İnsanda vücud bulan muazzam donanım

İnsanda vücud bulan muazzam donanım

Kübra Ekici / DOĞRUHABER

İNSANDA VÜCUD BULAN MUAZZAM DONANIM VE VERİLMİŞ BÜYÜK ŞEREF AHSENİ TAKVİM

Kur'an-ı kerimin ifadesiyle insan “ahsen-i takvim yani en güzel kıvam ve surette yaratılmıştır ve kâinatın halifesidir.

İnsan, fıtratındaki genişlik ve donanım sayesinde Allah'a (cc) muhatap bir varlıktır. İnsan her bir aza ve duyguları ile Allah'ın (cc)her bir isim ve sıfatlarını tanıyıp bilecek bir kabiliyete sahiptir. Nitekim insan her bir azasıyla, bir aleme açılan penceredir.

Örnek verecek olursak; insan göz penceresiyle renkler alemini seyrederken, kulak penceresi ile sesler alemini dinler. Burun penceresiyle kokular alemini içine çekerken, dokunma hissi ile maddi alemi tanır. Dildeki tatma duyusu ile tatma alemine açılır vs. Daha bunlar gibi binlerce his ve duygu ile kâinatı bilir ve alemlere misafir olur.

İnsan, Cenab-ı Allah'ın (cc) tüm isim ve sıfatlarını kendi üzerinde tezahür ettiği ve bunları anlayıp kavrayabilmek gibi meziyetlere sahip olduğu için, Allah'a (cc) layık bir kul olabilmek adına O'na muhataptır. Bu muazzam donanım ve şeref yalnızca insana verilmiştir. Diğer tüm mahlûklar bunlardan beridirler.

Allah (cc), insana kâinatta halife olacak mahiyeti verdiği gibi, kâinatın en zelil ve adi konumuna düşecek mahiyeti de vermiştir. Tercih ise verdiği irade ile insana bırakılmıştır. Ve insan kâinatta iradeye sahip tek varlıktır.

Küfür ve inkâr insanın yaratılışındaki bu ahsen-i takvimi görünmez hale sokuyor. Nasıl ki lambasız ve ışıksız eşya görünmüyor, iman ve hidayet olmadan da insan cephesinde yazılmış manalar da iman ve hidayet olmadan görünmez ve okunamaz!

Filozoflar insanı konuşan bir hayvan olarak tarif ve tasvir ediyorlar. İnsana bakış farkındaki bu derinlik, iman ve küfrün derinliğidir. İman insanı kâinata halife ve sultan yaparken, küfür insanı hayvanlardan daha aşağı bir mevkiye yuvarlıyor. Ve esfel-i safiline (cehennemin en alt katına) düşürüyor.

Özetleyecek olursak; insan,  iman olursa, kâinata bir halife , Allah'a (cc) aziz bir kul, Peygamber (asm)'e şerefli bir ümmet, insana faydalı bir dost, ahsen-i takvime tam bir model oluyor. İman olmaz ise; konuşan bir hayvan, zelil bir varlık, esfel-i safiline yuvarlanan bir taş olup, şeytana maskara oluyor... 

 

En Çok Okunanlar