• DOLAR 32.244
  • EURO 34.883
  • ALTIN 2423.878
  • ...
Su ve atıksu istatistikleri açıklandı
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

TÜİK, su ve atıksu istatistikleri kapsamında Türkiye'deki; 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm faal termik santrallerden, altyapısı tamamlanmış tüm Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne referans yıl için üretim beyan eden maden işletmelerinden ve tüm belediyelerden veri derlendiğini belirtti.

Köy şebeke ve arıtma tesislerine ait bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınarak köylerin su ve atıksu miktarları tahmin edildiği belirtilen TÜİK açıklamasında, belediye ve köylerde içme suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen su ve kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarları kapladığı ifade edildi.

Su kaynaklarından 18,2 milyar m3 su çekildi

Belediye ve köylerde içme/kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak; imalat sanayi işyerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2018 yılında su kaynaklarından 9,5 milyar m3'ü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 17,5 milyar m3 su çekildi. 2020 yılında ise su kaynaklarından 9,8 milyar m3'ü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar m3 su çekildi.

Çekilen suyun 2018 yılında yüzde 56,2'si denizden; yüzde 22,9'u yeraltı ve yüzde 20,9'u yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,8'i tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında ise yüzde 56'sı denizden; yüzde 22,5'i yeraltı ve yüzde 21,5'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 44'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında denizden çekilen suyun yüzde 93,9'u soğutma amaçlı temin edildi.

Su kaynaklarından 2018 yılında çekilen toplam suyun yüzde 44,9'u termik santraller, yüzde 35,3'ü belediyeler, yüzde 15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,2'si köyler, yüzde 1,4'ü maden işletmeleri ve yüzde 0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi; 2020 yılında ise çekilen toplam suyun yüzde 45,4'ü termik santraller, yüzde 35,6'sı belediyeler, yüzde 14,2'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,3'ü köyler, yüzde 1,5'i maden işletmeleri ve yüzde 1'i OSB'ler tarafından temin edildi.

Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun 2020 yılında yüzde 80,9'u belediyeler, yüzde 7,8'i imalat sanayi işyerleri, yüzde 5,2'si köyler, yüzde 4,7'si maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1.4'ü termik santraller tarafından temin edildi.

Alıcı ortamlara 15,3 milyar metreküp atıksu deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar m3'ü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 76,6'sı denizlere, yüzde 19,3'ü akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 1'i foseptiklere, yüzde 0,4'ü göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atıksuyun yüzde yüzde 80,5'i soğutma suyundan oluştu.

2018 yılında toplam atıksuyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 30,8'i belediyeler, yüzde 14,7'si imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi; 2020 yılında ise toplam atıksuyun yüzde 52,2'si termik santraller, yüzde 30,9'u belediyeler, yüzde 13,4'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,7'si arıtıldı

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında deşarj edilen atıksuyun yüzde 62'sini soğutma suları, yüzde 38'ini ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun yüzde 79,7'si arıtıldı.

Nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98,6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 98,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 99,3'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.

Nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 90,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 91,1'ine, köy nüfusunun ise yüzde 59,1'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi.

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74,5'inin atıksuları arıtıldı. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 77,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 13,1'inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74'ünün atıksuları arıtıldı.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,5 milyar metreküp su çekildi

Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 389 belediyenin 1 387'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun yüzde 40,9'u barajlardan, yüzde 29,3'ü kuyulardan, yüzde 15,6'sı kaynaklardan, yüzde 10,1'i akarsulardan ve yüzde 4'ü göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Belediyeler tarafından 5 milyar metreküp atıksu deşarj edildi

Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 1 389 belediyeden 1 362'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5 milyar m3 atıksuyun yüzde 49,2'si akarsuya, yüzde 38,5'i denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,3'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,1'i arıtıldı

Kaynaklardan çekilen toplam 6,5 milyar m3 suyun 3,9 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 93,1'ine konvansiyonel, yüzde 6,7'sine gelişmiş, yüzde 0,2'sine ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atıksuyun yüzde 87,9'u arıtıldı

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5 milyar m3 atıksuyun 4,4 milyar m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 50,7'sine gelişmiş, yüzde 27,1'ine biyolojik, yüzde 21,9'una fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun yüzde 46,4'ü akarsuya, yüzde 42,8'i denize, yüzde 3'ü baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,2'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Belediyeler tarafından arıtılan atıksuyun yüzde 1,6'sının sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 246 litre ve İzmir için 221 litre olduğu tespit edildi.

Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 189 litre olarak hesaplandı

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 248 litre, Ankara için 151 litre ve İzmir için 174 litre olduğu tespit edildi. (İLKHA) Bu haberler de ilginizi çekebilir