• DOLAR 7.224
  • EURO 8.582
  • ALTIN 476.71
  • ...
Kurbanla ilgili fıkhi hükümler

Akike ile Kurban Bir Arada Kesilir mi?

Mezhep imamlarının büyük çoğunluğuna göre akike ile kurban bir arada kesilmez. Çünkü her birinin kendisine özel sebebi vardır. Biri, doğan çocuk için kesilirken diğeri ise kurban bayramı münasebetiyle kesilir. Şafi ve Maliki mezhebi bu görüşe gidenler arasındadır. Ayrıca Ahmed Bin Hanbel'den rivayet edilen bir görüş de bu şekildedir.

Hanefi mezhebi ve Ahmed Bin Hanbel'den rivayet edilen bir diğer rivayete göre ise akike ile kurban bir arada kesilebilir. Bir kimse tek hayvanla her ikisini de yerine getirmiş olur. Her ikisinden de sevap elde eder.  Bu görüşe gidenler; her iki kurbanın da Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğu, dolayısıyla birinin diğerine dahil edilmesinde herhangi bir sakıncanın bulunmadığını söylerler. Tıpkı mescide giren kimsenin sadece farzı kılarak tahiyyetü'l mescid namazından muaf olması gibi..

Kurbanlık Hayvanların Derisi Satılır mı?
Kurbanlık olarak kesilen hayvanların derisi satılamaz ve kasaba kesim ücreti diye verilemez. Bu durum, Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'ın hadisiyle nehyedilmiştir. Ebu Hureyre (radiyallahu anh)'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz “Kurbanın derisini satanın kurbanı yoktur." (Hâkim) diye buyurdu. Yine bir başka hadiste Efendimiz, kasaba kesim ücreti diye deriyi vermeyi yasaklıyor. Hz Ali (radiyallahu anh) derki: Allah resulü (aleyhissalatu vesselam), bana kurbanın başında durmamı ve derisini dağıtmamı, kasaba (karşılık olarak) vermememi emretti. (Müttefekun aleyh)

Kurban kesen kişi kestiği hayvanın derisini başkasına hediye edebilir. Sadaka olarak hayır kurumlarına vermesi daha hayırlı olmakla birlikte kendisi de istifade edebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Rivayet edildiğine göre Hz Aişe validemiz kurban olarak kestiği hayvanın derisinden kendisine su kabı edindi. 

Kurban Etinin Mevlit veya Düğün Yemeği Yapılması Caiz midir?

Kurbanda asıl olan, kişinin kestiği eti fakir ve yoksullara tasadduk etmesi ve bu vesileyle onları sevindirmesidir. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) “Yiyin, tasadduk edin ve kendinize kaldırın" (Müslim) diye buyuruyor. Bu hadise binaen Hanbeli   ve Şafi  mezhebi kurban etini sadece kesenin yemesinin caiz olmadığı, sadaka olarak başkalarına dağıtılması gerektiği görüşüne gitti.

Kurban eti çeşitli münasebetler nedeniyle yemek yapılıp toplu bir şekilde dağıtılabilir. Kesilen etten fakirler, akraba, arkadaş, komşu ve kesen kişinin aile efradı yiyebilir. Aynı şekilde kesilen et düğün yemeği olarak da dağıtılabilir. En-Nefrânî derki:

Kişi, kestiği kurbanı düğün gününe denk getirmişse etini velime olarak başkalarına yedirebilir. Fakat akike kurbanı olarak dağıtması caiz değildir. Çünkü akikenin kendine özel bir kurbandır. Düğün için ise kurban kesme şartı yoktur. Sadece velime/yemek verilmesi sünnettir.

Sünnet (veya vacip) olan kurban etinin, akike kurbanı yerine geçip geçmesi mezhep imamları arasında ihtilaf meselesidir. Şafi  ve Maliki  mezhebine göre akike niyetiyle sünnet olan kurban, sünnet niyetiyle akike kurbanının kesilmesi caiz değildir. İkisi de birbirinden ayrı olarak kesilmesi gereken kurbanlardır. Hanefi mezhebine göre ise akike, kurban yerine geçebilir.

Kurban Olarak Kesilecek Hayvanın Sütünden ve Yününden İstifade Edilir mi?
Kurban olarak kesilecek hayvanlar, kişinin malik olduğu diğer hayvanlar gibi değildir. Normal hayvanlardan her türlü şekilde istifade edilir. Ancak kişinin kurban olarak tayin ettiği hayvanın sütünden, tüyünden, doğan yavrusundan istifade etmek uygun değildir. Aynı şekilde onu binek olarak kullanmak ve ziraat için değerlendirmek de mekruhtur. Ümmü Seleme (radıyallahu anha)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmaktadır:

Kimin kesecek kurbanı varsa, zilhicce ayı (nın hilâli) girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiç bir şey kesmesin. (Müslim)

Hanefi Mezhebine göre kurban kesen kişi ister fakir ister zengin olsun, hayvanın sütünü sağıp içmesi ve yününden istifade etmesi tahrimen mekruhtur.  Maliki mezhebine göre tenzihen mekruh, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre ise koyunun yavrusundan arta kalan ya da alındığı takdirde etinin eksilmesine sebebiyet vermeyen süt sağılıp, içilebilir. Tüylerle ilgili hüküm de aynıdır; eğer alınması daha faydalıysa, alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak alındıktan sonra bir miktar sadaka vermek gerekir.

Hayvanın Sütünü Sağmak Caiz midir?

Hanefi Mezhebine göre kurban kesen kişi ister fakir olsun ister zengin, hayvanın sütünü sağıp içmesi ve yününden istifade etmesi tahrimen mekruhtur.  Maliki mezhebine göre tenzihen mekruh, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre ise koyunun yavrusundan arta kalan ya da alındığı takdirde etinin eksilmesine sebebiyet vermeyen süt sağılıp, içilebilir. Tüylerle ilgili hüküm de aynıdır; eğer alınması daha faydalıysa, alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak daha sonra bir miktar sadaka vermek gerekir.

Kurban Olarak Belirlenen Hayvanın Satılması

Şafi Mezhebine göre kurban olarak belirlenen hayvanın satılması veya iyi de olsa bir başkasıyla değiştirilmesi caiz değildir. Hanbeli mezhebine göre ise daha iyisiyle tebdil edilmesinde bir sakınca yoktur.  Maliki mezhebi nezir olarak belirlenen hayvanın satışını haram olarak görürken, Hanefiler bu durumun tahrimen mekruh olduğunu söyler.

Kurban Olarak Belirlenen Hayvandan Doğan Yavruyu Satmak

Kurban olarak belirlenen hayvandan doğan yavruyu satmak Hanefilere göre tahrimen mekruhtur. Çünkü süt ve tüy gibi yavru da anneye tabidir. Eğer satılırsa, elde edilen paranın sadaka olarak verilmesi gerekir. Diğer mezhepler ise bunun haram olduğunu söyleyerek, annesi gibi kesilmesi gerektiği görüşündedir.

Fetvakurulu.com
 

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir