• DOLAR 32.843
  • EURO 35.222
  • ALTIN 2443.389
  • ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 memur alımı yapacak! Peki başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı alım ilanına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak.

Başvuru Genel Şartları Neler?
îlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 mcı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türkiye vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)    ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

2.    Başvuru Özel Şartları Neler?
a)    İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarım taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunlan için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç kanuna, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
f)    Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

İlan ayrıntıları için tıklayınız...

Bu haberler de ilginizi çekebilir