HÜR DAVA PARTİSİ / HÜDAPAR

HÜR DAVA PARTİSİ / HÜDAPAR

Yeni kurulan partinin kirlenmiş siyaset algısını düzeltip, İslami siyaset konusunda öncü olabileceği umudumuzu belirterek öncelikle Türkiye halkalarına hayırlı olmasını temenni ederim.

Parti programını ve tüzüğünü okuma şansım oldu. hüdapar.org partinin internet sayfasında ulaşıp siz de okuyabilirsiniz. Türkiye’de reelde İslami referanslı tek parti diyebileceğimiz şekilde; tamamen İslami referanslı olduğunu parti programında açıkça görebilirsiniz. Diyeceğim şudur ki bu konuda yazılanlara bakmadan bizzat parti programını herkesin inceleyip hüdapar’a karşı nasıl bir tavır alacağımızı kendimiz belirlemeliyiz. Yoksa herhangi bir konuda ve özelde hüdapar hakkında yazılanlarda tarafgirlik veya düşmanlık içeren ifadelere rastlamak mümkündür. Bu yüzden tavsiyem kardeşlerim parti programını bizzat inceleyip ona göre şekillensinler.

Bu kısa girizgahtan sonra Hür Dava Partisinin başarılı olup olamayacağı hakkında tespitlerimi paylaşmak isterim.

Hüdapar başarılı olabilir. Evet, bu konuda kesinlikle eminim. Çünkü programını nebevi usullere dayandıran bir hareket başarılı olacaktır. Yeter ki bu konuda ihlas ve samimiyetle cehd içinde olunabilsin. Bu harekete gönül veren kardeşler eğer azimle ve sebatla ve başarıyı Allah’tan bekleyerek yorulmadan çalışırlarsa başarıya ulaşabilirler. Başarılı olabilmenin ilk şartı kendilerini tanıtmaktır. Kanaatimce; ilk etapta seçime girilecek yerlerde parti programının kitapçık olarak basılıp hedef seçmen kitlesine ulaşılması, çalışmaya başlarken iyi bir tanıtım sağlayacaktır. Ve imkanlar dahilinde parti programı ulaştırılabilinecek tüm hedef kitleye ulaştırılmaya çalışılmalıdır.

Seçim sathı mailine girileceği zaman seçim bölgelerinde partinin tüm seçmenlere ulaşması gerekir. Bu gerekirse kapı kapı dolaşmak dahil olmak üzere tüm tanıtım araçları kullanılarak yapılmalıdır.

Çünkü hiçbir çalışma birebir ilgilenmenin yerini tutamaz. Bu, tüm sosyal meselelerde böyledir.

Bir diğer husus HÜDAPAR, seçime gireceği bölgelerde siyasi rakibi olacak diğer partilerle atışmamalıdır. Eğer cevap hakkı doğuracak bir sataşma varsa bu açıklanabilir ama rakipleri küçük düşürme veya rakiplere sataşma olamamalıdır. Mesela BDP hakkında dinsizlik veya Zerdüştlük suçlaması yapılmamalı veya AKP hakkında herhangi bir suçlama, itham…

Siyasi dilini ilkeler bazında açıklamalı ve kendini halka iyi bir şekilde sunmaya çalışmalıdır…

Cahiller sataştıklarında veya kendini bilmezler laf attığında onlara gülüp geçebilmelidir.

Teşbihte hata olmaz derler, Hüdapar kendini iyi pazarlamak zorundadır. Bu yüzden tüm emeğini kendini anlatmaya ve daha fazla insana ulaşmaya çalışmak için harcamalıdır.

 Bu halka birebir ulaşmanın yanında sosyal ağlar üzerinde de etkin olabilmelidir. Belki daha yeni olmasından kaynaklanıyor ama şu anda hüdapar adına açılmış facebook sayfaları ve twitter sayfalarının bir çoğu partinin tüzel kişiliği tarafından kurulan sayfalar değil. Bu alanlarda etkin olabilmesi hüdapar için en azından halka birebir ulaşabilmek kadar etkili olacaktır. Açıkçası, sosyal paylaşım ağlarının gücü ihmal edilemez ve parti yetkililerinin bu uyarımı dikkate almalarını ümit ederim. Çünkü halkın en azından yüzde ellisi sosyal ağları bir şekilde kullanıyor. Bu konuda gerçekten ciddi bir çalışma gerekli ve umarım bu dikkate alınır.

 Bir diğer husus partinin teşkilat yapısına, ulaşılabilecek tüm İslami kesimlerden katılım sağlanmaya çalışılmalıdır. Değişik fikir ve düşüncelerde olsalar da tüm İslami kesimlere ulaşılıp katılımları sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu katılımlardan kasıt sadece üyelik bazında kalmamalı ve yönetime de katılımları sağlanmaya çalışılmalıdır. Bu partinin perspektifini ve görüş alanını arttırıp başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

 Partinin teşkilatları her zaman açık olmalı ve çalışma sadece seçim dönemlerine bırakılmamalıdır. Tüm teşkilatlar yani il, ilçe teşkilatları Genel Merkez ve tüm parti organları çalışmanın sürekliliğine inanıp sürekli halkla iç içe olmalıdır. Yani futbol tabiriyle sürekli antreman halinde olunmalıdır ki seçim zamanında doksan dakika sahada kalınabilsin.

 Bir diğer husus da medya ile ilişkilerde dikkatli olunmalıdır. Medyada sürekli parti hakkında yayınlar takip edilmeli ve hızlı ve etkin bir iletişim sağlanmalıdır. Parti çalışmasında yer alacak kardeşler İslami ahlaka aykırı tavır ve davranışlarda bulunmayacak kişilerden seçilmeli ve vitrinde bulunan kardeşler tabir yerindeyse en iyilerden seçilmelidir. Bu konuda partinin isminde yer alan HÜR kelimesiyle adaş HÜR BİN RİYAHİ örnek alınmalıdır. Hür, Kerbela’da İmam Hüseyinin safında yer alır ve şehadet şerbeti içer. Ali Şeraiti Hür’ü anlatırken şu misali verir. “ Bir fabrika hep monoton kalıplarda, Pazar dolduran ve yap-sat cinsinden tüketim malları yapıyor. Ama bu fabrika zaman zaman sanatını göstermek, asalet ve ruhi bir lezzet yaratmak, bazı özel kimselere, kimi dostlarına hediye vermek için veya bu nedenle değil de, canı çeşitliliği istediğinden başka çeşit mal üretiyor. Bu başka çeşit malların yapımına kendi elini katıyor, onlar üzerinde çalışıyor ve yeni bir iş yapıyor. Bu tür mallar numaralarıyla değil şahsiyetleri ile tanınırlar. Özel isimleri vardır bunların. Sahalarında tek olduklarından dolayı yerlerini başka mallar dolduramaz. Bittiklerinde ya da olmadıklarında yerleri daima boş kalır. Bir sanat eseridirler; emsalsiz ve paha biçilmezdirler. Standartlaşmış sayısız tüketim mallarından değildirler. Bunlar daha çok vitrin, sergi, tanıtım, seyretmek ve düşünmek içindir sanki; ambarda stok etmek ve pazarda satışa sunmak için değil…

Tek kelimeyle bunların şahsiyet sahibi oldukları söylenebilir. Kendi türleri arasından bizzat kendilerini seçip ayıran bireysel özellikle en yüksek düzeyde ve eşsiz derecededir. Elmaslar arasında “kuhnever” , kılıçlar arasında “Zülfikar” duvarlar arasında “çin duvarı” , setler arasında  “zülkarneyn” , evler arasında “kabe” , evrenimizin güneşi etrafında dönen gezegenler arasında “yeryüzü” … ve kendilerini hakikat yolunda aşikane bir şekilde feda eden insanlık tarihi ve bütün şehitler arasında “hür” gibi…” yani demek istediğim partinin ekrandaki, vitrindeki şahısları, her yönden en iyilerden seçilmek zorundadır. HÜR gibi…

 

Hür Dava Partisinin, İslam’ın Hür davasını siyaset dünyasına tanıtıp başarılı olabilmesi temennisiyle…

Selam ve dua…

 

dr79@hayrinyolculari.org.tr

Mehmet Sabri ÇALAK

En Çok Okunanlar