• DOLAR 5,7810
  • EURO 6,5821
  • ALTIN 266,085
  • ...

Siyasetin gündeminde 31 Mart 2019`da yapılacak yerel seçimler var. Partiler bu konuda hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Bazı partiler ittifaklar konusu ile ilgili görüşmelerine devam ediyor.

Seçimlerde partilerinden aday gösterilecekler yavaş yavaş belli oluyor. Adaylıkları kesinleşen siyasiler çalışmalarını hızlandırıyor. Tüm bu gelişmeler kamuoyu tarafından yakından ve merakla takip ediliyor.

Yerel seçimlerde aday olacakların, çıkar, menfaat ve iltifat beklemeksizin ve ayırım gözetmeksizin vatandaşa hizmet etmeyi ve halkın yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözmeyi öncelikleri arasına almaları gerekiyor.

Çıkar ve menfaat odaklı yapılan siyasetin topluma ve memleketin geleceğine olumlu bir katkı sunması düşünülemez. Böyle bir siyaset beraberinde birçok olumsuzluğu getirir. Zira biliyoruz ki menfaat üzere dönen siyaset canavarlıktır.

Ancak ne acı ki ülkemizde yapılan siyasetin çok büyük bir kısmı menfaat üzerine dönüyor. Böyle olunca da siyaset kurumu asli sorumluluklarını yerine getiremiyor; siyaset üretemiyor, mevcut sorunlara çare bulamıyor, umumun beklentilerini karşılayamıyor.

Siyaset kurumu topluma hizmet etmek için vardır. Memlekete karşılıksız hizmet etmek, memleketin huzurunu, menfaat ve maslahatını öncelemek, memleketin maddi ve manevi tüm değerlerine sahip çıkmak ve yılların büyük problemlerinin çözümü için çalışmak, yaptıklarının karşılığında mükâfatı sadece Allah`tan beklemeyi şiar edinmiş dürüst siyasetçilerin öncelikleri arasındadır.

Ülkemizin temiz siyasete ve dürüst siyasetçilere çok ihtiyacı vardır. Hayatın her anında toplumun selameti için karşılıksız iyilik yapan ve her daim kötülüklere karşı bir mücadele iradesi ortaya koyan ve çalışma kültürünü nebevi anlayıştan alan siyasi bir düşüncenin toplum arasında yer bulmasına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahse konu düşünce toplum arasında yer bulursa inanıyoruz ki sorun ve problemler kısa sürede çözüme kavuşacak, bununla birlikte hizmette denge sağlanacak, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ortadan kalkacak ve böylece refah tüm tabana yayılacaktır.

Siyaset kurumundaki çalışmalar insan, hizmet ve adalet merkezli olmalıdır. İnsanlığa doğru yolu gösteren nebevi anlayışa göre her şey insan içindir. Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra dünya ve içindeki her şeyi onun ihtiyaçları için var etmiş ve tüm bunları onun hizmetine sunmuştur.

Bundan ötürü her şeyin insan için olması gerektiği hususunu özellikle vurguluyoruz. Anlayışımıza göre devlet de ve kanunlar da insana hizmet için vardır. Devlet memurları ve belediye yöneticileri, hizmet erleridir. Bu hizmet erleri, görevlerini yerine getirmekle mükelleftirler.

Bu görevler yerine getirilirken ayırım gözetilmemeli, mutlak surette adalet esas alınmalıdır. Herkes, devletin imkânlarından ve yerel idarenin hizmetlerinden eşit ve adilce faydalanmalıdır.

Bu bağlamda özellikle belediye hizmetleri yerine getirilirken siyasi tarafgirlik değil hizmet anlayışı ön planda olmalıdır. Zira belediyeler siyasi ideolojilerin tartışıldığı yerler değil halka hizmetin üretildiği mekânlardır.

Belediye yönetimini elinde bulunduranların öncelikli görevi partizanlık yapmayarak halka hizmet götürmeleri, şehrin yaşam kalitesini artırmaları ve yerleşim yerlerini, cadde ve sokakları yaşanılır hale getirmeleridir.

Hizmet, adalet ve fazilet anlayışını esas alıp bunları gerçek manada uygulayanların ve toplumun sıkıntı, ihtiyaç ve önceliklerini bilerek halkın huzuruna çıkanların, Mart 2019`daki seçimlerde seçmen tarafından tercih edileceklerini ön görmek çok zor olmasa gerek.