• DOLAR 5.886
  • EURO 6.529
  • ALTIN 281.71
  • ...

Evet, bu Pazar Diyarbakır’da olacağız. Sevgili Peygamberimiz “Hz. Muhammed (sav)’i Anlama ve Sünnetini Yaşama” adıyla düzenlenecek mevlid etkinliği için Nevroz parkında Muhammedî sevdalılar ile birlikte âlemlerin efendisini anacağız. Yüz binlerce sevdalı ile birlikte iki cihan güneşi, ahlak ve adalet rehberi Hz. Muhammed (sav)’i yâd edeceğiz.

O’na olan aşkımızı, sevdamızı, bağlılığımızı haykıracağız. O’nun yolundan gidenlerin kurtuluşa ereceğini, O’nun yolunu terk edenlerin ise hüsrana uğrayacaklarını ilan edeceğiz. İzzet ve şerefin, dünya ve ahirette aziz olmanın O’nu takip etmekte olduğunu, O’nun anlamada ve sünneti seniyyesini yaşamada olduğunu anlatacağız.

Evet, her sene olduğu gibi bu senede nurlu Nisan ayında meydanlar O’nun aşkıyla coştu. Bu sene Cizre’de başladı kutlu sevda. Sonrasında Batman, Bingöl, Elazığ, Adana, Midyat, Van ve İstanbul’da devam etti. Düzenlenen etkinliklerde meydanlar on binlerce Peygamber aşığı ile doldu taştı. Alanlar dar geldi Muhammedî âşıklara. Yağan yağmur, kavurucu güneş engel olmadı Peygamber sevdalılarına.

Yaşlılar, engelliler, dezavantajlılar, küçücük çocuklar ve niceleri akın etti meydanlara. Hepsinin tek isteği vardı, hedefleri birdi. Resul-i Zişan efendimizi anlamak ve sünnetini yaşamak içindi bu gayretleri. Alanı doldurmaları bu yüzdendi. Bir sevinç günüydü o gün onlar için. Zira o gün meydanlarda kâinatın efendisinin ismi zikrediliyordu. Hayatı boyunca yaşadığı örnek yaşamından pasajlar sunuluyordu.

Bugün insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu adalet anlayışının nasıl olması gerektiği, O’nun yaşamından örnekler verilerek anlatılıyordu. O, adalet rehberiydi, O ahlak rehberiydi. Bugün insanlık O’nun adalet anlayışına muhtaçtır. Eğer O’nun adalet anlayışı inşa edilirse, toplum arasındaki sorunlar kendiliğinden çözülür ve her hak sahibi hakkına kavuşur.

Eğer bugün yeryüzünde sevgili Peygamberimizin adalet anlayışı hâkim olursa, mazlum ve mustazafların yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar sona erer, savaş ve katliamlar biter ve insanlık huzur bulur. Bugün insanlığın kaostan, kargaşadan ve huzursuzluktan kurtulamamasının sebebi, sevgili Peygamberimizin nebevî mesajından uzaklaşmış olmalarından dolayıdır.

Peygamber efendimizin cihanşümul mesajı idrak edilmeden, insanlığın küfür bataklığından kurtulması ve huzura ulaşması düşünülemez. İnsanlık bataklıktan kurtulmak, huzura ulaşmak ve sahil-i selamete erişmek istiyorsa, hidayet güneşi efendimizin tüm çağlara hitap eden kutlu mesajını doğru bir şekilde anlaması gerekmektedir.

İnsanlık âlemi, karanlıklardan kurtulup nurlu sabahlara ulaşmak istiyorsa ve nefsine karşı galebe çalmak gibi bir gaye ve hedefi varsa O Kutlu Nebi’yi anlaması ve sünnetini yaşaması gerekmektedir. Bunun için tüm imkânların zorlanılması ve ele geçen fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi elzemdir.

Kutlu Nebi Hz. Muhammed (sav)’i anlamak ve sünnetini yaşamak için düzenlenen mevlid etkinlikleri toplumumuz için kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu fırsat, bu hafta sonu sahabeler diyarında olacak. Büyük mevlid etkinliği bu Pazar saat 13.00’te Diyarbakır Nevroz Parkı’nda olacak.

Bizler de orada bulunacağız, yüreğinde Peygamber sevdası olan bütün âşıkları da o tarihi güne şahitlik etmeye bekleriz. O gün diyar-ı Muhammed’te tarih yazılacak. Salâvatlar, tekbirler, zikirler, ilahiler yeri göğü inletecek. Meydanlar yüz binlerce Peygamber sevdasıyla dolacak, Amed Muhammedî renge boyanacak.

Hatipler O’nu anlattıkça, insanlık huzur bulacak. O’nun yaşadığı zorluklardan söz edilince gözlerden yaşlar boşalacak. Eller semâya yükselip âlemlerin sahibi yüce Allah’a dua edilecek, ahlak ve adalet rehberi efendimizin şefaatine mazhar olmak için münacatta bulunacak. O’nu sevenlerin, O’nun yolundan yürüyenlerin gözlerin yerlerinden fırlayacağı dehşetengiz günde selamette olacakları ilan edilecek.

Evet, o gün Diyarbakır’da tarihi bir gün yaşanacak. Ve inanıyoruz ki o tarihi gün, kalbinde Peygamber sevgisi bulunanlar için unutulmaz bir gün olacak. Haydi Diyarbakır, haydi Türkiye… İmkânları zorlayarak tarihi güne şahitlik etmek için bu Pazar Diyarbakır Nevroz Parkı’nda düzenlenecek büyük Mevlid-i Nebi etkinliğinde buluşmaya…

  1. Şerif Durmaz