• DOLAR 32.226
  • EURO 35.003
  • ALTIN 2425.361
  • ...
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 10 memur alımı yapacak! Peki şartlar neler? İşte ayrıntılar...
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı yayımladı. Yaymlanan personel alım ilanında 10 memur alınacağı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Başvuru genel şartları neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türkiye vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

g) Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.

Başvuru ayrıntıları neler?

 a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ,ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 20/11/2023 – 24/11/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:4 ‘te bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)

a) Elektronik ortamda yapılan başvurular istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Genel Müdürlüğümüzün insankaynaklari@teski.gov.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir.

b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu haberler de ilginizi çekebilir