Kur'an'a göre mü'min kadının vasıfları

Kur'an'a göre mü'min kadının vasıfları

RABİA KÜLTER / DOĞRUHABER

Bir toplumun, bugününü ve yarınını tahlil etmenin en sıhhatli yöntemlerinden biri de şüphesiz kadınların durumunu incelemektir. Çünkü onların yaşantıları, hayat biçimleri ve konumları toplumun genel özelliğini ortaya çıkarır. Nesiller bir marangoz misali onların ellerinde şekil buluyor. Bundan dolayı her toplumun kadın modellemesi mevcuttur. “

Nasıl Bir Kadın? “

İslam hayatın farklı alanlarında kadının nasıl davranması gerektiğine yönelik kaideleri, ayet ve hadislerle belirlemiştir.  İslâm dini kadını sadece ev işleriyle uğraşan basit bir şahıs olarak nitelemez.

Nesilleri eğitip şekillendiren bir eğitimci, kadını bir davetin öncüsü ve hayatın çeşitli alanlarında toplumun bilinçlenme ve kalkınmasının temel unsuru olarak kabul eder.
Peki Nasıl Bir Kadın: Yüksek ahlaklı, şuurlu, uyanık, yapıcı, dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatli. Rabbine tam bir teslimiyet gösteren, ibadet ve sorumluluklarını yerine getiren, Rabbine çokça tevbe eden bir kadın. İsraf, aşırılık ve kibre kaçmaksızın giyimine özen gösteren. Müslüman kardeşine nasihat eden, ailesini düşünen, çocuklarına İslami bir eğitim veren ve kültürlü bir mümin kadın.

Tarihten günümüze kadar şer güçlerin İslâm alemine yönelik saldırıları özellikle kadının şahsiyetini hedef almıştır maalesef. Kadının üzerindeki hayat ve fazilet elbisesini çıkarmaya; bunun yerine onun görünüm, düşünce ve hayat tarzı olarak yabancılaştırmaya çalışmaktadır. Filhakika bu süfli emellerini ve hedeflerini bir bir uygulamaya almışlardır. Bundan dolayı İslâm toplumunun kalesi olan aileyi ve aileyi oluşturan en önemli şahsiyet olan Kadının İslâm ve Kuran ahlâki ile ahlaklanmalı; şer ittifak güçlere karşı zırhını kuşanmalıdır. Bu zırh Kuran ve Nebevi Sünnet çizgisinde olmalıdır ki en güzel en güzel sonuçlar alınabilsin. Mümin kadının vasıfları şöyledir:

1) Müslüman kadın Allah'a teslim olmuştur: “ Hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk.” (Enam S. 71)

2) Müslüman kadının rehberi Kuran ve Sünnetir.

3) Müslüman kadın dürüsttür. “ Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Ki Allah amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın.” ( Ahzap S. 70-71)

4) Müslüman kadın iffetli ve onurludur. “ Hani melekler: “ Meryem, şüphesiz Allah seni seçti seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı demişti “ ( Ali imran 42.)

5) Müslüman kadının idealleri büyüktür.

6) Müslüman kadın cesurdur.

7) Müslüman kadın itidalli ve dengelidir.

8) Müslüman kadın boş sözlerden ve boş işlerden sakınır. “ Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir.” ( Müminun S. 3.)

Rabbim bizi ümmetin hayırlı kadınlarından eylesin inşallah.. Selam ve dua ile.


 

En Çok Okunanlar