İbadet İle Allah'a Yakınlaşma

İbadet İle Allah'a Yakınlaşma

Bilesin ki, Allah (cc)'a ibadet etmek bütün iyiliklerin toplamıdır. Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'in bir çok ayetinde kulları buna teşvik etmiş, insanları nefislerin karanlıklarından çıkarıp Allah (cc)'ı tanımanın aydınlığına kavuşsunlar ve Allah (cc)'tan korkanlar için, içinde hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hayalinden geçmemiş olan nimetlerin hazırlanmış olduğu cennete girebilsinler diye Allah (cc), peygamberleri göndererek insanları ibadet etmeye çağırmıştır.

Çünkü insanlar boşu boşuna yaratılmamışlardır. Tersine kötülük işleyenler işledikleri kötülüğün karşılığını görsün ve iyilik yapanlar iyilikle mükafatlansınlar diye yaratılmışlardır. Allah (cc)'ın kulların ibadetine ihtiyacı yoktur. İnsanların O'na karşı gelmesi O'na ne bir zarar verebilir, ne de bir eksiklik getirebilir.

“Bizi yoktan var ederek en mükemmel kıvama getiren yağmur tanesi sayısınca kusur işlediğimiz hâlde, yoklukları helâkımız demek olan nice nimet ve desteğini bizden alıkoymayan Rabbimize ibadet etmiyoruz. Bizleri bir kusurumuz üzerine yakalayıp hesaplaşmaya çekebileceği hâlde mühlet verirsek bizde tevbe edelim de kusurumuzu bağışlasın, kabahatimizi örtsün.

Aklın başında olan kimse ibadete layık olan Rabbini tanımakta ve bütün varlığı ile O'na yönelerek rizasini dilemekte gecikmez. Her isledigi günahtan tevbe ederek yaratıcısına sığınır, O'nun rahmetinden hiç bir zaman umut kesmez, nimetlerine şükrederek sevgisini arar ve buna devam ederek olur ki; O'nun sevgisini kazananların defterine yazılır da, kendisi efendisine kavuşmaya arzulu efendisi ise onu yanına almaktan daha arzulu iken ölür.

Hazreti Davud (as) hakkında varid olan rivayete göre Allah (cc) ona buyurdu ki:

“Ey Davud! Yeryüzü halkına bildir ki, beni seveni ben de severim. Benim zikrimi alışkanlık hâline getirenin yakınıyım. Beni dost edinenin dostuyum. Beni seçeni ben de tercih ederim. Bana itaat edenin ben de dileğini yerine getiririm.”

Rivayet olunduğuna göre Allah (cc) sıddıklardan birine şöyle vahyetti:

"Benim öyle kullarım vardır ki, beni severler, ben de onları severim. Onlar beni özler, ben de onları özlerim. Onlar beni zikr eder, ben de onlarin zikrine mukabele ederim. Onlar bana bakar, ben de onlara bakarım. Eğer sende onların yolunu tutarsan seni de severim.”

Hazreti Davud (as) Allah (cc)'a: “Seni özleyenler kimlerdir?” diye sorar. Allah (cc) ona şöyle cevap verir: "Beni özleyenler, her türlü kederden arındırıp saflaştırdıklarım, benden çekinmeleri için ikaz ettiklerimdir.”

İMAM GAZALİ – KALPLERİN KEŞFİ

En Çok Okunanlar