• DOLAR 31.037
  • EURO 33.747
  • ALTIN 2025.223
  • ...

Abdulkadir Turan Hoca’nın önemli tespiti ile Siyonist rejimin Gazze saldırıları İsra Suresindeki(4-5) mucizeyi de ortaya çıkardı.

Önce ayeti belirtelim:

"Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi." (İSRA 4-5)

Yeryüzündeki ilk fesatları Babil ve Asur saldırıları ile sona ermişti.

İsra suresi Mekki bir sure. Bu sureden Yahudilerden (hem de bu şekilde) bahsedilmesi tam anlamı ile bir mucize çünkü ayetin nazil olduğu şartlarda Yahudilerin ahvali şu şekildeydi

Medine’de dağınık durumdaydılar. Her bir kabile diğer bir Arap kabilesi ile müttefikti.

Yani birikmiş bir güçleri yoktu.

Nitekim İslam Devleti kurulduğunda,

Beni Kaynuka kabilesi terörizm, ihanet ve savaş suçu gerekçesi ile;

Nadiroğulları kabilesi devlet başkanına suikast girişimi ve Medine Sözleşmesinin aleyhine hareket ettikleri için sürüldüler.

Kureyzaoğulları da önceki Yahudi kabileleri gibi müşriklere yardım edip ihanet suçu işledikleri için infaz edilirken,

Hayber’deki Yahudi kaleleri birer birer düşerken;

Sonraki yüzyıllarda dünyanın dört bir yanına dağılıp aşağılanan Yahudiler nasıl olur da “yeryüzünde bir daha fesat çıkaracaklardı?”

Muhtemelen yeryüzündeki ilk fesat aynı zamanda ilk sürgünün de nedenidir.

M.Ö 586’daki sürgünün nedeni Mısır Kralı Hophra’nın verdiği askeri güce güvenerek Babil kralına yapılan isyandı.

Babil Kralına daha önce söz verdikleri halde ihanet etmişlerdi.

Bugün Amerika’nın verdiği desteğe benziyor değil mi?

İsra 7. Ayet ise adeta bugünümüze sesleniyor

“Artık ikinci defaki bozgunculuk ve büyüklenmenizin cezalandırma vakti gelince, onurunuzu çiğnemeleri, öncekilerin girdikleri gibi Beyt-i Makdis’e girmeleri ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıkmaları için yine birtakım düşmanları başınıza musallat ederiz.”

Yüzlerce yıldır Yahudilerin 2. Bozgunculuk dönemindeyiz.

İsra Suresi 7. Ayete göre bu bozgunculuğun bir de cezalandırılma evresi olacak.

Nasıl ki Mısır Kralı Hophra’nın savaş atları ve askerleri ilk bozgunu engelleyemedi hatta ilk sürgünün nedeni oldu.

Bugün de ABD’nin verdiği destek bozgunu ve sürgünü engelleyemeyecektir.

Tarihleri ihanet olan Siyonistler için bozgun ve sürülme sürecinin içindeyiz.

Umutvar olun!

Bu karanlık günler aydınlık günlerin habercisidir.

7 Ekim Kıyamı 2. Bozgunun ilk fişeğidir

Sonraki fişekleri kim atar elbette bilemeyiz ama net olan odur ki devamı gelecek…