Hüda Par 4 yaşında, mübarek olsun!

Mustazaf Der'in kapatılmasının ardından 19 Aralık 2012 tarihinde kuruluşunu ilan eden HÜDA PAR 4.yılını kutluyor.

HÜDA PAR'ın kuruluş amacını şöyle açıklıyor;

Bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak,

Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek,

İnanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak,

İnsani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanımasını sağlamak,

Kürt meselesinin adalet temelinde çözümünü sağlamak,

Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak,

Can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini sağlamak,

Ahlaki yozlaşmaya dur demek,

Toplumun temel değerlerini siyasete taşımak ve hâkim kılmak,

Toplumun huzur ve barışını sağlamak,

Sosyal adaleti sağlamak,

Dış ilişkilerin mihverine adaleti yerleştirmek, mazlum ve mustazâf halklarla dayanışmayı sağlamak…

HÜDA PAR'ın belirlemiş olduğu gaye ve hedefler, Kur'an'ın emrettiği modeli hayata geçirmek ve bu amaç doğrultusunda çabaladığı görülmektedir.

İnsanı eşrefi mahlukat olarak yaratan Yüce Allah'ın mükellef kıldığı ve halifelik statüsü verdiği insana değer veren bir anlayışla yola çıkan HÜDA PAR 4. Kuruluş yıldönümünü bugün kutluyor.Kuruluşundan bu yana HÜDA PAR'ın bu gaye uğruna canından ve her şeyinden vazgeçtiği örneklerle sabittir. Çünkü onlar Allah'ın Kasas süresinde belirtmiş olduğu mustazaflardırlar.

"Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, önderler yapalım ve onları varisler kılalım'' Kasas/5

Çünkü onlar İslam için bedel ödemekten çekinmeyen Şehitler kervanının takipçileridirler. Allah uğruna candan, maldan ve her şeyinden vazgeçen ve Rablerine söz veren sadıklardırlar.

Kurulur kurulmaz iç ve dış mihraklar tarafından hedefe konulan parti tüm engellemelere rağmen gayesinden, tüzüğünden ödün vermeden bugüne kadar kararlılıkla geldi. Özellikle 6-8 Ekim'de parti binalarının hemen hemen birçoğuna yapılan saldırılara rağmen ve bazı üyelerinin katledilip şehid edilmesi bu partiyi daha dirayetli ve kararlı kıldı. Tüzüğünde belirlemiş olduğu maddelere ve İslam'ı toplumun tümüne yaymayı hedefleyen anlayışına sadık kalan HÜDA PAR'dan rahatsız olan taşeron yapılar partinin şahsında İslam'a olan düşmanlıklarını ispatlıyorlardı. ‘'Kafirler istemese de ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR'' ayetinin gereklerini yerine getirmeye çalışan bu camia bu ülke için Allah'ın bir lütfudur. Bu nimetin değerini bilmek gerek.

Halkın teveccühünü gün be gün kazanan HÜDA PAR'ın diğer partilerden ayıran en büyük özelliği Kur'anı referans alan bir tüzüğe sahip olması, halkın Can, mal, din, nesil ve akıl emniyetini sağlamaya dönük çalışmalarla adaleti hedeflemesidir.

Yaptığı çalışmalarla meclisteki bazı partilerden daha çok adını duyuran HÜDA PAR'ın gönüllerden iktidara geleceği günlerin yakındır inşallah!

Güneş gibi her yeri aydınlatan İslam adaletinin bölgemize, ülkemize, İslam coğrafyasınave her yere hâkim olması dileğiyle HÜDA PAR'ın 4. Kuruluş yılını kutlar, hayırlara vesile kılmasını dilerim.

Görüş ve Önerileriniz için...


Yorumlar Yükleniyor..