• DOLAR 32.814
  • EURO 35.636
  • ALTIN 2529.621
  • ...
SON DAKİKA
Bazı kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı kararıyla silah taşıyabilmesi hukuka uygun mu?
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da 2019'da yapılan değişikliklerin, Cumhurbaşkanına, silah taşıyabilecek kişilerin belirlenmesi konusunda ucu açık, kullanım esasları öngörülmeyen bir yetki tanıdığını, yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, anılan kanun değişikliklerinin anayasaya aykırı olmadıklarına hükmetti ve iptal istemlerini reddetti.

Anayasa Mahkemesinin kararında, söz konusu kanunun, Cumhurbaşkanlığı kararıyla devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensuplarının ateşli silah taşıyabilmesini ya da iş yerlerinde bulundurabilmesini öngördüğü ifade edildi.

6136 sayılı kanunun çeşitli maddelerinde kimlerin ateşli silah bulundurma ve taşıma yetkisine sahip olacağının belirlendiği ifade edilen kararda, Cumhurbaşkanına da takdir yetkisinin tanındığı anımsatıldı. Anayasada ateşli silahların bulundurulması ve taşınması yetkisine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı bildirilen kararda, bu konudaki izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin de kanun koyucuda olduğu aktarıldı.

İptali istenen kanunda, kimlere silah taşıma ve bulundurma yetkisi verileceğinin hem kişiler hem de idare yönünden kuşkuya yer vermeyecek şekilde düzenlendiği ifade edilen kararda, "Kuralın hukuk devleti ilkesiyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan ve terör örgütleriyle iltisaklı olanlar hariç en az bir dönem muhtarlık veya belediye başkanlığı yapmış kişilerin silah bulundurma ve taşıma yetkisini düzenleyen kanundaki değişikliği de anayasaya uygun buldu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu maddede geçen "Milli Güvenlik Kurulunca" ifadesini ise iptal etti.

İlgili maddede şunlar yer alıyor:​​​​​​​

"Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç olmak üzere en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış bulunanlar taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler."

Bu haberler de ilginizi çekebilir