• DOLAR 8.767
  • EURO 10.323
  • ALTIN 493.86
  • ...
HSYK Yönetmeliğinde Değişiklik
Google News'te Doğruhaber'e abone olun. 

ANKARA  - Buna göre, Genel Kurul toplantıları Başkanvekili yerine Adalet Bakanı olan başkanın uygun görmesi halinde başka bir yerde yapılabilecek.

Başkan, her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Kurulun olağan toplantı gün ve saatlerini tespit edecek.

Başkan, resen veya Kurul üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen Genel Kurul olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapabilecek. Dairelerde ise daire başkanı veya üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen olağan toplantı gün ve saatleri değiştirilebilecek.

Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Daireler de üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacak.

Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenecek.

Genel Kurul toplantı gündeminde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde ve toplantı gününden en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olacak.

Üyeler, mazeretlerinin çıkması halinde Genel Kurul toplantıları bakımından ilgisine göre Başkan veya Başkanvekiline; daire toplantıları bakımından ise daire başkanına bildirmek suretiyle toplantıdan ayrılabilecekler. İlgisine göre Başkan veya Başkanvekili ya da daire başkanı, mazeretinin çıkması durumunda vekilini belirleyerek toplantıdan ayrılabilecek.

İlgisine göre Başkan veya Başkanvekili ya da Daire Başkanı tarafından veya onların onayı ile ihtiyaç duyulması halinde belirli bir konuda görüşlerinden yararlanılmak üzere daire ya da Genel Kurul toplantılarına uzman kişiler davet edilebilecek.

Genel Kurul ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme ve itiraz yolunun kullanılabilmesi için kararlar UYAP ortamında Başkana gönderilirken artık, Başkana arz edilmek üzere Başkanlık Bürosuna iletilecek.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri ilgili yasalarda öngörülen şartları taşıyanlar arasından Genel Kurulca seçilecek.

Seçilme şartlarını taşıyan hakim ve savcıların sicili, adı soyadı, görev yeri ve unvanının yazılı olduğu oy pusulaları Başkanlık mührüyle mühürlenecek ve pusulaların kaç adet basıldığı tutanak altına alınacak.

Seçimde en yüksek oy alandan başlamak üzere en az 12 oy alan hakim ve savcılar üyeliğe seçilecek. Oylama neticesinde boş kadro sayısından daha fazla 12 oy alan adayın çıkması halinde boş kadro sayısını dolduruncaya kadar en çok oyu alanlar üye seçilmiş sayılacak. Son sıradaki oyların eşit olması halinde, eşitler arasında yeniden seçim yapılacak. Bu durumda boş kalan kadro sayısınca en çok oy alanlar seçilmiş sayılacak.

Oylama neticesinde seçilmek için zorunlu olan en az 12 oyun alınamaması nedeniyle boş kalan üyelikler için aynı usulle kadrolar dolana kadar seçimlere devam edilecek.

Yalnızca Başkan tarafından açıklama yapılabilecek

Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına yalnızca Başkan tarafından açıklama yapılabilecek.

Yıllık ve mazeret izinleri, dairelerin ve Genel Kurulun çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar sayısı bakımından oluşması muhtemel sakıncalar gözetilerek ilgili daire başkanının görüşü üzerine Başkan tarafından verilecek.

Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilecek. Başkanvekili, Başkana ait yetkileri, devredildiği ölçüde kullanabilecek.

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir