Esra Sivi Türk

Sakınma arınma ve kurtuluş ayı Ramazan…

27.06.2014 11:02:00 / Esra Sivi Türk

Şehr-i Ramazan… Şehr-i rahmet, şehr-i hidayet, şehr-i sıhhattir Ramazan…
Baharın nevşu nema bulması mis kokulu çiçeklerin etrafa huzur ve sekine saçması için nisan yağmurları ne ise, ibadetlerin bire bin vermesi, amellerin bedeni ışıldatması. Ruhu kanatlandırıp arşın gölgesine ulaştırması için de Ramazan odur. Ramazan kelimesi birkaç kökten ele alınıyor. Biz “remda” kökünden ele aldığımızda yeryüzünü yıkayan yağmur anlamını buluyoruz.

Ramazan da sair aylarda günah, hata ve gafletten kirlenen kalpleri oruç ve diğer amellerin gür mükâfat ve bağışı ile yıkayıp arındırır. Bu ayda göklerin ve cennetin kapıları açılır; rahmet, bereket, şifa ve saadetler saçılır. Şeytanlar zincirlenir cehennem kapıları kapanır.

Sevgi, saygı, yardımlaşma ve barış gibi ulvi duygular müminler arasında hayır köprüsü oluşturur. Ve Ramazan ayını rahmet ve mağfirete has kılan, insanoğlunun sosyal hayatına, özel hayatına ve nefsinin terbiyesine yön veren ve Rabbinin nimetlerine şükrü öğreten oruç ibadetidir. Doyumsuzca yenilen nimetler, sınırsızca tadılan lezzetler ve hesapsızca tüketilen zaman, Ramazan ayında orucun iksiriyle değer kazanıyor ve hepsinin gerçek sahibini hatırlatıyor. Nefsin vurdumduymaz, hesapsız, kitapsız sahiplendiği bu hayatı gerçek sahibinin emrine sunarak nefsi riyazet ediyor. Oruç nefsin elindeki dizginleri alır ve insanın kendisine teslim eder. Çünkü oruç bir perhizdir.

Nefsi açlığa mahkûm ederek beden ve ruhu yüce mekânlara ulaştırıyor. Oruçtan başka hiçbir ibadet nefse zelilliğini, kulluğunu hatırlatıp onun firavuni hislerini kırmıyor. Bu yönüyle baktığımızda Ramazan ayı insanlar için bir kimlik bilinci, kulluğun acizliğini hatırlatıldığı ay oluyor. Nitekim Rabbimiz bir kutsi hadiste: “ İnsanoğlunun bütün amelleri kendisi için, sadece oruç benim içindir. Onun mükâfatını sadece ben veririm.” diye buyurması da bu aydaki kulluğun değerinden ileri gelmektedir.

Ramazanın bir diğer önemi de ikram, iyilik ve yardım duygularını hatırlatmasıdır. Nitekim Rabbimizin en çok sevdiği iyiliklerden biri de Müslüman kardeşin ihtiyacını gidermekti. Oruç bizleri aç bırakırken, aç olan Müslüman kardeşlerimizin durumlarını daha iyi anlamamızı sağlıyor ve böylece bizleri kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönlendiriyor. Allah Resulünün şu hadisi Ramazan ayında cennet müjdesi değerindedir. “Hangi mümin başka bir müminin susuzluğunu giderirse Allah ona kıyamet gününde ağzı mühürlü yani el değmemiş nefis içeceklerden ikram eder. Hangi mümin aç bir mümini doyurursa Allah onu cennet yemekleri ve meyveleri ile doyurur. Hangi mümin muhtaç bir mümini giydirirse Allah ona cennetin yeşil libaslarını giydirir.”

Ramazana kıymet katan bir diğer ayrıcalık ise onun Kur`an ayı olmasıdır. Diğer günlerde Kur`an okumanın mükâfatı on ise bu ayda her kelime her harf binler mükâfatla değerlendiriliyor. Her gün okunan mukabeleler, Cebrail`in, Efendimizin kalbine nakşetmesi gibi müminlerin kalbine işliyor ve onlara vahyin letafetlerini hissettiriyor. Bundan dolayı Ramazan bizler için bir fırsat ayı olsun, bilmeyenlerimize öğrenme fırsatı, bilenlere tekrar ayı olup Kur`an`ı kalbimize bedenimize ve hayatımıza işleme ayı olsun. “İçinde Kur`an`dan biraz bir şey bulunmayan kimse harabe bir ev gibidir.” O halde bu ay, harabeleri gülistan yapmamız için bir fırsat bilelim. “Allah sözlerin en güzelini indirmiştir.”(Zümer) yine, “ O takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir.”(Bakara) gibi ve buna benzer birçok ayeti kerime ve “Kur`an zenginliktir o varsa fakirlik olmaz, o yoksa zenginlik olmaz.” Evlerinizi namaz ve Kur`an`la süsleyiniz.” ve “Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen Kur`an okusun.” Hadis-i şerifleri bizleri bu değeri anlamaya teşvik etmektedir.

Son olarak Ramazan ayının Kur`an-ı Kerim`in inzal ayı olması, Kadir Gecesi gibi bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi barındırması, yapılan iyilik ve mükâfatların hesapsız hasenelerle karşılık bulması, Rabbimizin biz aciz ve zelil kullarına rahmet ve merhametini hatırlatmasıdır.

Ve Ramazan ayı, Hz. Yakub`un on iki oğlu arasından Yusuf peygambere benzer. Hz. Yusuf nasıl günahkâr ve suçlu kardeşlerini affetti ve onların bağışlanmasına vesile olduysa Ramazan ayı da diğer ayların affedilmesi temizlenip pak olmasına bir vesile olacaktır inşallah.

Rabbim bu uzun ve sıcak yaz günlerinde Ramazanı dünya Müslümanlarının kalbine kardeşlik vesilesi kılsın ve İslam kardeşliğinin serinliğini dimağımıza ve gönlümüze hissettirsin. Vesselam…
 

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar