• DOLAR 32.504
  • EURO 34.783
  • ALTIN 2499.528
  • ...
Yücelere yükselişin mucizesi: "Mirac Kandili" bu gece idrak edilecek
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Üç aylarda bulunan ve fırsat gecelerinden ikincisi olan bir Mirac gecesini daha idrak ediyoruz. Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hayatında da önemli bir yeri olan bu gece, Müslümanlar tarafından da bu bilinçle idrak edilmelidir. Bu gibi fırsat gecelerinde hayatımızın muhasebesini yapıp yeni bir başlangıca vesile yapalım.

Bu geceyi önemli kılan İsra ve Mirac mucizesidir. Tabi bu mucizenin yaşandığı zamanın da ayrı bir önemi vardır. Mekkeli müşriklerin Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve yanındaki Müslümanlara yönelik şiddetli boykotun ardından Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin (Radiyallahu Anha) vefat etmesiyle Hüzün Yılı yaşanmıştı. Bütün bu acıların ardından Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir umutla Taif'e gitmiş, onları İslam'a davet etmişti. Ancak Taifliler daveti kabul etmedikleri gibi şehrin ayak takımını toplamış Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve yanındaki Zeyd bin Harise'yi taşlayarak şehirden çıkarmışlardı. İşte böyle sıkıntılı bir dönemde hem teselli hem de hediye olarak İsra ve Mirac hadisesi gerçekleşti. Âlemlerin Rabbi, İsra ve Mirac hediyesi ile Resulünü yalnız bırakmadığını gösterdi. Resulünü İsra ve Mirac ile ödüllendiren Allah, kendini davaya adayan kullarını da destekleyeceğine işaret ediyor.

Mübarek gecede Kudüs yolculuğu

Hicretten yaklaşık bir buçuk yıl önce gerçekleşen mucizelerin ilk bölümü İsra olayıdır. Kur'an ayetiyle sabit olan ve gece yürüyüşü anlamına gelen İsra için yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (İsra, 1)

Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan Miraç Kandili mesajı

Gece yürüyüşü anlamına gelen İsra hadisesi, Recep ayının 27. gecesi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan yolculuğun adıdır. Ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın İslam'daki yerinin tescilidir. Ayetin ifadesiyle çevresi bereketli olan Mescid-i Aksa, orada gönderilen peygamberler, vahiy ve en son Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) oraya gidişiyle bereketlenmiştir.

İsra'nın yani bu mübarek gecenin emaneti olan Mescid-i Aksa'yı ve son durumunu bu gece vesilesi ile bir kez daha tefekkür edelim. Siyonist işgal rejiminin Gazze'de yürüttüğü katliam ve soykırım ile Aksa'nın esaretinde ümmet olarak ihmalimizi ve bu durumun sürmesindeki sorumluluğumuzu düşünüp mübarek beldenin kurtuluşu için ellerimizi semaya açalım. Fakat sorumluluğumun sadece duayla bitmeyeceği bilinciyle elimizdeki imkânlar ölçüsünde yeni gayret ve çalışmanın içinde olalım.

Yücelere yükseliş: Mirac

Kelime anlamı yükseliş olan Mirac, yücelere erişmenin adıdır. Dünya dert ve sıkıntılarını bir tarafa bırakıp yüceler yücesine sığınmanın adıdır Mirac. Sıradan bir beşer olan insanın samimi bir kalp, ihlaslı bir niyetle meleklerin dahi çıkamayacağı mertebelere çıkışın adıdır Mirac.

Bir gece Resûlullah, Kâbe'de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra onu Burak adlı binekle Mescid-i Aksa'ya götürdü. Mescid-i Aksa'da peygamberlerle buluşan Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem), buradan da yücelere yükselmesinin adıdır Mirac. Cebrail (Aleyhisselam) ile yükselmeye başlayan Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) semaların her birinde sırasıyla Hazreti Âdem (Aleyhisselam), Hazreti İsa (Aleyhisselam), Hazreti Yusuf (Aleyhisselam), Hazreti İdris (Aleyhisselam), Hazreti Harun (Aleyhisselam) ve Hazreti Mûsâ (Aleyhisselam) peygamberlerle görüştü. (Buhârî, Müslim)

Temiz bir kalple yükseliş

Hadisenin başlangıcında Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kalbinin yıkanması, yücelere yükselmenin, ihsanlara kavuşmanın ilk adımının kalbin temizlenmesi olduğuna işaret olarak yorumlanabilir. Yani Rabbimizin lütfuna kavuşmamıza vesile olacak hayırlı işlerin başı temiz bir kalp ve ihlaslı bir niyettir. Güzel bir işe başlayacağımız zaman kalbimizi kirlerden, şüphelerden arındırmamız arzuladığımız hayırlı sonuçlara ulaşmamızı kolaylaştırır.

Kur’an Nesli'nden Miraç mesajı: Gazze ve Aksa'nın kurtuluşu için mücadele edelim

Bizler de bu geceyi idrake kalplerimizle başlayalım. Önce kalbimizdeki kirleri, eğrilikleri ve yanlış düşünceleri bir tarafa bırakıp samimi bir şekilde Allah'a yönelelim. Kalp ve niyet doğrultulmazsa temel bozuk olur ve yapacağımız ameller boşa gider. Onun için işe samimi kalp ve niyetle başlayalım ki, yücelere yükselebilelim, Miracımızı yaşayabilelim.

Sidretül Münteha ve melekleri geride bırakma

Temiz bir kalple başlayan Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Miracı, Sidretül Münteha'da Cebrail'i (Aleyhisselam) geride bırakarak daha yücelere çıkarak devam etmiştir. Bizler de onun ümmeti olarak, ihlas ve samimiyetle çalışır elimizden geleni yaparsak Allah bizleri de yalnız bırakmaz. Daraldığımızda bizlere de Miraclar yaşatır. Yani ya İsra ve Mirac'tan sonra peygambere düşmanlıklarını arttıran Ebu Cehillere uyar aşağıların aşağısına yuvarlanır ya da peygamberi örnek alarak yaşar Sidretül Müntehaları aşarak melekleri geride bırakırız.

Cehennemliklerin azabı

Zaman ve mekânın sıfırlandığı İsra ve Mirac hadiseleriyle ilgili nakledilen Hadislerde önemli bilgiler verilmektedir. Mirac'ta Rabbinin birçok ayetini gören Hazreti Muhammed'e (Sallallahu Aleyhi Vesellem), ayrıca cennet ve cehennem gösterildi. "Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız" buyuran Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem), o gece gördüğü bazı cehennemliklerini durumunu şöyle naklediyor:

"Mîrac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı." Ey Cebrâil! Bunlar da kim?" diye sordum. "Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir."

Peygamberimiz anlatıyor: "Mi'rac'da bir kavimle karşılaştım. Dudakları deve dudakları gibiydi. Melekler bunların dudaklarını kesiyor, ağızlarına ateşten bir taş koyuyor, o taş aşağılarından çıkıyordu. Cebrail'e: "Bunlar kimlerdir?" diye sordum. "Bunlar yetimlerin mallarını haksız yere yiyenlerdir" dedi.

Sonra bir kavim daha gördüm. Derilerinden parça parça kesiliyor, ağızlarına tıkılıyor ve yediğiniz gibi yiyin deniliyordu. Bu onlara çok iğrenç geliyordu. "Bunlar kimlerdir?" diye sordum. Cebrail: "Bunlar, o hemmaz ve gammazlardır ki, halkın etlerini yerler ve sövmekle halkın ırz ve namuslarına taarruz ederler" dedi.

Molla Yalçın: Allah Peygamber Efendimizi Mescid-i Aksa'dan miraca yükseltmeyle oraya ayrı bir değer vermiştir

Sonra bir kavme daha rastladım. Önlerine bir sofra konulmuş, üzerlerinde etlerin en güzelinden kebaplar var. Etraflarında da leşler var. Onlar güzel etleri bırakıp, leşlerden yemeye başladılar. "Bunlar kimlerdir?" diye sordum. Cebrail: "Bunlar, zinakârlardır, Allah'ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler" dedi.

Sonra bir kavme daha rastladım. Karınları evler gibiydi. Bunlar, firavunun yolu üzere idiler. Firavun ve avanesi sabah akşam cehenneme arz olunduğunda bunlara uğruyor. O sırada bunlar bir fırlıyor ve karınlarının meyli ile yere düşüyorlar. Firavun ve avanesi bunları ayakları ile çiğniyorlar. "Bunlar kimlerdir?" diye sordum. Cebrail: "Bunlar, faiz yiyenlerdir" dedi.

Sonra birtakım kadınlara rastladım. Bir kısmı göğüslerinden bir kısmı da ayaklarından baş aşağı asılmış. "Bunlar kimlerdir?" diye sordum. "Bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır" dedi.

Mirac hediyesi: Namaz

Tüm insanları geride bırakarak İsra ve Miracı yaşayan Resulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem), getirdiği hediyelerle ümmetini de bu yüce yolculuğa ortak etmiştir. Ötelere yolculuğundan eli boş dönmeyen Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ümmetine üç hediye getirmiştir.

Ümmetinden şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesiyle dönen Peygamberin (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ikinci hediyesi ise Bakara suresinin son iki ayeti olmuştur. Bize nasıl dua edileceğinin öğretildiği bu ayetlerde ayrıca gücümüzün yettiğinden fazlasından sorumlu olmadığımız müjdesi veriliyor.

Bizlere Miracı yaşatacak üçüncü hediye ise Peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi Vesellem), "gözümün nuru dediği" namazdır. Evet, dinin direği, cennetin anahtarı olan namaz müminin yükselişi yani miracıdır.

İnsanların arasından sıyrılıp yüceler yücesinin huzuruna miraca çıkmaktır namaz. Derdini alemlerin Rabbine arz etmenin adıdır namaz.

Miracı anlamak istiyorsak bu geceden başlayarak her namaza durduğumuzda Peygamberin miracını düşünelim. Her namazın miraca yükseliş olduğu bilinciyle huzura duralım. Ve yine iftitah tekbirinde dünyayı ve dünyalıkları geride bırakıp bindiğimiz Burak'la yükselelim. Kısaca bu geceyi öyle bir değerlendirelim ki, bundan sonraki namazlarımız bundan önceki namazlardan çok daha farklı olsun.                                                                                             

Miracla Hazreti Ebubekir'in imanını kuşanmak

Kuluna böyle bir mucizeyi yaşatan Allah, inkârcılara karşı Resulünü yalnız bırakmamış Mescid-i Aksa'yı gözlerinin önüne getirmiş. Müşriklerin Mescid-i Aksa hakkındaki tüm sorularını doğru bir şekilde yanıtlamasına rağmen inkârcılar inatlarından vazgeçmemişti. Fakat Hazreti Ebubekir'in tavrı Müminin böyle konulardaki tavrının nasıl olması gerektiğini bizlere öğretmişti.

Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem), yaşadıklarını akılları gözlerine inmiş müşriklere anlatınca böyle bir hadisenin yaşanmasının imkânsız olduğunu ileri sürerek inkâr etmişlerdi. Hatta inkârla yetinmemiş Peygambere (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hakaret etmiş imanları zayıf bazı Müslümanları da şüpheye düşürmeyi başarmışlardı.

İnanılması güç böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyen Ebu Cehil de, hemen Hazreti Ebubekir'e koşmuş ve ne diyorsun arkadaşın şimdi de bir gecede Kudüs'e gittiğini söylüyor daha da onu savunmaya devam edecek misin? Diyerek Hazreti Ebubekir'den inkâr etmesini beklemişti. Ancak sadık dost "Bunu o söylüyorsa doğrudur" diyerek inkarcının hevesini kursağında bırakmış bizlere de imanın nasıl olması gerektiğini öğretmişti. Bu tavrıyla Sıddık unvanını alan Hazreti Ebubekir bizlere de imanın nasıl olması gerektiği dersini vermişti.

Bu geceyi nasıl değerlendirelim

Aslında Peygamber ve sahabelerden bu geceye özel bir ibadet rivayet edilmemiştir. Ancak bizler bu gecenin ve bu gecede gerçekleşen İsra ve Mirac hadisesinin önemini düşünüp bu geceyi değerlendirebiliriz ancak ibadet ve zikirlerimizi bu geceye has kılmamalıyız. Belki bundan sonraki yaşamımızdaki değişimin başlangıcını bu geceden başlatabiliriz.

Bu ve diğer fırsat gecelerini kısaca şöyle değerlendirebiliriz:

- İbadetlerimize öncelikle hayatımızın muhasebesini yaptıktan sonra samimi bir tövbe ile başlamalıyız.

- Miracın hediyesi ve müminin miracı olan namazı kılarak gecemizi değerlendirebiliriz. Ama öncelikle varsa kazalarımızı yoksa gece ve nafile namazları kılmalıyız.

- Bol bol Kur'an okumalıyız. Özelliklede İsra olayına işaret edilerek başlanan İsra süresini mealiyle beraber okumaya gayret edelim. Müslüman olarak, ilk fırsatta bu sürenin 23-39'üncü ayetlerinin mealini büyük bir dikkatle okuyarak bu emirleri yerine getirme gayretinde olmalıyız.

- Mirac gibi fırsat gecelerini vesile edip gündüzlerini oruçlu geçirebileceğimiz gibi Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan sünnet oruçlarını da tutabiliriz.

- Başta anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizin hal ve hatırını sorup onlara yalnızlıklarını unutturmalıyız. Bir telefonla dahi olsa sıla-i rahim çerçevesinde yakınlarımızı sormalıyız.

- Aramızda küslük olanlar varsa küslüklere son verme amacıyla adım atmak da bu gece yapabileceğimiz salih ameller kapsamındadır.

- Çevremizde tanıdığımız ihtiyaç sahipleri varsa yapacağımız yardımlarla onları sevindirmeliyiz. (İLKHA)Bu haberler de ilginizi çekebilir