• DOLAR 7.433
  • EURO 8.984
  • ALTIN 412.302
  • ...

Daha önce defalarca belirttiğim gibi, Kudüs davası, Filistin davası ümmetin ana davasıdır. Hiçbir şey bu davayı unutturamaz, unutturmamalı. Bu davayı gölgeleyecek, ikinci plana itecek, önemsizleştirecek ne olursa olsun ümmetin gözünde, Müslümanların gözünde ötekileştirilmeli, itibar görmemeli. Bu dava, Kudüs davası, Mescid-i Aksa davası ümmetin özgürlük, bağımsızlık, namus, izzet davasıdır.

Kudüs özgürleşmeden, Filistin özgürleşmeden, terörist çete imha edilmeden ümmet özgürlük, bağımsızlık ve izzetten bahsetmesin. Bu sadece bir kandırmaca olur. Kudüs özgürleşirse şu an esaret ve işgal altında olan İslam toprakları da özgürleşir. Suriye, Irak, Afganistan, Bahreyn, Yemen, Keşmir, Somali, Çeçenistan, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve diğer İslam toprakları özgürleşir. Mekke ve Medine özgürleşir.

Bugün hak ve batılı belirleyen en önemli işaretlerden biri de Kudüs davasına, Filistin davasına olan tavır ve bakıştır. Kudüs davası bir turnusol kâğıdıdır. Bugün hak Kudüs davası iledir. Allah ve O’nu sevenler, Kudüs davasının taraftarları ile birliktedirler. Kudüs’ü savunmayan, Kudüs’ün kurtuluşu için çabalamayan, Kudüs’ün dostları ile birlikte olmayan, Kudüs işgalcisi çeteye düşmanlığını aşikâr etmeyen, bu konuda safını netleştirmeyen, işgalci çete ile olan ilişkisinde muğlak davranan, savrulan hiçbir oluşum, hareket, güç, devlet, cemaat kendini Allah’a yakın görmesin, Allah’ı razı edenlerden olduğunu sanmasın.

Bugün artık iki taraf vardır; Kudüs’ün dostları ve düşmanları. Siyonist çetenin dostları ve düşmanları… Bakınız, batıl cepheye bakınız! İslam düşmanı, ümmet düşmanı ülkelere, yapılara, güçlere, rejimlere bakınız! Dinleri farklı, ideolojileri farklı, renkleri, ırkları, kavimleri farklı, mezhepleri farklı… Aralarında binlerce ihtilaf var, sürtüşme var, çıkar kavgası var… Ama israil konusunda hemen bir araya geliyor, işbirliği yapıyor, tek ses oluyor, Siyonist çetenin düşmanları karşısında hep birlikte dikiliyorlar. Siyonist çetenin güvenliği onların kırmızıçizgileri… Siyonist çeteyi tanımayan, Siyonist çeteye boyun eğmeyen ülkelere topyekûn saldırıyor, baskı uyguluyor, o ülkelere boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

Bakınız, Müslüman, Hıristiyan, Budist, laik, demokrat, Sosyalist, Komünist, inancı ve fikriyatı farklı farklı devletler, israil dostluğu, israil destekçiliği etrafında birleşiyor, bir araya geliyor ve israil düşmanlarına düşmanlıklarını ilan ediyorlar. Halkı Müslüman olan birçok ülke yönetimi de aynı yolda yürüyor, halklarına ihanet pahasına, kölelik ve sömürüye boyun eğme pahasına bu çizgide buluşuyor.

Neden? Çünkü israil, Batı uygarlığının ileri karakoludur; İslam uygarlığının önündeki en büyük settir. İslam ümmetinin toparlanmasına, birleşmesine, silkinmesine, ayağa kalmasına izin vermeyen bir fitne ve kötülük merkezidir.

Siyasi anlamda Hak cephesinin nişanesi falan kavimden, filan mezhepten olmak değildir. Türk, Kürt, Arap, Fars ve başka başka milletten olmak, Şii, Sünni olmak, falan cemaatin, hareketin mensubu olmak hak taraftarı olmanın ölçütü olamaz bugün. Kudüs davası etrafında birleşenler, Kudüs davasına omuz verenler, Kudüs davasını dert edinenler hakkın taraftarı olduklarını söyleyebilirler ancak.

Batıl cephenin en önemli karargâhına, İslam düşmanlarının ileri karakoluna, ümmetin en büyük düşmanına karşı ilgisiz olan Müslümanlar, Kudüs davasını önemsemeyen, küçümseyen, hatta Kudüs davasının dostlarına düşmanlık yapan Müslümanlar! Mezheplerini, kavimlerini bahane edip Kudüs davası etrafında birleşmeyen Müslümanlar! Her gün, her saat katledilen, namus ve iffetlerine el uzatılan, evleri başlarına yıkılan, açlıktan ölen, gözyaşları içinde, çaresizce bir yardımcı ve kurtarıcı arayan Ümmetin kadın ve çocuklarının günahı, vebali sizlerin boynunadır.

Vahdet çağrılarına kulak tıkayan, düşman ismet-i haremlerine girip ne namus ne din ne izzet bırakmamışken hala birbirleriyle uğraşıp, tekfir çamuru, mezhepçilik kiri, milliyetçilik mikrobu içinde debelenip duran Müslümanlar! Allah’ın sabrını zorladığınızı bilin! Eğer kendinizi değiştirmez, silkinmez, toparlanmazsanız, Allah’ın katında unutulanlardan olursunuz.

Ve Allah Kudüs sevdalısı, Kudüs davası etrafında birleşen şerefli bir nesli sizlerin yerine getirecek, sizler o büyük şereften mahrum olacaksınız.