• DOLAR 5,7969
  • EURO 6,5191
  • ALTIN 238,122
  • ...
TARİHTE BUGÜN

1048 - El-Birûni vefat etti. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî olup Batı dillerinde Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

El-Birûni`nin eserlerinin sayısı yüz seksen civarındadır. Yetmiş adet astronomi ve yirmi adet de matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur. Ancak bu eserlerden sadece yirmi yedisi günümüze kadar gelebilmiştir. Özellikle Birûni'nin eserlerinin Ortaçağ'da Latince'ye çevrilmemiş olması, kitaplarının ağır bir dille yazılmış olmasının bir sonucudur. Ancak Birûni kendisinin de dediği gibi, yapıtlarını sıradan insanlar için değil bilginler için yazmaktaydı.

1522- Kanuni, Rodos`un teslimini istedi.

1789- Fransa`da Ulusal Muhafız Birliği (National Guard) kuruldu.

1805 – Sırplar, Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan başlatarak Kara Yorgi'nin önderliği altında Belgrad'ı ele geçirdiler. Balkanlardaki ilk isyan bayrağını açan Sırplar bu konuda diğer Balkan halklarını etkilemiş ve hepsi birden bağımsızlık talebinde bulunarak bu yönde mücadeleye girişmişlerdi.

1909 – 31 Mart ayaklanması başladı. İttihat ve Terakki`nin meydana getirdiği anarşi ortamında kimi dindar halk ve kimi padişah bağlıları, yapılan ihanetlerden rahatsız olmuş ve başkaldırmıştı. İttihat ve Terakki kendisine muhalif olanları ortadan kaldırma da dahil, her türlü kirli yöntemle susturma yoluna gitmiş ve içerde ve dışarda çok ağır tehditler ve şartlar altında kalan imparatorluğu büyük bir anarşi içerisinde bırakmıştı. Ayaklanma, İttihat ve Terakki`nin Selanik`ten çağırdığı ordu tarafından çok kanlı bir şekilde bastırılmış; fırsattan istifade baştan beri İttihatçılar için büyük bir engel olarak görülen II. Abdülhamit, tahttan indirilmişti.

1914- Mesudiye zırhlısı Sultan Abdülaziz döneminde İngiltere`ye yaptırılarak satın alınmıştı. Ancak I.Dünya savaşının başında bir İngiliz denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914`te Çanakkale Bölgesinde demirli iken batırıldı. Askeri personelden 25`i şehit oldu.

1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu.

1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı. Göstermelik muhalefet partisi olarak Mustafa Kemal`in isteği doğrultusunda kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, halkın teveccühünü kazanmasının ardından, irtica bahanesiyle baskı altında tutulacak ve rejim açısından tehlikeli insanların toplandığı bir yer olmaya doğru gittiğinde de kapatılacaktı.

1934- Dil Komisyonu edebiyat derslerinin yeni uyduruk dile göre nasıl okutulacağını kararlaştıracak. Sözde Öz Türkçe adına tüm Arapça kökenli kelimeler Türkçeden atılmış ve yerine uyduruk kelimeler konmuştu. Bu yeni uyduruk dili kimse bilmediğinden bunun öğretilmesi ve benimsetilmesi sorun olmuştu.

1936- Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, öğrenciye soyadıyla hitap edilecek. Tam bir batı hayranlığı ve taklitçiliği ile uygulamaya çalışılan bu genelge, karşılık bulmamış ve bir süre sonra da unutulup gitmişti.

1937- Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri, Çin Cumhuriyeti'nin başkenti Nankin'i ele geçirdi.

1949- Siyonist İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, Birleşmiş Milletler kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti. Kentin uluslararası ilen edilmesinin sebebi israil`in işini kolaylaştırmak ve Kudüs dahil diğer Filistin topraklarının kolayca işgal edilebilmesinin yolunu açmak olarak değerlendirilmektedir.

1959- Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Cumhurbaşkanı oldu.

1960- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle`ün Cezayir ziyareti olaylı geçti. Fransız milliyetçilerinin çıkardığı olaylarda 123 kişi öldü.

1967- Yunanistan ikiye bölündü. Albaylar Cuntası, Kral Konstantin'in yetkilerini elinden aldı ve yerine bir kral naibi tayin etti. Güneye Cunta, Kuzeye Kral hakim durumda. Bir süre sonra Cunta, bütün Yunanistan'ın kontrolünü eline geçirecek ve Krallığa son verecekti.

1975- Hıristiyan Falanjistler`in  27 Filistinli`yi katletmesiyle Lübnan`da yıllarca sürecek olan iç savaş başladı. Lübnan İç Savaşı 1975'ten savaşın sona erdiği 1990 yılına kadar Lübnan'da yaklaşık olarak 150.000 ile 230.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Yaklaşık 350.000 kişi yaralanmış bir milyondan fazla insan da ülkesini terk etmiştir. Ülkedeki siyasi ve toplumsal uzlaşmazlık Osmanlı Devleti'nin Lübnan üzerindeki hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

1983- Genel seçimlerinden üzerinden bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra ANAP lideri Turgut Özal, 13 Aralık 1983`teKenan Evren tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi

1985- SSCB, Karadeniz'de Türkiye`li balıkçıların 10 yıl süre ile kalkan balığı avlamasını yasakladı. Kalkan balığı, Sovyetler'e ait bölgeden çıkıyordu ve Türkiyeli balıkçılar ancak izinle kalkan avlıyorlardı.

1994- Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kuruldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur.

1995- Avrupa Parlamentosu, 149 ret oyuna karşılık 343 oyla Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

1998- PKK liderlerinden Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Şemdin Sakık`ın aslında kendi isteği ile Türkiye`ye teslim olduğu yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu iddia Sakık`ın itirafçılık ve eve dönüş gibi yasalardan yararlanmak istemesiyle de kuvvet kazanıyordu.

2002- TBMM`de 3 maddelik mini anayasa değişikliği paketi benimsendi. Paketteki en önemli değişim, AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan`ın seçilmesinin önündeki en büyük engeli oluşturan 76`ncı maddede gerçekleştirildi. Bu maddenin 2`nci fıkrasındaki “ideolojik veya anarşik eylemlere” ibaresi, “terör eylemlerine” şeklinde değiştirildi. Böylece, Erdoğan`ın Siirt konuşmasından dolayı siyasi yasağına yol açan 312`nci madde mahkûmiyeti, Anayasa`nın öngördüğü yasak kapsamından çıkarılmış oldu.

2003- ABD, Irak`ta kitle imha silahları olduğunu iddia ederek 20 Mart 2003 tarihinde bu ülkeyi işgal harekatını başlatmıştı. Fakat iddia edilen kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı. Bu işgale fazla karşı koyamayan Saddam Hüseyin yer altından direnişi örgütlemeye çalışıyordu. Sonunda ABD ordusu yetkilileri Irak`ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin`in 13 Aralık 2003 tarihinde Tikrit yakınlarında bir sığınakta yakalandığını açıkladı. Yeni yönetim tarafından iktidarı döneminde ki bazı uygulamaları nedeniyle yargılanarak idama mahkum edildi.

2005 - TMSF'nin satışa çıkardığı Telsim, 4 milyar 550 milyon dolarla dünyanın en büyük mobil telekomünikasyon operatörlerinden olan İngiltere'den Vodafone'un şirketi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş'ye ihale edildi.

 

 

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir