'Kulum bana ancak nafilelerle yaklaşır'

'Kulum bana ancak nafilelerle yaklaşır'

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu ki:

“Teheccüd namazı da bu yolun zarûriyyâtındandır. Bir zaruret olmadıkça terk etmemeye gayret etmek lazımdır.

Gecenin sonunda uyanabilmek (o vakti ihya etmek) için yatsı namazını kılıp faydasız şeylerle meşgul olmadan gecenin evvelinde hemen uyumak lazımdır.

Bu vakitte istiğfar ve tevbe etmek, iltica ve tazarruda bulunmak, isyan ve günahlarını hatırlamak, noksanlarını ve ayıplarını hatırlamak, ahiret azabından ve ebedî azaptan korkmak ganimet bilinmelidir. Allah-u Teâlâ'dan af ve mağfiret istemeli ve yüz defa “Estağfirullâhe'l-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyu'l-kayyûm ve etûbu ileyhi sübhânehû” kelimelerini kalben teveccüh ederek diliyle söylemelidir.

Bu istiğfarı ikindi namazını kıldıktan sonra da -abdestli veya abdestsiz- yüz defa aynı şekilde hiç ihmal etmeden söylemelidir. Hadis-i şerifte  “Amel defterinde çok istiğfar bulunan kimseye müjdeler olsun!” buyrulmuştur.

Eğer kuşluk namazını kılmak mümkün olursa bu çok büyük bir nimettir. İki rek'at bile olsa devamlı olarak bunu kılmaya gayret etmelidir. Kuşluk namazı, teheccüd namazı gibi en fazla on iki rek'attir. Vaktin ve hâlin icabına göre kılınanı da ganimettir.

Her farz namazdan sonra Âyet'el Kürsî'yi okumaya gayret edilmelidir. Hadis-i şerifte “Kim her farz namazdan sonra Âyet'el Kürsî'yi okursa cennete girmesine yalnız ölüm mâni olur.” buyrulmuştur.

Yine beş vakit farzdan sonra otuz üç kere ‘Sübhânallâh', otuz üç kere ‘Elhamdülillâh' ve otuz üç kere de ‘Allah-u Ekber' deyip adet yüze tamam olması için de bir kere ‘Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ küll-i şey'in kadîr' denilmelidir.

Yine her gün ve gece, yüz defa “Sübhânallâhi ve bi-hamdihî” demeye devam edilmelidir. Zira bunda çok büyük sevab vardır.” (Mektubât-ı İmâm-ı Rabbânî, 3/17) 

 

En Çok Okunanlar