• DOLAR 8.326
  • EURO 9.894
  • ALTIN 484.502
  • ...
Ceza infaz kanununda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanun maddesinde yapılan değişikliğe göre, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine , "Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususlarında görevli ve yetkilidir." fıkrası eklendi.

 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57. maddesinin ikinci ve yedinci fıkrasında yer alan "mahkeme veya hâkim" ibareleri "infaz hâkimi" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "mahkeme" ibaresi   "infaz hâkimi" şeklinde değiştirildi.  Maddenin beşinci fıkrasına "dayanılarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "infaz hâkimliğince" ibaresi eklendi.

Maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil gideri alınmayacak

Bulundukları ceza infaz kurumundan, başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerden, "Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri" maddesinde "çocuk hükümlüler" istisna tutuluyordu.

Kanun maddesine "Çocuk hükümlüler ile 'maddi durumunun yetersiz olduğunu belgelendiren hükümlüler' bakımından bu fıkranın (b) bendi uygulanmaz." maddesi eklendi.

Hükümlülere e-posta imkânı

5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.

"Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilir. "Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilir."

Hükümlülerin ziyaret saati bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı

5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir saatten fazla" ibaresi "bir buçuk saatten fazla" şeklinde değiştirildi. (İLKHA)

 Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir