• DOLAR 6.094
  • EURO 6.616
  • ALTIN 322.13
  • ...

Bazı günler diğer günlerden, bazı aylar da diğer aylardan daha üstün ve faziletlidir. Fazilet ve üstünlük bakımından ve yüce kitabımız Kur’an’ın o ay içerisinde indirilmiş olması dolaysıyla en faziletli ay; içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayıdır.

 Şeytanların zincirlere vurulduğu, cehennem kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açık tutulduğu mübarek Ramazan ayı;

Her yönüyle, biz Müslümanlar için “fırsat ayı”dır.

Günah ve hatalardan pişmanlık duyup, “Rabbimize iltica etme ayı”dır.

İslam âlimlerinin bu kutlu aya dair yaptıkları tavsiyeleri, “hayatımızda tatbik etme ayı”dır.

İcra edilen görevlerde elde edilen büyük kazanımlar sebebiyle “mükâfat ayı”dır.

Bir müddet dünya nimetlerinden mahrum bırakılan nefsi, “terbiye etme ayı”dır.

Kitabımız Kur’an’ın kendisinde indirildiği ay olması sebebiyle “Kur’an’ı çokça tilavet etme ayı”dır.

Allah-u Teâlâ’nın büyüklüğünü ve verdiği sayısız nimetleri düşünerek “inzivaya çekilme, itikâfa girme ve tefekkür etme ayı”dır.

Çevremizde gördüğümüz ve şahit olduğumuz yanlışları düzeltme ve kötülüklere “dur deme ayı”dır.

İslami ve insani tavır ve davranışlarımızla, topluma en güzel şekilde “örnek olma ayı”dır.

On bir ay boyunca yapılanları titizlikle gözden geçirip, eksiklik ve kusurlar var ise o eksiklik ve kusurları “telafi etme ayı”dır.

Dua ve münacatlara icabetin daha fazla olduğu ay olması sebebiyle, bu ay “bol bol dua etme, Rabbi Rahim’e yalvarma ve niyazda bulunma ayı”dır.

Aziz İslam için durmadan, yorulmadan çalışan mümin yüreklerin aralarındaki “dostluğu ve kardeşliği pekiştirme ayı”dır.

Verilecek iftar davetleriyle “ümmetin mazlum ve mustazaflarını, fakir ve muhtaçlarını bir araya getirme ayı”dır.

İman ehli Müslümanlar olarak ayırım gözetmeksizin topluma iyiliği emretme ve kötülükten sakınmayı “tavsiye etme ayı”dır.

 

Evet, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı;

 

“Hakta sebat etme ayı”dır.

“Sabrı tavsiye etme ayı”dır.

“Tövbe etme ve bağışlanma ayı”dır.

“Sevgili Peygamberimizin yolundan gitme, sünnetine uyma ayı”dır.

“Örnek davranış sergileme ayı”dır.

“Kalbi hastalıklardan arınma ayı”dır.

“Lüzumsuz konuşmama ayı ve malayani işlerden sakınma ayı”dır.

“Peygamberi misyonu sürdürme ve nebevi mesajı muhataplara ulaştırma ayı”dır.

Yapılacak ibadet ve iyiliklerle huzur ve mutluluğu elde etme ve “kurtuluş müjdesine nail olma ayı”dır.

Evet, mübarek Ramazan ayı;

Yüce saltanatın yegâne sahibi, “Allah-u Teâlâ’nın güç, kudret ve azametini izhar etme ayı”dır.

O’nun (cc) “ulvi sıfatlarını yüceltme ayı”dır.

O’nun (cc) “güzel isimlerini zikretme ayı”dır.

O’nun (cc) gücü ve büyüklüğü karşısında, “acizliğimizi itiraf etme ayı”dır.

O’ndan (cc) “yardım ve destek isteme ayı”dır.

O’na (cc) “şükran ve teşekkürlerimizi arz etme ayı”dır.

O’na (cc) “tövbe ve istiğfarda bulunma ayı”dır.

Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini barındıran Ramazan ayı;

Ahlak ve Adalet Önderi Hz. Muhammed (sav)’i “rehber edinme ayı”dır.

O’na (sav) “sevgi ve bağlılığımızı dile getirme ayı”dır.

O’na (sav) “çokça salâvat getirme ayı”dır.

O’nun (sav) “hayatını anlatan kitapları okuma ayı”dır.

O’nun (sav) “güzel ahlakını örnek alma ayı”dır.

O’nu (sav) “anma, anlama ve anlatma ayı”dır.

O’nun (sav) “şefaatini kazanma ayı”dır.

O’nun (sav) “nasihat ve tavsiyelerine uyma ayı”dır.

O’nun (sav) “sünneti seniyyesini baş tacı yapma ayı”dır.

Evet Ramazan ayı, yapacağımız ibadetlerle, edeceğimiz dualarla, kılacağımız namazlarla, vereceğimiz infak ve sadakalarla, okuyacağımız ayet ve hadislerle Rabbimizin rızasını kazanacağımız faziletli bir aydır.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, dünya imtihanında başarılı olup rıza-i ilahiye ulaşmayı hedefleyen biz Müslümanlar için hayırlı başlangıçların ilk adımı olsun.

Her yönüyle fırsatları barındıran bu ayın bereketinden mahrum kalmayıp en güzel şekilde değerlendirenlerden olmayı yüce Rabbimiz bizlere nasip etsin inşallah.