• DOLAR 6.818
  • EURO 7.551
  • ALTIN 375.7
  • ...

İstanbul azizdir, aziz İstanbul’dur. Onun bir izzeti vardır.

Yeryüzünde belirli şehirlerin kendilerine göre bir takım sıfatları, isimleri ve onları öne çıkaran özellikleri vardır.

Mekke nasıl Mekke-i Mükerreme ise, Medine nasıl Medine-i Münevvere ise İstanbul da Aziz İstanbul’dur.

Mekke’yi mükerrem yapan her kimse, Medine’yi münevver yapan her kimse, İstanbul’u aziz yapan, izzetlendiren de odur.

İslam’dır İstanbul’u aziz eyleyen, Hz. Muhammed Aleyhisselam’dır İstanbul’u izzetlendiren, O’nun bir tek işaretidir, fethedilmesi için hedef göstermesidir, o günden itibaren ashabının buraya yönelmesi, Mihmandarının gelip burada şehid düşmesidir. Nihayet fetihle birlikte adım adım izzetle donanmaya başlamasıdır.

İstanbul Muhammedî Medeniyetin önemli bir merkezi olabilmesi için ilim ve irfan adına nelerle donanması gerekiyorsa hepsiyle donanmıştır.

Ve nihayetinde bu Ümmetin en önemli merkezlerinden birisi olmuş ve yüzyıllarca bu onuru ve izzeti sürdürmüştür.

İstanbul son asırda solgunlaşan, elinden alınmaya çalışılan bu etkinliğini bugün yeniden kuşanmış durumdadır.

Yani İstanbul izzetini sadece tarihinden almakla kalmamış, bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve mazlumların gözlerini yeniden çevirdiği nokta olmuştur.

İyi dikkat edin, başta Müslümanlar olmak üzere dünyanın her hangi bir yerinde insanlar bir zulümle, bir haksızlıkla karşılaşsalar veya başlarına bir felâket gelse gözler bu tarafa özellikle İstanbul’a çevrilmekte, İstanbul’dan çıkacak söze, İstanbul’dan uzatılacak ele kilitlenmekte yani dünyanın bu beklentisi az çok karşılığını da bulmaktadır.

Bir anlamda İstanbul’un köprüleri, denizin altındaki ve üstündeki geçitleri ve hava alanları sadece kendi insanının ulaşımını değil insanlığa uzanan izzet elini temsil etmektedir.

İstanbul bu Ümmet için, insanlık için yeniden bir umuttur. Herkes bunu iyi kavramalı ve hiç bir zaman aklından çıkarmamalıdır.

Aziz İstanbul’un izzeti hususunda herkese düşen ciddi bir sorumluluk vardır. Bu izzet ilgili herkesin omuzunda bir vebaldir.

İstanbul izzetini kaybederse Müslümanlar bunun hesabını Allah’a veremeyecekleri gibi bunun dünyevi bedelinin de tahminlerinin çok ötesinde olduğunu bilmelidirler.

İstanbul’un bugünkü seçimi asla bir partinin, bir adayın meselesi, basit bir el değiştirme meselesi değil, izzetiyle oynama meselesidir.