Konuk Yazar

Aksa'nın Sabır Kahramanları

01.06.2021 07:25:09 / Konuk Yazar

Gündem Kudüs, Aksa, Filistin, Şehadet… Azim ve gayretleriyle bize en güzel misal olan sabır kahramanı bacılarımızın sabrı...

Hacervari teslimiyetleri ile en aziz İsmaillerini kurban ederken, "Bunu sana Rabbim emretmişse sen git Rabbim bizi zayi etmez." Diyerek sabır ve teslimiyetin en güzel dersini verdiler bize...

Birilerine Hakkı ve sabrı tavsiye etmek çok kolay, fakat iliklerine kadar acı çekerken sabrı yaşamak hiç de öyle kolay değil kardeşlerim!

Çok güçlü bir iman ve teslimiyet isteyen bir iştir sabır. Bazen Eyyübi imtihanla, bazen Yusufi zindan ve Züleyha’yla, bazen İbrahim'i teslimiyetle imtihan olabiliriz.

İşte iman tam da imtihan zamanında ortaya çıkar. İçin için yanarken yüreğin, sabrı kuşanmak, İbrahimlerin, Eyyüblerin, Yusufların, sabrı ve imanı kuşanan Filistinli kardeşlerin Ahlakıdır.

Zira sabır şerbeti zehir gibi, onu içmek her yiğidin karı değildir.

Bugüne kadar sabrı hep ayetlerde, hadislerde ve kitaplarda okuduk, konuştuk, tahlil ettik, bazen Uhud'a Sümeyye (ra.)’ya, bazen 4 evladını düğüne gider gibi şehadete yollayan, Afra (ra.)’ya, bazen de şu Dünya çölünde sabrı kuşanan Hacer Ana’ya gıpta ettik.

Fakat hiç biri Kudüs Davası için, İsmail ve Meryemlerini feda eden fedakar Hanne’ler misali etkilemedi bizi...

Sabrı ilmek ilmek yaşayarak dokudular yüreklere, yüreklerimize...

Yüzlerini ekşitmeden, şehadeti saadet bilerek sevindiler, Cennet müjdesi bildiler.

Ne mutlu size ey zamanın sahabeleri!

Ne mutlu size ey zamanın Hacerleri!

Ne mutlu size ey zamanın Afraları!

Ne mutlu size ey zamanın Sümeyyeleri!

Sabır ve imanınızla iftiharımız oldunuz.

Sizler izzet, şeref, sabır ve dik duruşun canlı şahitliğini yaparak, bir kez daha hazan olmuş yüreklerimize, sabır ve teslimiyetin tohumlarını serpiştirdiniz. Adanmayı, adamayı Meryem’in yetiştiği Kudüs Gülistanı’ndan, Hannevari bir teslimiyetle belletiniz annelere...

Ey anneler! Bu Hannelerden alacağımız çok dersler var. O nedenle Kudüs'ü, Filistinli şehit anne ve eşlerini iyi okuyun! Zira onlar sabır ve teslimiyette zirveye ulaşan bu zamanın sahabeleri gibidir.

Selam olsun Allah Davası uğruna, en aziz İsmaillerini, İbrahimî bir teslimiyetle Rabbine adayanlara!

 

Esma Akbalık (Konuk Yazar)
             

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar