• DOLAR 32.585
  • EURO 34.8
  • ALTIN 2514.299
  • ...
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2021/926-Ceza Dava Dosyası 18.02.2024
Konu :
İL A N
Hakaret ve Basit Yaralama suçundan sanık FEYYAZ YAŞAR hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.07.2023 tarihli karar ileAbdusselam ve Salihe oğlu, 10/11/1995 Diyarbakır doğumlu, FEYYAZ YAŞAR hakkında 5237 sayılı TCK'nın 125/1 maddesigereğince 1.120,00 TL Adli Para Cezası ve TCK'nın 86/2 maddesi gereğince 1.680,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adreslere ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslere çıkarıldığı ancak sanığa çıkarılan tebligat mazbatalarının Mahkememize iade edildiği, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanığın adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İTİRAZ yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.18/02/2024

#ilangovtr            Basın No: ILN01993546