Bu Paganistler Tarikatının İsmi Nedir?

TDK’ya göre; “Paganizm, doğanın yüceltilmesini temel alan bir grup din ve dinsel gelenek olarak tanımlanır... Paganizm bir “Yeryüzü dini” olarak tanımlanır.”

11.05.2022 16:30:29 / Güncel
Destek için 

Haber Yorum- Yusuf Can

Paganların ibadetleri basit olmakla birlikte oldukça çeşitlidir.

Mum yakmak, meditasyon, tütsü ya da yağ yakmak, ağaçlara bez bağlamak, kişiyi veya doğadaki bir nesneyi tanrılaştırmak-secde etmek...tüm bunlar paganistlerin yapageldikleri ritüellerdir.

Bu tanımlamayı yaparken insanın aklına kemalist geçinen kesimin yaptığı bazı ritüeller geliyor.

Yapılan bu ritüelleri nereye koyacağını doğrusu insan şaşırıyor.

Aydınlanmayı Osmanlı Coğrafyasına getirmekle övünen, AKILCILIĞI İslam Dini’nin yerine koymayı ‘İnkılap’ olarak anlatan ve her fırsatta Din’e, dindara saldırmayı ‘Varoluş’ sebebi olarak gören laik-kemalist (CHP) zihniyetin müntesipleri hergün yeni bir garabete imza atıyorlar.

Ellerinde bulundurdukları basın yayın ve sosyal medya ile hergün cephe hattında bulunuyor gibi teyakkuzda bulunan laik kemalistler, alay edip hakarette bulundukları tüm işleri yapmaktan geri durmuyorlar.

Heykel konusunda gösterdikleri sözümona hassasiyet, 5816 sayılı kanunu çıkarmalarına kadar gitmiş ve dünyada sadece Kuzey Kore’de bulunan (ölmüş) lidere yasal güvence sağlama garantisini getirmiş.

Heykele gösterilen prestij onun etrafında dönmek ya da nöbet tutmaya, önünde secde etmeye varana kadar fikri ve ameli sapkınlıkta sınır tanımayan kemalistlerin yaptığını TDK’ya(Türk Dil Kurumu) arz ettiğimizde bunun karşılığının tüm dillerde PAGANİZM olduğu görülür.

Bu paganistler ilginçtir, günlük ritüellerine hergün bir yenisini eklemekten çekinmiyorlar.

Bir süre önce Samsun’da heykelin ayağına ip bağlayıp devirmeye çalışmakla ilgili bir (Sözde) saldırı vakasından sonra  19 Mayıs Heykel’inin etrafında PAGAN AYİNLERİNİ aratmayan görüntüler yayınlandı.

Paganist denilebilecek kişilerin bir kaç gün boyunca anlamsız Heykel Nöbeti sonrası çarpıcı mesajlar vererek tehdit etmiş ve meydan okumuşlardı.  

Toprağın, ağacın, suyun, heykelin, taşın...kutsanmasını öngören putperestliğin bir tecessümü de şimdi aynı kesimin “Ata toprağı” dedikleri toprağı İstanbul'a taşımakla kendini gösteriyor.

“Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı Tekirdağlı bisikletçiler, Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Yunanistan’daki evinden aldıkları toprağı İstanbul’a getirdi.”

Bisikletçilerin Selanik’ten getirdiği sözümona bu kutsal toprak için Silivri Kaymakamlığı önünde tören düzenleniyor.

Bu törende getirilen toprak hakkında konuşmalar yapıldıktan sonra bu kutsal toprağın(!) 19 Mayıs’ta Samsun’a götürüleceği ilan ediliyor.

Malum her yıl atletler, gençler vs birileri yine kutsal bir vazifeyi icra edercesine Samsun’dan yola çıkarılarak Anıtkabire’e TOPRAK veya BAYRAK götürülüyor.

İslami olan herşeyle alay etmeyi, hakaret etmeyi maharet ve görev addeden bu Paganist kemalistlerin 23 Nisan’larda küçücük çocukları Mustafa Kemal heykeli veya fotoğrafı önünde SECDE ettirmeleri, koca koca insanların, heykellerin etrafında dönmeleri, nöbet tutmaları...paganist putperest ayinler kategorisindeki traji komik görüntüler değil mi?