7 sahabîden 7 nasihat

7 sahabîden 7 nasihat

DOĞRUHABER

1- Muâz b. Cebel radıyallahu anh:

“Oğlum! Namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur; bir yaptığı biri de yapmaya niyet ettiği.”  (İbn Ebû Âsım, s. 180)

2 - Ammâr b. Yâsir radıyallahu anh:

“Her kim şu üç şeyi bir araya getirebilirse imanını kemale erdirmiş olur: Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakir iken bile sadaka vermek.” (Buhârî, İmân 20)

3 - Hz. Ömer radıyallahu anh:

 “Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riâyet ediyor mu, helal ve harama dikkat ediyor mu, ona bakınız.” (Beyhakî, Sünenü'l-kübrâ, VI, 288.)

4 - Hz. Ali radıyallahu anh:

“Akıl gibi zenginlik; cehalet gibi fakirlik; edeb gibi güzel bir miras ve danışmak gibi de yardım yoktur.”

5 - Abdullah b. Mesud radıyallahu anh:

“İyiliği emretmeyip kötülüğe mani olmayan kimse helak olmuştur.”

6 - Ebû'd- Derdâ radıyallahu anh:

“İyi gününde Allah'a dua et, belki Rabbin kötü gününde sana cevap verir”

7 - Enes b. Mâlik radıyallahu anh:

“Bizim Rasulullah aleyhisselâm zamanında en ağır günahlardan saydıklarımızı siz sinek vızıltısı gibi görüyorsunuz!”

En Çok Okunanlar