde, idare tarafından bilerek bekletilmesinden kaynaklı herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir, bilakis idari süreçler hızlandırılarak kendilerine ödemeleri yapılmıştır. Yüklenici firma ortağı çeşitli tarihlerde Valiliğe gelmiş, Valilik Makamında YİKOB’tan sorumlu vali yardımcılarıyla görüştürülmüştür. Ayrıca ilgili vali yardımcılarının odalarında da kendileriyle defalarca görüşülmüştür. Her defasında kendisinin zarar ettiğini, imalat fiyatlarının yükseldiğini ve şimdiki maliyetlerinin başlangıcın iki katına çıktığını söyleyerek 7 milyon ekstra para talep etmiştir. Yasal çerçevede ve yapılması gereken imalatlar kapsamında bunun mümkün olmadığı, iş kapsamında bekleyen bir hak edişinin bulunmadığı ve bundan sonra yapacağı imalatların zaman kaybedilmeden ödeneceği de kendisine anlatılmıştır.” ifadelerinde bulunuldu.

Söz konusu yapım işi ile ilgili üstlenici ortaklığın şikayet dilekçesi üzerine Valilik tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 11.11.2021 tarih ve 38005 sayılı yazıyla İçişleri Bakanlığı’ndan 11.01.2022 tarih ve 46857 sayılı yazıyla müfettiş talebinde bulunulmuştur. Ayrıca olay mahkemeye intikal etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. Dile getirilen açıklamalar ışığında Valiliğimiz ve Valimiz ile ilgili yolsuzluk başlığı altında yayınlanan söz konusu haberlerde yer alan ithamlar ve çeşitli kanallarla teknik personele şantaj ve tehditte bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.” bilgisi verildi. (İLKHA)Bu haberler de ilginizi çekebilir