• DOLAR 32.361
  • EURO 34.46
  • ALTIN 2438.652
  • ...
Halkı Enflasyona Ezdirmeyin  ZAMLARI GERİ ÇEKİN
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

ABDUSELAM ALTUN – DOĞRUHABER

HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, partisinin iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Geçtiğimiz günlerde elektriğe ve doğal gaza "sessiz sedasız zam" yapıldığını belirten Ramanlı, evlerde yüzde 20, sanayide ise yüzde 50 oranında yapılan zammın, halkın hayatını daha da zorlaştıracağını vurguladı. Ramanlı, "Resmi rakamlar baz alındığında bile tüketici enflasyonunun yüzde 100’e yaklaştığı, üretici enflasyonunun ise yüzde 150’lere ulaştığı bu süreçte yapılan bu zamlarla enflasyonun daha da artacağı muhakkaktır." dedi. Sanayide kullanılacak elektrik ve doğal gaza yapılan yüksek zamların, maliyetleri artıracağını ve bunun pek tabii olarak ürünlerin satış fiyatına yansıyacağını belirten Ramanlı, ayrıca yükselen fiyatların vatandaşın alım gücünü düşüreceğini, bunun da beraberinde üretimi tehdit edeceğini kaydetti.

"ZAMLAR DERHAL GERİ ALINMALI"

Ramanlı, "Üretimin zorlaşması ve tedarik sıkıntısının baş göstermesi ile sorunlar daha da büyüyecektir. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe de zam yapıldığı için tarımsal ürünlerin de fiyatları artacak ve bu zamlar dönüp dolaşıp yine vatandaşın cebini yakacaktır." ifadelerini kullandı. Ramanlı, "Enerji fiyatlarına getirilen zamlarla birlikte üretici fiyatlarında oluşan artışa ilgisiz kalınmamalıdır. Halk, zam üstüne gelen zamlarla adeta enflasyona ezdirilmektedir. Hükümet enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi öncelemeli, buna uygun adımlar atmalıdır. Yeni bir zam furyasını tetiklemesi muhtemel olan bu zamlar derhal geri alınmalıdır. " çağrısında bulundu.

"FAİZE DAYALI KAPİTALİST EKONOMİ MODELİ ARTIK TERK EDİLMELİ"

TÜİK verilerine göre ekonominin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü aktaran Ramanlı, bu büyümede sermaye sahiplerinin kâr rekorları kırarken işçi ücretlerinin büyümedeki payının düştüğünü kaydetti. Açıklanan rakamlara göre iş gücü ödemelerinin katma değer içindeki payı geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 32 iken bu yıl yüzde 25’e düştüğünü söyleyen Ramanlı, "Açlık ve yoksulluk sınırlarının sürekli yükselmekte ve her geçen gün daha fazla kişi bu sınırların altında kalan bir gelirle geçinmek zorunda kalmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderek derinleştiği bir ortamda enflasyon, kur şokları, tedarik sorunları eşliğinde baş gösteren ekonomik krizler kitleleri daha fazla mağdur ederken sermaye sahiplerinin kâr rekorları kırması ise düşündürücüdür. Gelişmiş ülkelerde işgücü piyasasında bir istisna olan asgari ücret uygulamasının Türkiye’de adeta kural haline gelmesi, işgücü ödemelerindeki düşüşün başlıca nedenlerinden biridir. Sermaye düşmanlığı yapılmadan ama aynı zamanda alın terine de hak ettiği değerin verilmesi gerekir. Neredeyse her on yılda bir ekonomik kriz çıkararak zengini daha fazla zenginleştiren, fakiri ise daha fazla fakirleştiren faize dayalı kapitalist ekonomi modeli artık terkedilmelidir." diye konuştu.

"SOSYAL KONUT İHTİYACI HAD SAFHAYA ÇIKMIŞTIR"

Türkiye'deki konut ihtiyacına ve sosyal konut projelerine değinen Ramanlı, şunları söyledi: Türkiye’de toplam nüfus 85 milyona dayanmış ve hane halkı büyüklüğü 3,23 olarak ölçülmüştür. Yani her evde ortalama 3-4 kişinin yaşadığı düşünüldüğünde ülkede yaklaşık 26 milyon eve ihtiyaç vardır. Türkiye’de var olan konut sayısı ise 26 milyonun oldukça üzerindedir. Ancak buna rağmen Türkiye’de ev sahibi olanların oranı yüzde 58'dir. Nüfusun geri kalan yüzde 42’si ise kiracıdır. Ülkemizde dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut ihtiyacı had safhaya çıkmıştır. TOKİ tarafından üretilen konutlar ise ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Kaldı ki TOKİ tarafından üretilen sosyal konutlardan dar gelirliler yerine daha çok üst gelir grubundaki vatandaşlar yararlanmaktadır. Ödeme güçlüğü çeken dar gelirli vatandaşlara ya makul ödeme seçenekleri ile konut yapılmalı ya da devlet yoksul ailelere düzenli olarak kira yardımı yapmalıdır. Sosyal devlet olmanın gereği budur.

"DAR GELİRLİ AİLELERE ÖĞRENCİ BAŞINA MUTLAKA AYRICA DESTEK VERİLMELİ"

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının hem öğretmenler hem öğrenciler hem de veliler için hayırlı olmasını temenni eden Ramanlı, ancak yeni eğitim-öğretim döneminin pek çok sorun ve sıkıntıyla birlikte başlayacağını ifade etti. Ramanlı, "Ekonomik krizin vatandaşın belini büktüğü bu dönemde, öğrenci okutan vatandaşın beli iki kat bükülmektedir. Her ne kadar adına 'zorunlu ve parasız eğitim' denilse de başta servis ücretleri ve kırtasiye giderleri olmak üzere mevcut eğitim sistemi, velilerin üzerine çok büyük bir ekonomik yük bindirmektedir. Yaşanan derin ekonomik kriz karşısında; zorunlu ve 'parasız' eğitimin bir gereği olarak bütün ailelere servis desteğinde bulunulmalı ve kırtasiye yardımı yapılmalıdır. Özellikle de birden fazla öğrenci okutan dar gelirli ailelere öğrenci başına mutlaka ayrıca destek vermelidir." dedi. Ramanlı, "Sözleşmeli veya ücretli öğretmenler kadroya geçirilmeli, öğretmen açığının kapatılması için de yeteri kadar kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır. Okullara yapılacak eğitim ödeneği, ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalıdır. Bu yıl öğrencilere yardımcı kaynak verileceğini açıklayan Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yeteri kadar yardımcı kaynak vermeli ve okullar bu konuda denetlenmelidir." diye ekledi.

AF TARTIŞMALARI  

Son günlerde gündeme getirilen af meselesinin kamuoyunda ciddi bir beklenti oluşturduğunu söyleyen Ramanlı, "Hukuk ve ceza infaz düzeni maalesef suç işlemenin engellenmesi ve suç işleyenlerin ıslah edilmesi bağlamında etkisizdir. Kişilerin ikinci kez suç işlemesi oranı gelişmiş ülkelerdeki oranların oldukça üzerindedir. Bu yüksek oranlar, cezaevlerinin ıslah edici olmaktan uzak olduğunu, kışkırtıcı hatta ifsat edici bir fonksiyon icra ettiğini göstermektedir. Zaten caydırıcı etkisi az olan infaz hukukunun adli suçlara yönelik düzenli aralıklara çıkarılan örtülü aflarla sekteye uğratılması toplumun faydasına olmamıştır. Kaldı ki adli suçlarda kişilerin kişilere karşı işlediği suçlar söz konusudur. Bu suçlarda devletin af yetkisini kullanmak gibi yetkisinin olmaması gerekir." şeklinde konuştu. Ramanlı, şu çağrıda bulundu: Af konusunda süreç titizlikle yürütülmeli, siyasi ranta kurban edilmemelidir. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affetme yetkisine sahiptir. Vatandaşa karşı işlenen suçu affetme yetkisi ise devlete değil, suçtan mağdur olan insanlara aittir. Af, mağdurun rızası şartına bağlanmalıdır. Geçmişte olduğu gibi suç ve ceza ayırımına gidilerek mahkûmlar arasında eşitsizliğe neden olunmaması, adli suçları af kapsamına alıp devlete karşı işlendiği gerekesiyle siyasi suçlara af çıkarılmaması gibi bir hataya tekrar düşülmemelidir.

IRAK'TAKİ SİYASİ KRİZ

Irak'ta yaşanan siyasi krize değinen HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Irak'tan halkın 40 yıl Baas Rejimi altında kimyasal silah dâhil her türlü silahlarla katliamlara uğradığını, acı, yoksulluk ve zulmün her türlüsünü gördüğünü vurguladı. Irak'ın, 2003 yılından başlayarak uzun yıllar boyunca ABD’nin işgalini fiili olarak yaşadığını hatırlatan Ramanlı, "İşgalciler tarafından Ebu Gureyb zindanlarında onur ve şahsiyeti ayaklar altına alınan halk, ABD bombardımanlarında bir milyondan fazla insan katledilmiş, milyonlarca kişi ise mülteci durumuna düşmüştür. ABD işgalinin büyük oranda sona ermesi ve yönetimin Iraklıların eline geçmesi, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönündeki umutları yeşertmiştir. Ancak yapılan son seçimlerde hiçbir partinin ülkede tek başına hükümeti kurmaya yetecek oyu alamaması siyasi bir krize dönüşmüştür. Koalisyon için partilerin bir araya gelmemesi ve yönetimde boşluk oluşması sonucu ülke bir kaos halini yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak geçen hafta içerisinde gerçekleşen protesto ve yürüyüşlerde çıkan olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmiştir."  Ramanlı, "Irak’taki tüm siyasi aktörler geçmiş acı olaylardan ders çıkarmalı, Irak ortak paydasında bir araya gelmelidir. İslam Coğrafyasının huzur ve barışı Irak’ın huzur ve barışından bağımsız değildir. Buradan doğacak bir iç savaş, sadece Irak ile sınırlı kalmayacak, pusuda bekleyen dış güçlere de imkân ve fırsat verecektir. Bütün taraflar, aralarındaki ihtilaf ve sorunları şiddete başvurmadan diyalog ve uzlaşı yoluyla çözüme kavuşturmalı, huzur ve istikrarın hâkim olması için çaba sarf etmelidir." dedi.

BM’DEN UYGUR RAPORU 

Birleşmiş Milletler'in (BM son raporunda Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara karşı "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunmakla suçladığını belirten Ramanlı, bölgedeki kamplarda ve hapishanelerde azınlıklara fiziksel ve psikolojik işkence yapan, Müslüman ailelere yönelik kültürel ve dinî asimilasyon politikası yürüten Çin, dünya genelinde hak ettiği tepkiyle karşılaşmamaktadır. Çin’in uluslararası kuruluşlar üzerindeki hegemonyasının bir sonucu olarak Çin hükümetinin ortaya koyduğu zulümleri konu alan raporun yayımlanması bile defalarca ertelenmiştir." dedi. Ramanlı, "Ekonomik ve siyasi menfaatler uğruna yıllardır bu zulme karşı sesini yükseltmeyen uluslararası kuruluşlar ve ülkeler bugün Doğu Türkistan’daki Müslümanların yaşadığı baskı, zulüm ve asimilasyondan sorumludur. Asya’da etnik ve Müslüman azınlıklara karşı soykırım gerçekleştiren Çin’e karşı somut yaptırımlar hayata geçirilmedikçe bu zulmün sona ermesi mümkün değildir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu, Doğu Türkistan halkıyla dayanışmaya ve bu zulmü bitirmek için gayret göstermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Bu haberler de ilginizi çekebilir