• DOLAR 6.81
  • EURO 7.59
  • ALTIN 381.513
  • ...
Âlimlerden Tarihi Çağrı: MEDENİYETİMİZİ YENİDEN İNŞA EDELİM

HABER MERKEZİ

Âlimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki âlimlerin katılımıyla ‘’4’üncü Âlimler Buluşması” Diyarbakır’da İTTİHADUL ULEMA Genel Merkezi›nde gerçekleştirildi.

2 gün 4 oturum şeklinde gerçekleşen buluşmaya; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den çok sayıda âlim, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

2 gün süren konferansta sırasıyla İTTİHADUL ULEMA Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Molla Abdulkuddüs Yalçın, Irak Kürdistan’ından İmam ve Hatip Molla İmad Guwani, İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Suat Yaşasın, Akademisyen Dr. Abdurrezzak Xelife, Suriye Kürdistan’ı âlimlerinden Şeyh Muhammed Zahid Haznewi, Komela İslami Alimler Birliği Başkanı Molla Mahmud Azadi, SDAM Başkanı Dr. Abdulkadir Turan, Davet ve İslam Hareket’inden Mele Resul, Dar-ul Beyan Müessesesi Müdürü Yasin Ahmed, Akademisyen Prof. Dr. İmad Muhammed Kerim, İTTİHADUL ULEMA üyesi Müfit Yaray sırasıyla birer konuşma gerçekleştirdi.

Programda ayrıca HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği’nin göndermiş olduğu mesajlar da okundu.

ÂLİMLER TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Hazreti Muhammed Mustafa’ya, ehli beytine, ashabına ve onların yolunu sürdüren tüm müminlere salat ve selam olsun. 19-20 Ekim 2019 (20-21 Safer 1441) tarihinde gerçekleştirdiğimiz 4. Alimler Toplantımız Allah Azze ve Celle’nin inayetiyle başarıyla tamamlanmıştır. Değerli alimler, önemli şahsiyetler katılım sağladılar. Tebliğlerin sunulmasından ve bunlarla ilgili mülahazalardan sonra aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalınmıştır:

ADALET TEMELİNDE ÇÖZÜLME YEN SORUNLAR EMPERYALİSTLERİN ÜMMET COĞRAFYASINA YERLEŞMELERİNE ZEMİN HAZIRLIYOR

1- İslam ülkelerinde yaşayan halkların mevcut sorunlarının adalet temelinde çözülememesi nedeniyle sorunlar büyümekte, emperyalistlerin ümmet coğrafyasına yerleşmelerine, aramızdaki ihtilaflardan yararlanarak Müslümanların kanlarını akıtmalarına ve zenginliklerimizi talan etmelerine zemin hazırlamaktadır.

İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ HALKIN MASLAHATINI GÖZETSİN

2-İslam ülkelerinin yöneticilerine Allah’ın emir ve nehiylerine riayet edip halklarının maslahatını gözeterek kararlarında dış güçlerin etkisinde kalmadan bağımsız davranmaları çağrısında bulunuyoruz.

ALİMLER TOPLUMA REHBERLİK ETMELİ

3-Alimlerin görevi Asr-ı Saadet’te olduğu gibi Allah Teala’nın emirlerine ve Resul-i Ekrem’in sünnetine tutunarak hayatın muhtelif alanlarında topluma rehberlik etmek ve sorunların çözümünde etkin bir katkı sunmaktır.

ALİMLER VE MEDRESELER SORUMLULUK ÜSTLENMELİ

4-İslam medeniyetinin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi için alimler ve medreseler sorumluluk üstlenmeli ve bu konuda projeler üretmelidirler. 

VASAT BİR TOPLUM İÇİN ALİMLER GAYRET GÖSTERMELİ

5-Toplumun uçlara savrulmaması ve hem inanç olarak hem amel olarak vasat çizgide kalması için alimler gayret göstermeli; fer’i meselelerdeki tartışmalarla toplumu ayrıştırmamalı bilakis toplumsal barışın tesisinde öncü olmalıdırlar.

KADIN VE AİLE İFSADINA KARŞI DURULMALI

6-Müslüman halkların en önemli ayırıcı vasfı aile dayanışmasıdır. Bundan dolayı ümmetin alimlerine kararlı ve azimli çalışmalarla İslam toplumunun ifsadına özellikle de kadın ve gençlerin ifsadına karşı durmaları çağrısında bulunuyoruz. Alimler, medreselerle beraber gençlerle buluşmalı, beklentilerini karşılamalı ve güçleri nispetinde sorunlarını çözmelidirler.

MEDRESELERDE YENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR

7-Medreselerimizin geleneksel yapısı ihmal edilmeden ama günümüz insanının ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak topluma önderlik edecek bir nesil yetiştirmeye elverişli yeni bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Bunun için bir komisyon kurulmalıdır.

KADINLARIN EĞİTİMİ ERTELENMEMELİ

8-Kadınlar, ümmetin önemli parçasını oluşturmaktadırlar. Onların eğitimi, yetiştirilmesi, değerlerinin takdir edilmesi ve Allah Teala’nın onlara verdiği konuma yerleştirilmeleri ertelenemeyecek zorunlu bir vecibedir.

ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞTA OKUMAYA VE MEDRESEYE YÖNLENDİRİLMELİ

9-Çocuklar küçük yaşta okumaya ve medreseye yönlendirilmeli ve onlar için yaşlarına uygun bir eğitim modeli oluşturulmalıdır. İslami ilimlerin bitirilmesinden sonra öğrenciler ilgilerine ve kabiliyetlerine uygun ihtisas alanlarına yönlendirilmeli ve bu alanlarda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Bu hedefe ulaşmaları için de onlara lazım olan araç ve imkanlar hazırlanmalıdır.

YENİ İLETİŞİM ARAÇLARINDAN İSTİFADE EDİLMELİ

10-Yeni iletişim araçları, yaşadığımız çağın zaruri ihtiyaçları haline gelmiştir. Bu sebeple alimler ve medreseler ilgili araçlardan gerektiği şekilde istifade etmelidirler. Bu istifade sağlanırken zararlarından da korunulmalıdır.

İSLAMİ DAVETE ÖZEL BİR ÖNEM GÖSTERİLMELİ

11-İslam’a davet görevi zorunlu dini bir vecibedir. Bu sebeple alimlerin ve medreselerin bu göreve özel bir önem göstermelidirler. Bununla beraber bu davet görevi basiret, hikmet ve güzel öğütlerle yapılmalı ve Allah Teala’nın emir buyurduğu gibi bu alandaki mücadele en güzel şekilde yapılmalıdır.

GENÇLERİN BATIYA GÖÇ ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

12-İslam dünyasında yaşanan savaşların yanı sıra adaletsizlik, ekonomik yetersizlik ve mahrum edici bir haksızlık sebebiyle gençlerimiz batıya göç etmektedirler. Ülkelerimizde toplumsal barışı tesis ederek, zulmü ortadan kaldırarak ve gençlere iş imkanları oluşturarak herkesi bu göçün önüne geçmek için mücadeleye çağırıyoruz. Bu mücadele verilmeli ki gençlerimizin batı düşüncesine kaymaları engellenip fikren sapmaları önlenmiş olsun.

Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir