• DOLAR 6.07
  • EURO 6.571
  • ALTIN 309.97
  • ...

Bismihi Teâlâ                                                                                                                             M.Medet SOLMAZ

   Nihayetinde ilköğretimden yükseköğretime değin 25 milyon dolayında öğrenci uzun bir tatil dönemine girdi. Ortalama 3 aylık bir dönem, yılın dörtte birini yani çeyreğini teşkil edeceğinden yabana atılacak türde düşünülemez. Bu zaman dilimini akışına bırakmak doğru olmadığı gibi yoğun bir ders çalışma süreci olarak görmek de mutlak doğruyu yansıtamamaktadır. Özümsenmeyen, içselleş tirilemeyen, hikmeti araştırılamayan bilgi yüktür sadece. Zira çok şey bilmek marifet değil asıl erdem bildiğini bilmektir. Hani Yunus veciz deyişle ’’İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir/ Sen kendin bilmezsin/ Ya nice okumaktır…’’dizelerinde belirttiği gibi. Bu gün ilim, irfandan yoksun olduğu için bilgi olumsuza, kötüye devşirilmektedir. Oysa hak ve hakikatin pusulası ‘’eliftedir’’. Dolayısıyla elifte aranmalıdır zira dört kutsal kitabın özü ondadır. Şairimiz devamında ‘’ Dört kitabın mânâsı/ Bellidir bir elifte/ Sen elifi bilmezsin/ Bu nice okumaktır’’ Bu gün maalesef elifimizi kopardılar, medeniyetimizin özü olan elifimize kıydılar!!! Acı ola katilin içimizde olması… Son umut, bin yıllık çınarda devrilince geriye enkazı kaldı. Arz ı endam günlere kaldı umudumuz..!
   Müşahede ettiğimiz ve göremediğimiz âlemlerin sahibi; Yüce Allah’ın her yaratılışında bir ahenk bir insicam ve bir düzeni vardır. Oysa bir şeyin yaratılması ile her şeyin yaratılması Onun yanında bir iken başka deyişle cüzü yaratması ile küllüyü yaratması aynı iken ‘’Göğü ve yeri altı günde yarattık…’’(Araf,54), ’’Geceyi gündüze, gündüzü geceye kattık…’’(Fatır,13)  Bunun gibi yüzlerce hakikati aşama aşama yaratması üzerinde düşünülmesi gereken hususlardır. Buna benzer yüzlerce hakikatleri görürüz Kur’an’ı Mübin’de. Tüm bu hakikatler bir bakıma biz yaratılmışlar; hayatımızı belli bir plan, düzene göre programlamamız için düşünmenin ipuçları, tüyolarıdır… Zaten ‘’kader’’ ve ‘’kaza’’ kavramları da bu minvaldedir. Lügatte Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamlarını ihtiva eder. Açık deyişle Yüce Allah kullarına verdiği zaman mevhumunu kabul edilebilir kazanımları elde etmesi için plan, program dâhilinde davranmasıdır murat edilen.

  Ebeveynler olarak çocuğumuzun yaş ve cinsiyet, hazırbulunuşluluk seviyesi göz önünde bulundu rarak muhakkak bu 3 aylık süreyi planlamak lazımdır.

-BİR: Elifle tanışmalıdır yavrucaklarımız, elifin özünde kendini bulmalıdır, serinletici havasını solumalıdır. Bu olmazsa olmazımız olmalıdır.

-İKİ: Detaya girip zihnimizi bulandırmaya hiç gerek yoktur. Öyle aktiviteler var ki inanın hiçbir sermaye gerektirmez türden. Bakanlığın bu yıl ilköğretim öğrencilerine tavsiye niteliğinde yapılabilecek etkinlikler; toplumda her ailenin yapabileceği ama nitelikli bir şekilde yapıldı mı da çocuğa küçümsenmeyecek farkındalıklar oluşturacak cinsten.

-ÜÇ: Yapılan araştırmalarda sıla-i rahimi(akrabalık bağı) güçlü olan bireylerin özgüvenlerinin ve zorluklar karşısında cesaretlerinin etkin olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu tatilde doya sıya bunu yavrucaklarımıza tattıralım. Yalnız olmadığını, can ciğer olduğu akrabalarının bulunduğunu kana kana hissetsin.

-DÖRT: Ev içerisinde ailecek çocuğumuzla okumalar yapmak, birlikte film izlemek, eğitsel oyunlar oynamak güç olmasa gerek.

-BEŞ: Çocuğu akranlarında uzak tutmak doğru bir yaklaşım değildir. Koruyucu melek rolüne girmeye hiç lüzum yoktur. Dışarıya çıkmasına müsaade etmiyoruz ama içeride dijital aygıtların pençesinde tutmayı görmüyoruz ya da görmezden geliyoruz.

-ALTI: Çocuğu sosyal, kültürel, sportif kamplara yönlendirmek elbette eğlendiricidir. Dozajı iyi verildi mi; zihnini ciddi anlamda dinlendirir. Lakin bu tür mekânlarının etüdünü çok iyi analiz etmek gerekir. Zira kaş yapayım derken göz çıkarma tehlikesiyle karşılaşmayalım.

   Kısaca çocukla birlikte, onun görüşü de alarak ailecek bir plan programımız oldu mu zamanın zayi olmasının önüne geçilebiliriz. Yaratılış icabıdır; düzen, intizam, gayret, semeresini almak gibi edinimler insana huzur verir. Aksi takdirde düzensizlik, dağınıklık stres kaynağı olur. Çatışmalar beraberinde huzursuzlukları getirir.  Kalın sağlıcakla…