Cihadın Önemi

Cihadın Önemi
Cihad;Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği akıl, kalp gibi enfüsi nimetlerle, servet ve makam gibi afaki nimetleri O'nun rızası istikametinde kullanmaktır.

Hakk'ın yüceltilmesi ve batılın bertaraf edilmesi hedefine müteveccih olan bu mukaddes hakikat, Kur'an'ın iltifatına mazhar olmuştur. Cihatta öyle bir manevî lezzet vardır ki; bazen hayatın sona ermesine vesile olduğu halde, yine de görülmemiş bir neşe ve sürurla karşılanır. Cihad, ruhlara celadet ve ulviyet veren bir hakikat menbaıdır. Cihad, gönüllere haz, ruhlara heyecan, kalplere sürur, fikirlere intibah, vicdanlara ziya verir.

İman nurundan inkişaf eden bu gayret, mücahitler için bir hayat meşalesidir. Cesaretin ve şecaatin menbaı olan bu hakikat kadar, din-i Hakk'a hizmet etmiş hiçbir şey yoktur.

Bir ayette de cihadtın önemine dair şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.”2Yine bir ayette mealen şöyle buyrulur: "İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, gafurdur ve rahimdir.” 3 Nefislerinin hevasına uymayıp, başta namaz olmak üzere diğer dini vazifelerini ifaya çalışan ve her türlü menhiyattan kaçınan kimseler mücahittir.
Ne zaman ki Müslümanlar, gaflete düşüp, bu ulvi vazifeyi hakkıyla yerine getiremeyip, kafirlerin cesaretlerine karşı celadet ve heybetlerini gösteremedilerse; Müslümanlar o zaman geriledi, islamın kuvveti zayıfladı ve alem-i İslam izmihlale uğradı. Tarih bunun en büyük şahididir.

Hakiki mücahidler, ilahi bir ikram ve ulvî bir lütuf olan cihadı mukaddes bir vazife bilmişlerdir. Onlar, maddi ve manevi fedakarlık yaparak ehl-i dalalete karşı galip gelmiş, ama bu muvaffakiyetlerini ve muzafferiyetlerini ne çokluklarına ne de şeceat ve cesaretlerine ve ne de aklılarına verip gururlanmamışlar. Onlar bütün muvaffakiyetlerini, Cenab-ı Hakk'ın nusret, tevfik, lütuf ve keremine isnad etmişlerdir.

İslâm dininde cihad büyük bir ibadettir, bu da ancak Allah rızası için yapılır. Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s.v) &';Ganimet elde etmek, şan ve şeref kazanmak, mevki ve makam elde etmek için yapılan savaşın cihad olmadığını” haber verirler. Bu tip savaşlar cihad değil, işgal ve zulümdür.

Asrısaadetten beri, İslamiyet'te manevi cihadın haiz olduğu şeref ve ehemmiyeti dikkatleri celp etmiş ve günümüzde de ehemmiyet ve kutsiyetini muhafaza etmiştir. Bu bakımdan cihad her Müslüman üzerine farz olan büyük bir ibadettir ve maddi cihattan daha ehemmiyetlidir.

Bizler cihadı sadece cephelerde elimize silah alarak savaşacağımızı anlamamalıyız mücahitlerin yemek işleri yaralılara yardım silah taşıma bulaşıklarını yıkamak gibi işlerde var bunları yapmamız gerekir herkes gidip eline silah alıp mücadele etmek istiyor fakat bazı mücahitlerin bu işlere yardım edecek birilerinizde olması lazım selametle Allah'a emanet olun.
 
Yakup Moğulgani
En Çok Okunanlar