Neml Suresi'nden Tam Tefekkürlük 6 Soru

Neml Suresi'nden Tam Tefekkürlük 6 Soru

Kültür ve Sanat/Enes Çetin

Neml Suresi'nde, Allahu Teâlâ'nın Hz. Musa (aleyhisselam) ile konuşmasından, Hz. Davud'dan (aleyhisselam), Hz. Süleyman'dan (aleyhisselam) ve kuşlarla konuşmasından ve Hz. Lût'un (aleyhisselam) kavminden bahsedilmiştir. Daha sonra surenin ikinci yarısında (59-93. ayetleri) yeryüzünün yaratılışı hakkında insanlara çeşitli sorular sorulmuş ve bilgiler verilmiştir.

De ki: “Hamd Allah'a mahsustur. O, âyetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Neml Suresi; 93. Ayeti Meali) Haydi şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve Rabbimizin Neml Suresi'nde bizlere yönelttiği sorular üzerinde derin bir tefekkür ile tevhidi iliklerimize kadar hissetmeye çalışalım, inşaAllah..

1. NEML SURESİ, 59. AYETİ

(Ey Muhammed!) De ki: “Hamd Allah'a mahsustur. Selâm onun seçtiği kullarına.” Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı?

2. NEML SURESİ, 60. AYETİ

Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Hayır, onlar (Allah'a) eş tutan bir kavimdir.

3. NEML SURESİ, 61. AYETİ

Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? Hayır, onların çoğu bilmiyor!

4. NEML SURESİ, 62. AYETİ

Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!

5. NEML SURESİ, 63. AYETİ

Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? Allah, onların ortak koştuklarından yücedir.

6. NEML SURESİ, 64. AYETİ

Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilâh mı var!? De ki, “Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin.”

7. SON OLARAK...

Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: “Siz benim âyetlerimi, onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?!” Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki, biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah varlığını gösteren) deliller vardır.

| Neml Suresi, 84-86. Ayetleri Meali

Neml Suresi'nin tamamının mealini ve/veya tefsirini okuyarak Allahu Teâlâ'nın varlığına delilleri derinlemesine, detaylı öğrenebilirsiniz.

 

En Çok Okunanlar