Ekonomi

Ana varsa dana vardır!

Kurulan şirket sayısı arttı