• DOLAR 15.865
  • EURO 16.896
  • ALTIN 938.186
  • ...
Türkiye ve Türkmenistan görüşmeleri sonrasında ortak bildiri yayımlandı
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, stratejik özellik taşıyan ve sarsılmaz dostluk, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan ikili ilişkilerin yüksek düzeyinden memnuniyetlerini kaydetti.

İki devletin kardeş halklarının tarihî ve kültürel ortaklığına dayanan stratejik iş birliğini tüm alanlarda geliştirmeye ve güçlendirmeye bundan böyle de devam etmeyi amaçladıkları beyan edildi.

İkili iş birliğinin bundan böyle de etkin şekilde ilerletilmesinin, küresel barış, istikrar ve iki ülkenin ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesine hizmet edeceği üzerinde hemfikir olduklarını açıklayan iki lider, uluslararası siyasetin temel konularına ilişkin benzer bakış açılarının mevcut olduğunu memnuniyetle vurgulayarak, küresel platformda karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin daha da ilerletilmesini amaçladıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, Türkiye ve Türkmenistan'ın üye oldukları uluslararası ve bölgesel örgütler bünyesindeki çabalarında eşgüdümün yararını vurgulayarak, küresel meselelerin çözümünde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, küresel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların rolünün önemine işaret etti.

Devlet Başkanları bu çerçevede, Türkmenistan'ın gözlemci olarak iştirak ettiği Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirvesi'nin başarısından duydukları memnuniyeti ifadeyle, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde çok taraflı iş birliklerini daha da geliştirme hususunda mutabık kaldı.

İki lider, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki verimli ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin iki ülkenin halklarının uzun vadeli çıkarlarına olduğu kadar, küresel ile bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına da hizmet ettiğine inandıklarını beyan etti.

Terörizm, aşırıcılık, düzensiz göç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı dolaşımı, sınıraşan organize suçlar ile uluslararası güvenliğe yönelik diğer tehditlerle mücadelede gerek ikili düzeyde gerek uluslararası örgütler nezdinde iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Devlet Başkanları, Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ticârî-ekonomik iş birliğinin genişletilmesinin önemini belirtti.

Ekonomik İş Birliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu'nun işlevselliği

Bu çerçevede iki lider, yüksek katma değerli ürünlerin de ticâreti yoluyla karşılıklı ticâret hacminin daha da artırılmasının önemini teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, ikili ilişkilerin öncelikli olarak ticârî-ekonomik ve ulaştırma-komünikasyon alanlarında geliştirilmesine yönelik koordinasyon mekanizması niteliğindeki Ekonomik İş Birliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu'nun işlevselliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Liderler, girişimciler için elverişli ekonomik, mâlî ve hukukî şartların oluşturulmasının, ürün ve hizmetlerini dünya pazarlarına sunma imkânlarının artırılmasının, iki ülke iş çevreleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek İş Forumlarının düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Bu çerçevede Devlet Başkanları, karşılıklı yatırımların ekonomik iş birliğinin temel unsurlarından birini teşkil ettiğini ayrıca vurgulayarak, bundan sonra da ortak fayda temelinde yatırımları karşılıklı olarak desteklemeye, korumaya ve teşvik etmeye hazır olduklarını beyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ulaştırma ve transit geçişlerde etkin iş birliğinin derinleştirilmesinin, ülkeler ve bölgeler arasında uluslararası ticaretin artırılması açısından öncelikli önemi haiz olduğunu teyit etti. Devlet Başkanları bu çerçevede sivil havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini de vurguladı.

İki ülkenin çıkarlarına hizmet eden önemli projeler desteklenmeye devam edecek

İki lider, "Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye" ulaştırma koridoru projesi başta olmak üzere, ulaştırma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden önemli projeleri, ayrıca Hazar geçişli Doğu-Batı Uluslararası Orta Koridor ulaştırma güzergâhı çerçevesindeki projeleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini beyan etti.

İki ülke sınırlarından geçen uluslararası ulaştırma yollarının rekabet gücünün ve cazibesinin artırılması amacıyla Devlet Başkanları, dış ticarete konu malların transit taşınmasına ilişkin ücretlerin bundan böyle de uyumlaştırılmasına ve uygun şartların sağlanmasına yönelik karşılıklı çıkarlara dayalı düzenli iş birliğini devam ettirmeye hazır olduklarını bir kez daha teyitle, 15 Kasım 2017 tarihli Transit ve Ulaştırma İş Birliğine İlişkin Anlaşmanın (Lapis Lazuli Güzergâhı Koridoru) fiiliyatta hayata geçirilmesinin önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, beşerî alanda iş birliğine ayrıca önem vererek, ilgili kurumlar, kültür ve sanat alanı çalışanları, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkilerin önemini belirtti. Bilim ve teknik, spor ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Liderler, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, sağlık çalışanlarının eğitimi, aşı, ilaç ve diğer tıbbi malzemenin üretimi ile tedariki konularında kurumlar arasında karşılıklı eylem ve iş birliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

Devlet Başkanları, ikili iş birliğinin hukukî altyapısının geliştirilmesi ve genişletilmesinin gerekliliğine işaret ederek, bu çerçevede, ziyaret kapsamında imzalanan ikili hükümetler arası ve sektörler arası belgelerin önemine dikkati çekti.

Söz konusu belgeler, Türkiye ile Türkmenistan arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesine hizmet edecek. (İLKHA)Bu haberler de ilginizi çekebilir